Wychowywanie dziecka z zespołem Aspergera: odkryj 5 sekretów, które należy pokonać

18 kwietnia, 2024

8 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Wychowywanie dziecka z zespołem Aspergera: odkryj 5 sekretów, które należy pokonać

Wstęp

Wychowywanie dziecka z zespołem Aspergera może być trudnym doświadczeniem. Zespół Aspergera, zaliczany do zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), charakteryzuje się trudnościami w interakcjach społecznych, powtarzalnymi zachowaniami i wąskim zakresem zainteresowań. Zrozumienie i sprostanie tym wyzwaniom może znacznie poprawić rozwój i dobrostan dziecka. W tym artykule omówimy, czym jest zespół Aspergera, wyzwania stojące przed rodzicami i strategie przezwyciężenia tych wyzwań.

Co to jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera to zaburzenie neurorozwojowe, nazwane na cześć Hansa Aspergera, austriackiego pediatry, który jako pierwszy opisał ten zespół w latach czterdziestych XX wieku [1]. Osoby z zespołem Aspergera zazwyczaj mają przeciętną lub ponadprzeciętną inteligencję, ale borykają się z wyzwaniami w interakcjach społecznych, doświadczają trudności w umiejętnościach komunikacyjnych oraz wykazują powtarzalne, ograniczone i stereotypowe wzorce zachowań. Wcześniej zespół Aspergera był uważany za odrębną diagnozę, ale obecnie zalicza się go do spektrum autyzmu [2]. Dzieci z zespołem Aspergera często wykazują duże zainteresowanie konkretnymi przedmiotami, które mogą studiować bardzo szczegółowo. Wydają się być ekspertami w tych tematach, prawie jak „mali profesorowie” i prowadzą na ich temat długotrwałe rozmowy [1]. Mogą występować inne objawy behawioralne i emocjonalne, w tym opór przed zmianami, sztywne trzymanie się rutyny, nietypowe reakcje na bodźce zmysłowe, wzmożone reakcje emocjonalne, trudności z regulacją uwagi i specyficzne nawyki żywieniowe [2]. Ponadto mogą angażować się w powtarzalne zachowania, takie jak machanie rękami lub układanie przedmiotów w kolejce. Trudności utrudniają im nawiązywanie i utrzymywanie przyjaźni. Rodzicom i członkom rodziny może być również trudno zrozumieć swoje potrzeby i poradzić sobie z tymi trudnościami. Rodzice często stają przed wieloma wyzwaniami i mogą czuć się przytłoczeni, gdy mają do czynienia z dzieckiem z zespołem Aspergera.

Jakie wyzwania wiążą się z wychowaniem dziecka z zespołem Aspergera?

Rodzice dzieci z zespołem Aspergera lub autyzmem napotykają ogromne trudności, jeśli chodzi o radzenie sobie z trudnymi zachowaniami, wspieranie rozwoju komunikacyjnego dziecka, uczenie niezbędnych umiejętności życiowych, zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i przygotowanie go do dorosłości. Niektóre z typowych wyzwań obejmują [3] [4] [5]: Jakie wyzwania wiążą się z wychowaniem dziecka z zespołem Aspergera?

 • Problemy z komunikacją : Rodzice często napotykają przeszkody, jeśli chodzi o komunikację, ponieważ rozszyfrowanie werbalnych i niewerbalnych sygnałów ich dziecka może być trudne. Ponadto ograniczona lub opóźniona mowa u dzieci może utrudniać rodzicom nawiązanie skutecznej komunikacji i nawiązanie kontaktu z dziećmi.
 • Zmaga się z objawami zaburzenia: Rodzicom może być trudno poradzić sobie z różnymi objawami związanymi z autyzmem. Mogą one obejmować powtarzające się zachowania, wrażliwość sensoryczną, trudności w interakcjach i relacjach społecznych, intensywne skupienie się na określonych zainteresowaniach oraz wyzwania związane z regulacją emocji.
 • Problemy z zapewnieniem leczenia: Dostęp do odpowiedniego leczenia i interwencji dla dziecka autystycznego może stanowić poważną przeszkodę dla rodziców. Często muszą poruszać się po skomplikowanych systemach opieki zdrowotnej, szukać wykwalifikowanych specjalistów i koordynować różne terapie, takie jak terapia logopedyczna, terapia zajęciowa i stosowana analiza zachowania. Wdrażanie i utrzymywanie spójnych planów leczenia może być czasochłonne i wymagać dużych zasobów. Mogą borykać się z problemami finansowymi i mieć mniej czasu dla siebie.
 • Stres i niezgoda w rodzinie: Rodzicielstwo dziecka autystycznego może prowadzić do zwiększonego poziomu stresu i napięcia w rodzinie. Ciągłe wymagania związane z opieką, potrzeba specjalistycznej uwagi i wsparcia oraz wyzwania związane z zaspokojeniem wyjątkowych potrzeb dziecka mogą powodować napięcie i zmęczenie u rodziców i rodzeństwa. Może to zwiększyć stres, frustrację i niezgodę w rodzinie.
 • Napiętnowanie społeczne i izolacja: Rodziny dzieci autystycznych mogą spotkać się z napiętnowaniem społecznym i izolacją z powodu nieporozumień i błędnych wyobrażeń na temat tego zaburzenia. Mogą spotkać się z osądem, wykluczeniem i dyskryminacją ze strony innych, którzy mogą nie w pełni rozumieć zaburzenia ze spektrum autyzmu. Może to prowadzić do izolacji zarówno dziecka, jak i rodziców, utrudniając znalezienie akceptacji, wsparcia i włączenia w społeczności.

Ponadto rodziny te często doświadczają podwyższonego poziomu stresu oraz poczucia winy i samoobwiniania się w związku z diagnozą dziecka. Niemniej jednak, przy pewnych dostosowaniach i wsparciu, rodzicielstwo dzieci z zespołem Aspergera może stać się znaczącym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Koniecznie przeczytaj 7 wskazówek dla rodziców dla dzieci z autyzmem

Jak pokonać wyzwania związane z wychowywaniem dziecka z zespołem Aspergera?

Chociaż wychowywanie dziecka z zespołem Aspergera może być wyzwaniem, niektóre strategie i podejścia mogą pomóc rodzicom i opiekunom w zapewnieniu wsparcia i odblokowaniu potencjału ich dziecka. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w pokonaniu wyzwań: [5] [6] [7] [8]: Jak pokonać wyzwania związane z wychowywaniem dziecka z zespołem Aspergera?

 1. Dowiedz się o zespole Aspergera: Dowiedz się jak najwięcej o zespole Aspergera. Każde dziecko ze spektrum jest inne, podobnie jak nauka o Zespole Aspergera. Ważne jest, aby poznać także dziecko oraz jego unikalne objawy, mocne strony i zainteresowania. Konieczne jest także zachęcanie i wspieranie intensywnych zainteresowań dziecka, ponieważ mogą one stanowić źródło motywacji, zwiększać jego poczucie własnej wartości i potencjalnie prowadzić do przyszłych możliwości.
 2. Spraw, aby środowisko domowe było uporządkowane i bezpieczne: Stworzenie przewidywalnego i zorganizowanego środowiska może zapewnić dziecku z zespołem Aspergera poczucie bezpieczeństwa. Ustalanie jasnych procedur i harmonogramów oraz zapewnianie wsparcia wizualnego, takiego jak harmonogramy wizualne lub historie społeczne, aby pomóc im w poruszaniu się w codziennych czynnościach. Ważne jest również zapewnienie, że dom jest środowiskiem przyjaznym zmysłom i zawiera minimalną liczbę bodźców sensorycznych.
 3. Naucz praktycznych umiejętności społecznych: Trening umiejętności społecznych może przynieść ogromne korzyści dzieciom z zespołem Aspergera. Praca ze specjalistami, takimi jak terapeuci lub psychologowie, którzy specjalizują się w autyzmie, może pomóc dziecku rozwinąć umiejętności komunikacji społecznej, interpretować sygnały społeczne i nawigować w interakcjach społecznych. Może także pomóc dziecku w wyraźniejszym wyrażaniu się.
 4. Opracuj i ćwicz strategie radzenia sobie: Pomimo powyższych modyfikacji i sugestii, dziecko może nadal spotykać się z sytuacjami, które je przytłaczają. Ćwiczenie, jak się uspokoić i stworzenie planu, co zrobić, gdy poczuje się przytłoczone lub pobudzone, może pomóc dziecku poczuć większą kontrolę nad swoimi problemami.
 5. Zbuduj sieć społecznościową i wsparcie: Znalezienie wsparcia społecznego w postaci przyjaciół, rodziny, grup wsparcia, a nawet specjalistów, którzy rozumieją ten stan, może zmniejszyć izolację i zapewnić zasoby w razie potrzeby. Niezbędne jest budowanie sieci wsparcia społecznego, aby zmniejszyć przytłoczenie i stres.

Koniecznie przeczytaj – Kiedy szukać poradni dziecięcej dla dzieci i młodzieży

Wniosek

Wychowywanie dziecka z zespołem Aspergera wymaga cierpliwości, zrozumienia i chęci dostosowania się do jego wyjątkowych potrzeb. Zdobywając wiedzę na temat Zespołu Aspergera, tworząc wspierające środowisko i wdrażając strategie dostosowane do mocnych stron i wyzwań dziecka, można uwolnić jego potencjał i pomóc mu się rozwijać. Każde dziecko z zespołem Aspergera jest wyjątkowe i znalezienie tego, co będzie dla niego najlepsze, może wymagać prób i błędów. Jeśli jesteś rodzicem, u którego u dziecka zdiagnozowano zespół Aspergera lub autyzm wysokofunkcjonujący, skontaktuj się z ekspertami ds. rodzicielstwa w United We Care. Nasz zespół doświadczonych psychologów i ekspertów ds. rodzicielstwa w United We Care jest gotowy zaoferować Tobie i Twojej rodzinie niezbędne wsparcie, aby promować Twoje ogólne samopoczucie.

Bibliografia

 1. A. Klin, „Asperger Syndrome: An update”, Brazil Journal of Psychiatry, https://www.scielo.br/j/rbp/a/cTYPMWkLwzd9WHVcpg8H3gx/?lang=en (dostęp: 8 lipca 2023 r.).
 2. V. Motlani, G. Motlani i A. Thool, „Zespół Aspergera (AS): artykuł przeglądowy”, Cureus, 2022. doi:10.7759/cureus.31395
 3. N. Anand, „Wspólne wyzwania rodzicielstwa dziecka autystycznego”, Codleo, https://caliberautism.com/blog/Common-Challenges-of-Parenting-an-Autistic-Child (dostęp: 8 lipca 2023 r.).
 4. A. Bashir, U. Bashir, A. Lone i Z. Ahmad, „Wyzwania stojące przed rodzinami dzieci autystycznych”, International Journal of Interdyscyplinarnych Badań i Innowacji I, 2014.
 5. T. Heiman i O. Berger, „Rodzice dzieci z zespołem Aspergera lub trudnościami w uczeniu się: środowisko rodzinne i wsparcie społeczne”, Research in Developmental Disabilities, tom. 29, nie. 4, s. 289–300, 2008. doi:10.1016/j.ridd.2007.05.005
 6. „Pokonywanie wyzwań związanych z wychowywaniem dzieci z zespołem Aspergera i HFA”, Pokonywanie wyzwań związanych z wychowywaniem dzieci z zespołem Aspergera i HFA, https://www.myaspergerschild.com/2018/06/overcoming-challenges-of-raising-kids.html ( dostęp: 8 lipca 2023 r.).
 7. „Zespół Aspergera u dzieci: co musisz wiedzieć”, Growing Early Minds, https://growingearlyminds.org.au/tips/aspergers-syndrome-in-children-what-you-need-to-know/ (dostęp w lipcu 08.2023).
 8. T. Herd, „Nurturing a child with Asperger’s Syndrome: Open space”, National Recreation and Park Association, https://www.nrpa.org/blog/nurturing-a-child-with-aspergers-syndrome/ (dostęp: lipiec 2017, str. 8.2023).

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority