Program pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego: jak stworzyć program zdrowia psychicznego w swoich przedsiębiorstwach

22 marca, 2024

8 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Clinically approved by : Dr.Vasudha
Program pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego: jak stworzyć program zdrowia psychicznego w swoich przedsiębiorstwach

Wstęp

Zrozumienie potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego w przedsiębiorstwie nie jest łatwym zadaniem. Program zdrowia psychicznego ma na celu skuteczne rozwiązanie tych problemów. W szczególności MHFA może być pierwszym krokiem w tym kierunku. MHFA to wstępnie zaprojektowane narzędzie stworzone z myślą o potrzebach przedsiębiorstwa. Dzięki temu programowi pracownicy Twojej firmy mogą dowiedzieć się, jak radzić sobie ze swoimi problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym. W tym artykule omawiamy, jak wdrożyć w swoim miejscu pracy strukturę opartą na zdrowiu psychicznym.

Co to jest program pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego?

Po pierwsze, ustanowienie programu MHFA wymaga posiadania wyczerpujących informacji na jego temat. Pierwsza pomoc związana ze zdrowiem psychicznym jest podobna do pierwszej pomocy fizycznej. Głównym celem jest zapewnienie opieki do czasu przejęcia obowiązków przez profesjonalne usługi. Po drugie, ma być pierwszą linią działania w określonych scenariuszach. Te konkretne scenariusze obejmują sytuacje, w których specjaliści nie mogą skontaktować się bezpośrednio. Brak świadomości, napiętnowanie i wypalenie zawodowe to inne podobnie ograniczające scenariusze. Po trzecie, kluczowe elementy programu dostarczą Ci dokładnych informacji. Mity i błędne przekonania sprawią, że prawdopodobieństwo zwrócenia się o pomoc będzie mniejsze. Aby mieć pewność, że tak się nie stanie, zapewniamy wszystkie istotne informacje na temat zdrowia psychicznego. Podobnie informacje są tworzone z myślą o wszystkich wyzwaniach, przed którymi możesz stanąć. Poznasz codzienne przeszkody w radzeniu sobie z problemami zdrowia psychicznego. Dowiesz się również, jak dotrzeć do dokładnych zasobów w tym celu.

Dlaczego pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego jest ważna?

Obecnie problemy ze zdrowiem psychicznym powoli nasilają się. Brak świadomości i napiętnowanie są jedną z głównych przyczyn. Dlatego pierwsza pomoc usuwa te bariery dla dobrego samopoczucia. Poniżej przedstawiono ważne sposoby, w jakie MHFA wpływa na dobrostan. Program Zdrowia Psychicznego w Twoich Przedsiębiorstwach

Środki zapobiegawcze w zakresie pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego

Po pierwsze, jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie z problemami zdrowia psychicznego są środki zapobiegawcze. Koncentrowanie się na wczesnych oznakach rozwijającej się choroby jest jednym ze sposobów, w jakie pomaga MHFA. Dla dobrego samopoczucia ważna jest także świadomość radzenia sobie ze stresem i zdrowe umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Zwiększone poszukiwanie leczenia

Właśnie MHFA tworzy świadomość na temat oznak i objawów zaburzeń psychicznych. Pomaga to we wczesnym wykrywaniu różnych chorób psychicznych. Co więcej, oprócz wykrywania, pomaga w dostępie do leczenia w odpowiednim czasie, zmniejszając luki w leczeniu.

Zmniejsza indywidualne obciążenie

Jeśli jednak cierpisz na problemy psychiczne, możesz mieć trudności z otwarciem się. Wynika to przede wszystkim z błędnych przekonań na temat problemów zdrowia psychicznego i związanych z nimi piętn. Na szczęście pierwsza pomoc może pomóc rzucić wyzwanie tym piętnom i zapewnić potrzebującym dokładne informacje.

Promuje dobre samopoczucie

Poza tym nacisk na zdrowie psychiczne daje możliwość kontrolowania swojego dobrego samopoczucia . Pomaga w systematycznym podejściu do drażliwych kwestii. Tym samym inicjując drogę do powrotu do zdrowia i holistycznego zdrowia.

Jakie są kroki, aby stworzyć Program Pierwszej Pomocy w zakresie Zdrowia Psychicznego w Państwa przedsiębiorstwach?

W związku z tym Twoje przedsiębiorstwo będzie wymagało wielowymiarowego podejścia. Poza tym każde wydajne miejsce pracy wymaga systematycznego podejścia do radzenia sobie z takimi problemami. Aby wdrożyć takie podejście, należy rozważyć kilka ważnych kroków. Poniżej przedstawiamy kilka niezbędnych kroków w procesie tworzenia MHFA w Twoim przedsiębiorstwie.

Zobowiązanie się do pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego

Przed ustaleniem systematycznego planu należy najpierw przekonać interesariuszy i pracowników. Musisz zaszczepić pracowników na wszystkich poziomach w swoim przedsiębiorstwie. W tym celu zaczynasz od przypisania przywództwa i tworzenia dyskusji. Ostatecznie, gdy personel Twojej organizacji będzie gotowy do zaangażowania, możesz przejść do następnego kroku.

Szkolenie

Następnie zaczynasz od szkolenia pracowników w oparciu o sprawdzone podręczniki. Możesz także zatrudnić ekspertów w danej dziedzinie przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Eksperci ci zazwyczaj mają pewne doświadczenie w psychiatrii, psychologii lub zasobach ludzkich. Możesz także ubiegać się o certyfikaty od agencji zewnętrznych, które zajmują się szkoleniem pracowników.

Utworzenie systemu wewnętrznego

Dodatkowo po zakończeniu szkolenia należy stworzyć wewnętrzny system opieki. Wewnętrzny system zapewni sprawny przebieg procesu osobie poszukującej pomocy. Pomoże także w radzeniu sobie ze scenariuszami kryzysowymi, w których fachowa pomoc może zostać opóźniona. System wewnętrzny odnosi się do przydzielonych zadań w obrębie załogi, w których znasz swoją rolę w udzielaniu pierwszej pomocy.

Przejrzyj i ulepsz

Ostatecznie zaakceptuj fakt, że pomimo największych wysiłków konieczna będzie poprawa. Ponieważ problemy ze zdrowiem psychicznym nie są łatwe do wykrycia, niektórzy pracownicy mogą nadal mieć z nimi problemy. Pamiętaj, bądź otwarty na uwagi i wprowadzaj zmiany w systemie tam, gdzie jest to konieczne. Przeglądanie i ulepszanie MHFA pomoże pracownikom poczuć się wysłuchanymi, a ich obawy widoczne.

W jaki sposób pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego jest pomocna w pracy?

Ponieważ depresja, stany lękowe i inne problemy psychiczne są powszechne. Niemożność rozwiązania tych problemów ogranicza funkcjonowanie w kilku aspektach życia. Problemy ze zdrowiem psychicznym mają głęboki wpływ na samopoczucie i funkcjonowanie pracownika. Poniżej przedstawiono niektóre z głównych rozwiązań oferowanych przez Program Pierwszej Pomocy w zakresie Zdrowia Psychicznego w pracy.

Program pierwszej pomocy w zakresie produktywności w miejscu pracy i zdrowia psychicznego

Na przykład produktywność jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zdrowie psychiczne w miejscu pracy . Oznacza to, że Ty lub pracownicy możecie mieć trudności z dotrzymaniem terminów i wykonaniem zadań. Może to spowolnić wydajność całego miejsca pracy. Program pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego pomaga w wykrywaniu i zapewnianiu wczesnej opieki pracownikom borykającym się z problemami.

Program pierwszej pomocy w przypadku absencji i zdrowia psychicznego

Z jednej strony Ty lub Twój pracownik możecie znacząco borykać się z problemami psychicznymi. Z drugiej strony, ze względu na codzienne zmagania się z takimi problemami, możesz w ogóle mieć trudności z uczęszczaniem do pracy. Zamiast tego regularnie opuszczasz pracę, aby znosić problemy ze zdrowiem psychicznym. Program pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego pomaga w tworzeniu bardziej sprzyjającego środowiska pracy dla potrzebnych pracowników.

Program pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego wykorzystuje wsparcie współpracowników

Początkowo program nie wymaga dodatkowej siły roboczej ani zasobów. Ma raczej na celu przeszkolenie obecnych pracowników Twojego przedsiębiorstwa. Pracownicy stanowią pierwszą linię opieki nad zdrowiem psychicznym w miejscu pracy. Program Pierwszej Pomocy w zakresie Zdrowia Psychicznego wykorzystuje zatem wsparcie współpracowników i współpracowników w celu zwiększenia usług opieki w miejscu pracy.

Zmniejszanie barier

Wreszcie, dzięki warunkom w miejscu pracy, masz pod ręką więcej wsparcia i informacji. Oznacza to, że w pracy nie musisz ukrywać problemów ze zdrowiem psychicznym. Zamiast tego możesz zwrócić się do swoich współpracowników o wsparcie. MHFA zmniejsza ryzyko nieszukania pomocy i napiętnowania dzięki zwiększonemu wsparciu w miejscu pracy.

Wniosek

Podsumowując, pierwsza pomoc w zakresie zdrowia psychicznego jest niezbędna dla efektywności miejsca pracy i dobrego samopoczucia pracowników. Aby go stworzyć w swoim przedsiębiorstwie trzeba mieć zaprojektowaną strukturę i zapewnić szkolenia. Jeśli zauważysz potrzebę zajęcia się problemami zdrowia psychicznego w miejscu pracy, rozważ stworzenie otwartego środowiska. Więcej informacji na temat sprzyjającego środowiska w pracy znajdziesz w tym artykule . Aplikacja United we care zawiera różnorodny zestaw zasobów, które zaspokoją Twoje potrzeby w miejscu pracy.

Bibliografia

[1] Angela, „Twórz zdrowszych i bardziej zaangażowanych pracowników dzięki pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego w pracy”, Mental Health First Aid, https://www.mentalhealthfirstaid.org/2023/09/create-healthier-more-engaged-employees- with-mhfa-at-work/ (dostęp: 15 października 2023 r.). [2] S. Dzemaili, J. Pasquier, A. Oulevey Bachmann i M. Mohler-Kuo, „Efektywność szkolenia w zakresie pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego wśród studentów studiów licencjackich w Szwajcarii: randomizowana próba kontrolna”, MDPI, https:// www.mdpi.com/1660-4601/20/2/1303 (dostęp: 15 października 2023 r.). [3] Bovopoulos N;Jorm AF;Bond KS;LaMontagne AD;Reavley NJ;Kelly CM;Kitchener BA;Martin A;, „Zapewnianie pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy: badanie konsensusu Delphi”, BMC psychology, https:// /pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27485609/ (dostęp: 15 października 2023 r.). [4] KB AF;, „Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy: randomizowane badanie kontrolowane [ISRCTN13249129]”, BMC psychiatry, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15310395/ (dostęp paź. 15.2023).

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority