RODZINA DYSFUNKCYJNA: UJAWNIONE SZOKUJĄCE PRAWDY

7 czerwca, 2023

7 min read

Avatar photo
Author : United We Care
RODZINA DYSFUNKCYJNA: UJAWNIONE SZOKUJĄCE PRAWDY

Wstęp

„Więź, która łączy waszą prawdziwą rodzinę, nie jest więzią krwi, ale szacunkiem i radością w życiu innych”. -Richarda Bacha [1]

Rodzina dysfunkcyjna to gospodarstwo domowe, w którym szkodliwe wzorce interakcji i komunikacji utrudniają zdrowe funkcjonowanie i rozwój jego członków. Rodziny te często wykazują chroniczne konflikty, zaniedbania, nadużycia, nadużywanie substancji i słabe umiejętności rozwiązywania problemów. Taka dynamika może niekorzystnie wpływać na samopoczucie emocjonalne, psychiczne i społeczne członków rodziny.

Dysfunkcyjne rodziny mogą mieć trudności z ustanowieniem zdrowych granic i zapewnieniem odpowiedniego wsparcia, co prowadzi do długotrwałych relacji i indywidualnych wyzwań rozwojowych. Poszukiwanie profesjonalnej pomocy, takiej jak terapia rodzinna, może być korzystne w rozwiązywaniu i rozwiązywaniu tych problemów, promując zdrowsze środowisko rodzinne.

Co oznacza dysfunkcyjna rodzina?

Rodzinę dysfunkcyjną charakteryzują szkodliwe wzorce interakcji i komunikacji, które utrudniają zdrowe funkcjonowanie i rozwój jej członków. W takich rodzinach relacje mogą być naznaczone przewlekłym konfliktem, zaniedbaniem, przemocą emocjonalną lub fizyczną, nadużywaniem substancji psychoaktywnych lub brakiem praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów. Dysfunkcyjne rodziny często mają trudności z ustanowieniem i utrzymaniem zdrowych granic, co skutkuje słabym wsparciem emocjonalnym i niewystarczającym zaspokojeniem indywidualnych potrzeb.

Badania pokazują, że dysfunkcyjna dynamika rodziny może zaszkodzić dobremu samopoczuciu członków, prowadząc do problemów psychologicznych, emocjonalnych i behawioralnych. Dzieci wychowywane w rodzinach dysfunkcyjnych mogą doświadczać trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji, niskiej samooceny i trudności w radzeniu sobie ze stresem. Mogą również rozwinąć nieprzystosowawcze mechanizmy radzenia sobie, takie jak nadużywanie substancji lub zachowania autodestrukcyjne.

Należy zauważyć, że dysfunkcyjna dynamika rodziny może być złożona i wielopłaszczyznowa, o różnym nasileniu i manifestacji w różnych gospodarstwach domowych. Poszukiwanie profesjonalnego doradztwa może pomóc rozwiązać te problemy, promując zdrowsze wzorce komunikacji i wspierając wspierające środowisko rodzinne [2] .

Jak dysfunkcyjna rodzina wpływa na członków rodziny?

Dysfunkcyjna rodzina może znacząco wpływać na samopoczucie jej członków, z różnym nasileniem i manifestacją u poszczególnych osób. Istnieje kilka sposobów wywierania wpływu na jednostki [3]:

Jak dysfunkcyjna rodzina wpływa na członków rodziny?

 1. Problemy emocjonalne i psychologiczne : Dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie może przyczynić się do trudności emocjonalnych i psychologicznych. Badania powiązały dysfunkcyjną dynamikę rodziny z wyższym lękiem, depresją, niską samooceną oraz poczuciem wstydu i winy wśród członków rodziny.
 2. Wyzwania w relacjach międzyludzkich : dysfunkcjonalne wzorce rodzinne często prowadzą do trudności w tworzeniu i utrzymywaniu zdrowych relacji. Osoby mogą borykać się z problemami z zaufaniem, mieć trudności z wyznaczaniem granic i wykazywać nieefektywną komunikację i umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 3. Nieprzystosowawcze mechanizmy radzenia sobie : Dysfunkcja rodziny może skutkować rozwojem nieprzystosowawczych mechanizmów radzenia sobie. Członkowie rodziny mogą sięgać po narkotyki, samookaleczać się lub angażować w inne autodestrukcyjne zachowania, aby poradzić sobie ze stresem i dysfunkcjami w rodzinie.
 4. Wpływ na rozwój dziecka : Dzieci wychowywane w dysfunkcyjnych rodzinach mogą doświadczać wyzwań rozwojowych. Mogą mieć trudności z regulacją emocji, wynikami w nauce i interakcjami społecznymi, co prowadzi do długoterminowych konsekwencji w ich ogólnym samopoczuciu.
 5. Cykl dysfunkcji : dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie może zwiększyć szanse na utrwalenie dysfunkcyjnych wzorców w przyszłych związkach i rodzinach, tworząc cykl dysfunkcji między pokoleniami.

Przyczyny dysfunkcji rodzin

Przyczyny dysfunkcji rodzin są wieloaspektowe i mogą się różnić w zależności od rodziny. Czynniki, które mogą przyczynić się do dysfunkcyjnej dynamiki rodziny to:

Przyczyny dysfunkcji rodzin

 1. Nadużywanie substancji : Nadużywanie substancji, w tym uzależnienie od alkoholu i narkotyków, może zakłócać funkcjonowanie rodziny i prowadzić do konfliktów, zaniedbania oraz emocjonalnego lub fizycznego znęcania się.
 2. Problemy ze zdrowiem psychicznym : nieleczone lub źle zarządzane schorzenia psychiczne, takie jak depresja, lęk lub zaburzenia osobowości, mogą znacząco wpływać na relacje rodzinne i wzorce komunikacji.
 3. Historia traumy lub nadużycia : Rodziny z historią traumy, takiej jak przemoc domowa, znęcanie się w dzieciństwie lub zaniedbanie, mogą doświadczać ciągłej dysfunkcji z powodu nierozwiązanej traumy i jej wpływu na członków rodziny.
 4. Słaba komunikacja i umiejętności rozwiązywania konfliktów : Nieskuteczna komunikacja i brak zdrowych strategii rozwiązywania konfliktów może przyczynić się do nieporozumień, niechęci i eskalacji konfliktów w rodzinie.
 5. Zamieszanie ról i kwestie granic : Kiedy role i granice rodzinne są niejasne lub naruszane, może to prowadzić do zamieszania, walki o władzę i trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji.
 6. Stres finansowy : niestabilność finansowa, ubóstwo lub znaczne obciążenie finansowe mogą zwiększać napięcie i konflikty w rodzinach, przyczyniając się do dysfunkcji.

Uznanie, że te czynniki mogą wchodzić w interakcje i wzmacniać się nawzajem, jest niezbędne, tworząc złożoną sieć dysfunkcji w rodzinie. Zrozumienie i zajęcie się tymi podstawowymi przyczynami ma kluczowe znaczenie dla promowania zdrowej dynamiki rodziny i dobrego samopoczucia [4] .

Jak przezwyciężyć problemy w dysfunkcyjnej rodzinie?

Pokonywanie problemów w dysfunkcyjnej rodzinie wymaga skoordynowanego wysiłku. Jednak proces ten może być trudny i może wymagać czasu i wytrwałości. Kilka strategii może pomóc w rozwiązaniu problemu i poprawie dysfunkcyjnej dynamiki rodziny [5]:

Jak przezwyciężyć problemy w dysfunkcyjnej rodzinie?

 1. Poszukaj profesjonalnej pomocy : terapia rodzinna lub poradnictwo mogą zapewnić sprzyjające środowisko do rozwiązania podstawowych problemów, poprawy komunikacji i opracowania zdrowszych strategii radzenia sobie.
 2. Ustal jasne granice : Wyznaczanie i przestrzeganie granic w rodzinie może pomóc w zdefiniowaniu ról, oczekiwań i przestrzeni osobistej, sprzyjając zdrowszym interakcjom.
 3. Popraw umiejętności komunikacyjne : Nauka skutecznych technik komunikacyjnych, takich jak aktywne słuchanie i asertywność, może promować zrozumienie, empatię i konstruktywne rozwiązywanie problemów w rodzinie.
 4. Wspieranie empatii i zrozumienia : Zachęcanie członków rodziny do rozwijania empatii i zrozumienia wobec swoich doświadczeń i emocji może pomóc przełamać negatywne cykle i promować zdrowsze relacje.
 5. Rozwijaj zdrowe mechanizmy radzenia sobie : Identyfikacja i praktykowanie zdrowych mechanizmów radzenia sobie, takich jak techniki radzenia sobie ze stresem lub angażowanie się w działania promujące dobre samopoczucie, może pomóc w radzeniu sobie z wpływem dysfunkcji rodziny.
 6. Budowanie sieci wsparcia : Poszukiwanie wsparcia od zaufanych przyjaciół, krewnych lub grup wsparcia spoza rodziny może zapewnić dodatkowe wsparcie emocjonalne i wskazówki.

Wniosek

Dysfunkcyjna rodzina może mieć głęboki wpływ na jej członków. Negatywne wzorce radzenia sobie z interakcjami i komunikacją w takich rodzinach przyczyniają się do emocjonalnego niepokoju, upośledzonych relacji i nieprzystosowawczych mechanizmów radzenia sobie. Rozpoznanie przyczyn i poszukiwanie profesjonalnej pomocy jest niezbędne do stworzenia zdrowszej dynamiki rodziny. Osoby mogą przezwyciężyć wyzwania i wspierać pozytywne zmiany w rodzinie dzięki wsparciu i interwencji.

Jeśli mieszkasz w dysfunkcyjnej rodzinie, skontaktuj się z naszymi doradcami rodzinnymi lub odkryj więcej treści w United We Care ! W United We Care zespół ekspertów od dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego wskaże Ci najlepsze metody na dobre samopoczucie.

Bibliografia

[1] R. Bach, Iluzje: Przygody niechętnego Mesjasza . Delacorte Press, 2012. [Online]. Dostępne: https://www.goodreads.com/en/book/show/29946

[2] J. Hunt, Dysfunkcyjna rodzina: pogodzenie się ze swoją przeszłością . Prasa Aspire, 2014.

[3] RD Reichard, „Dysfunkcyjne rodziny w systemach dysfunkcyjnych?”, Journal of Child Sexual Abuse , tom. 2, nie. 4, s. 103–109, styczeń 1994, doi: 10.1300/j070v02n04_09.

[4] Olson, David HL, DeFrain, John D. i Skogrand, Linda, MAŁŻEŃSTWO I RODZINY: INTYMNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ I MOCNE WYDANIE , WYDANIE DZIEWIĄTE. Edukacja McGraw-Hill, 2019.

[5] JL Lebow, AL Chambers, A. Christensen i SM Johnson, „Research on the Treatment of Couple Distress”, Journal of Marital and Family Therapy , tom. 38, nie. 1, s. 145–168, wrzesień 2011, doi: 10.1111/j.1752-0606.2011.00249.x.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority