Wyrwanie się z nieprzyjemnego związku

12 czerwca, 2023

7 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Wyrwanie się z nieprzyjemnego związku

Wstęp

Negatywne emocje, konflikty i niezadowolenie między jednostkami charakteryzują nieprzyjemny związek. Wyrwanie się z nieprzyjemnego związku wiąże się z podjęciem zdecydowanych kroków w celu poprawy swojego samopoczucia i odzyskania kontroli nad własnym życiem. Wymaga rozpoznania toksycznego charakteru związku, szukania wsparcia u zaufanych osób lub profesjonalistów, ustalenia granic i opracowania planu wyjścia.

Kluczowe znaczenie ma podejmowanie działań, budowanie poczucia własnej wartości i zajmowanie się praktycznymi aspektami, takimi jak mieszkanie i finanse. Chociaż każda sytuacja jest wyjątkowa, uwolnienie się wymaga odzyskania osobistej autonomii i nadania priorytetu zdrowiu emocjonalnemu i fizycznemu, aby zapewnić lepszą przyszłość.

Co to jest nieprzyjemny związek?

Negatywne emocje, konflikty i niezadowolenie charakteryzują nieprzyjemne relacje między dwojgiem ludzi. Badania sugerują, że czynniki przyczyniają się do nieprzyjemności związku (Sabini i in., 2005). Umiejętności komunikacyjne, brak empatii i częste kłótnie mogą prowadzić do napiętych interakcji i zachowań kontrolujących, takich jak agresja słowna. [1]

Nieprzyjemnym związkom często brakuje zaufania, wsparcia i wzajemnego szacunku, co prowadzi do smutku, niepokoju i niezadowolenia wśród zaangażowanych osób. Badania podkreślają szkodliwy wpływ takich relacji na samopoczucie emocjonalne, zdrowie fizyczne i ogólną jakość życia.

Osoby w nieprzyjemnych związkach muszą szukać wsparcia, ustanowić zdrowe granice i rozważyć profesjonalną pomoc w rozwiązaniu problemów i potencjalnej poprawie dynamiki ich relacji (Gottman i in., 2015). [2]

Oznaki nieprzyjemnego związku

Oznaki nieprzyjemnego związku mogą się różnić w zależności od konkretnej dynamiki, ale oto kilka typowych znaków, na które należy zwrócić uwagę: [3]

Oznaki nieprzyjemnego związku

 • Częste konflikty i kłótnie : Ciągłe nieporozumienia, gorące kłótnie i niemożność pokojowego rozwiązania konfliktów to czerwone flagi w związku.
 • Brak zaufania : Zaufanie stanowi podstawę zdrowego związku. Jeśli istnieje uporczywy brak zaufania, podejrzliwość lub zdrada, może to stworzyć nieprzyjemną atmosferę.
 • Przemoc emocjonalna lub fizyczna : Każda forma przemocy słownej, emocjonalnej lub fizycznej wyraźnie wskazuje na niezdrowy i nieprzyjemny związek.
 • Słaba komunikacja : Trudności w wyrażaniu myśli, uczuć i potrzeb lub niezdolność do aktywnego słuchania i wzajemnego zrozumienia mogą prowadzić do nieporozumień i frustracji.
 • Zachowanie kontrolujące lub manipulacyjne : Jeśli jeden z partnerów nieustannie próbuje kontrolować działania drugiego, izoluje go lub manipuluje nim poprzez poczucie winy lub groźby, wskazuje to na niezdrową dynamikę władzy.
 • Brak wsparcia lub szacunku : W zdrowym związku partnerzy powinni wspierać i szanować swoje cele, aspiracje i granice. Brak tych elementów może przyczynić się do nieprzyjemnego związku.
 • Stała negatywność : wszechobecna atmosfera negatywności, krytyki lub poniżania może osłabić emocjonalne samopoczucie obojga partnerów.

Pamiętaj, że te oznaki mogą sugerować nieprzyjemny związek, ale zasięgnięcie profesjonalnej pomocy lub porady jest niezbędne, aby rozwiązać problemy i ustalić najlepszy sposób działania.

Dlaczego ludzie pozostają w nieprzyjemnych związkach, mimo że są nieszczęśliwi?

Ludzie mogą zdecydować się na pozostanie w nieprzyjemnych związkach pomimo swojego nieszczęścia z różnych powodów: [4], [5]

nieprzyjemne relacje

 • Strach przed samotnością : Jednym z powszechnych czynników jest strach przed samotnością lub piętnem społecznym związanym z zakończeniem związku. Ludzie mogą zdecydować się pozostać w nieszczęśliwym związku, aby uniknąć nieznanych wyzwań związanych z byciem singlem.
 • Przywiązanie emocjonalne : Silne przywiązanie emocjonalne, szczególnie w długotrwałych związkach, może utrudniać odpuszczenie, nawet jeśli związek jest nieprzyjemny. Utworzona więź i wspólna historia mogą stworzyć poczucie lojalności i przywiązania.
 • Optymizm i nadzieja na zmianę : Osoby mogą mieć nadzieję, że z czasem ich związek ulegnie poprawie. Mogą wierzyć, że ich partner się zmieni lub że ich trudności są tymczasowe i doprowadzą ich do pozostania w związku.
 • Niska samoocena : Osoby o niskim poczuciu własnej wartości mogą postrzegać siebie jako niegodne lepszego traktowania lub sądzić, że nie znajdą bardziej satysfakcjonującego związku gdzie indziej, co prowadzi do pozostawania w nieprzyjemnym związku.
 • Ograniczenia ekonomiczne i logistyczne : Praktyczne względy, takie jak zależność finansowa, wspólne aktywa lub obowiązki rodzicielskie, mogą przyczynić się do tego, że osoby zdecydują się pozostać w nieszczęśliwym związku.

Jak uwolnić się od nieprzyjemnego związku?

Uwolnienie się z nieprzyjemnego związku może być trudne, ale są kroki, które można podjąć, poparte badaniami: [6]

Jak uwolnić się od nieprzyjemnego związku

 • Rozpoznaj sytuację : Uznaj, że związek jest niezdrowy i powoduje nieszczęście. Samoświadomość jest kluczowa dla inicjowania zmian.
 • Szukaj wsparcia : Połącz się z zaufanymi przyjaciółmi, rodziną lub profesjonalistami, którzy mogą zapewnić wsparcie emocjonalne, wskazówki i zasoby.
 • Ustal granice : Jasno zdefiniuj i zakomunikuj osobiste granice w ramach relacji. Wyznaczanie limitów może pomóc chronić dobre samopoczucie.
 • Buduj poczucie własnej wartości : Angażuj się w czynności związane z samoopieką, szukaj terapii i popraw samoocenę i poczucie własnej wartości. Wzmocnienie poczucia własnej wartości umożliwia jednostkom dokonywanie zdrowszych wyborów.
 • Opracuj plan wyjścia : opracuj strategię i zaplanuj opuszczenie związku, biorąc pod uwagę praktyczne aspekty, takie jak mieszkanie, finanse i kwestie prawne, jeśli to konieczne.
 • Poszukaj profesjonalnej pomocy : Jeśli związek wiąże się z nadużyciami lub traumą, skonsultuj się z profesjonalistami doświadczonymi w radzeniu sobie z takimi sytuacjami, takimi jak terapeuci lub organizacje zajmujące się przemocą domową.
 • Podejmij działanie : Kiedy będziesz gotowy, podejmij decyzję o zakończeniu związku. Może to obejmować trudne rozmowy, szukanie pomocy prawnej lub szukanie schronienia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest wyjątkowa, a poszukiwanie zindywidualizowanego wsparcia jest niezbędne. Badania potwierdzają skuteczność szukania pomocy i podejmowania proaktywnych kroków w celu wyrwania się z nieprzyjemnego związku.


Wniosek

Wyrwanie się z nieprzyjemnego związku wymaga rozpoznania sytuacji, poszukiwania wsparcia, ustalenia granic, zbudowania poczucia własnej wartości, opracowania planów wyjścia i podjęcia zdecydowanych działań. Bardzo ważne jest, aby priorytetowo traktować bezpieczeństwo osobiste i w razie potrzeby szukać profesjonalnej pomocy.

Jeśli przechodzisz przez nieprzyjemny związek, skonsultuj się z doradcami ekspertów i zapoznaj się z treściami w United We Care ! W United We Care zespół profesjonalistów i ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego wskaże Ci najlepsze metody dla Twojego dobrego samopoczucia.


Bibliografia

[1] Sabini, J. i Silver, M., Co jest takiego złego w samotności ? , tom. 563–576. Nowy Jork, NY, USA: Oxford University Press, 2005.

[2] „Siedem zasad udanego małżeństwa – Wikipedia”, Siedem zasad udanego małżeństwa – Wikipedia , 18 marca 2021 r.

[3] FD Fincham i SRH Beach, „Małżeństwo w nowym tysiącleciu: przegląd dekady”, Journal of Marriage and Family , tom. 72, nr. 3, s. 630–649, czerwiec 2010, di: 10.1111/j.1741-3737.2010.00722.x.

[4] S. Sprecher i D. Felmlee, „Wpływ rodziców i przyjaciół na jakość i stabilność związków romantycznych: trójfalowe badanie podłużne”, Journal of Marriage and the Family , tom. 54, nr. 4, str. 888, listopad 1992, doi: 10.2307/353170.

[5] P. Hilpert, G. Bodenmann, FW Nussbeck i TN Bradbury, „Przewidywanie zadowolenia z relacji w parach w trudnej sytuacji i nie w trudnej sytuacji na podstawie próby warstwowej: kwestia konfliktu, pozytywności lub wsparcia?” , Family Science , tom. 4, nie. 1, s. 110–120, październik 2013, doi: 10.1080/19424620.2013.830633.

[6] S. Fergus i MA Zimmerman, „ODPORNOŚĆ MŁODZIEŻY: Ramy zrozumienia zdrowego rozwoju w obliczu ryzyka”, Annual Review of Public Health , tom. 26, nie. 1, s. 399–419, kwiecień 2005, doi: 10.114 rocznie ev.publhealth.26.021304.144357.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority