ZROZUMIENIE WYPALENIA

6 czerwca, 2023

9 min read

Avatar photo
Author : United We Care
ZROZUMIENIE WYPALENIA

Wstęp

„Wypalenie nie polega tylko na tym, że jesteś zbyt zajęty lub czujesz się przytłoczony… To poczucie, że twoja praca nie ma celu i nie masz wsparcia”. -Richie Norton [1]

Zrozumienie wypalenia ma kluczowe znaczenie zarówno dla jednostek, jak i organizacji. Wypalenie to stan chronicznego wyczerpania fizycznego i emocjonalnego, który wynika z długotrwałego narażenia na stresory, często w miejscu pracy. Może znacząco zaszkodzić zdrowiu psychicznemu, wydajności pracy i samopoczuciu danej osoby. Rozpoznawanie oznak wypalenia zawodowego i podejmowanie działań zapobiegawczych jest niezbędne do złagodzenia jego skutków i promowania zdrowszego środowiska pracy.

Co to jest wypalenie?

Zanim poznamy definicję wypalenia, musimy zacząć od zrozumienia znaczenia stresu.

STRES to stan psychiczny lub emocjonalny charakteryzujący się napięciem wywołanym niesprzyjającymi warunkami. WYPALENIE to stan, który powstaje w wyniku długotrwałego narażenia na stres, prowadzący do wyczerpania sił psychicznych lub emocjonalnych. Stres to doświadczenie przytłaczającego obciążenia — zbyt dużej ilości pracy, obowiązków i długich godzin. Brak motywacji, energii i troski charakteryzuje wypalenie [2].

Przez lata wypalenie było ściśle związane z zawodami wymagającymi intensywnych interakcji osobistych i emocjonalnych, takimi jak usługi dla ludzi, edukacja i opieka zdrowotna. Zawody te często oczekują bezinteresowności, priorytetowego traktowania potrzeb innych, pracy w dłuższych godzinach i dołożenia wszelkich starań, aby pomóc klientom, pacjentom lub studentom. Różne czynniki społeczne, polityczne i ekonomiczne, w tym redukcje finansowania, ograniczenia polityczne i dynamika miejsc pracy, przyczyniają się do wysokiego stresu w tych sektorach. Badania sugerują, że wskaźniki wypalenia zawodowego w sektorach o wysokim poziomie stresu mogą sięgać nawet 46% [3].

Jakie są oznaki wypalenia zawodowego?

Wypalenie charakteryzuje się różnymi oznakami i objawami, które mogą objawiać się w różnych obszarach życia człowieka. Oto typowe objawy wypalenia zawodowego [4]:

Jakie są oznaki wypalenia zawodowego?

 1. Wyczerpanie emocjonalne : Osoby doświadczają przytłaczającego wyczerpania emocjonalnego, poczucia wyczerpania i braku energii w pracy i życiu osobistym.
 2. Depersonalizacja : odnosi się do rozwijania pesymistycznych, cynicznych lub zdystansowanych postaw wobec pracy, współpracowników lub klientów, co prowadzi do poczucia emocjonalnego dystansu.
 3. Zmniejszone osiągnięcia osobiste: Osoby mogą dostrzegać spadek swojej produktywności, kompetencji lub skuteczności, co skutkuje zmniejszonym poczuciem osobistych osiągnięć.
 4. Objawy fizyczne: Wypalenie może prowadzić do objawów fizycznych, takich jak chroniczne zmęczenie, bóle głowy, bezsenność oraz zmiany apetytu lub masy ciała.
 5. Trudności poznawcze: wypalenie może osłabiać koncentrację, uwagę i pamięć, utrudniając skupienie się na zadaniach lub podejmowanie decyzji.
 6. Zwiększona drażliwość i negatywność: Wypalenie często prowadzi do zwiększonej drażliwości, niecierpliwości i negatywnego nastawienia do pracy i życia.
 7. Wycofanie i izolacja: Osoby mogą wycofywać się z interakcji społecznych, izolować się lub przejawiać zachowania unikające w miejscu pracy iw relacjach osobistych.

Jak uniknąć wypalenia zawodowego?

Zapobieganie wypaleniu wymaga proaktywnych strategii radzenia sobie ze stresem i promowania dobrego samopoczucia. Niektóre praktyczne podejścia do unikania wypalenia to:

 1. Dbanie o siebie i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Nadaj priorytet czynnościom związanym z samoopieką, w tym regularnym ćwiczeniom, wystarczającej ilości snu i spędzaniu czasu wolnego, aby naładować akumulatory i zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 2. Ustal granice: Wyznacz jasne granice między pracą a życiem osobistym, ograniczając nadgodziny i opierając się pokusie ciągłej dostępności.
 3. Wsparcie społeczne: Wspieraj solidny system wsparcia, szukając powiązań społecznych, utrzymując pozytywne relacje i angażowanie się w otwartą komunikację ze współpracownikami, przyjaciółmi i rodziną.
 4. Zarządzanie czasem: Skutecznie ustalaj priorytety zadań, deleguj zadania, jeśli to możliwe, i stosuj skuteczne techniki organizacji i zarządzania czasem. Możesz także skorzystać z listy rzeczy do zrobienia, aby upewnić się, że bierzesz tylko to, na co możesz sobie pozwolić.
 5. Techniki radzenia sobie ze stresem: Ćwicz techniki zmniejszające stres, takie jak ćwiczenia głębokiego oddychania, medytacja, uważność lub angażowanie się w hobby, aby złagodzić stres.
 6. Regularne przerwy: Rób przerwy w ciągu dnia pracy, aby naładować baterie i zapobiec zmęczeniu psychicznemu i fizycznemu.
 7. Szukaj wsparcia przełożonych: szukaj wsparcia u przełożonych lub mentorów, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z pracą, omówić problemy związane z obciążeniem pracą i zbadać potencjalne rozwiązania.
 8. Zidentyfikuj znaczenie i cel: zastanów się nad osobistymi wartościami i dostosuj pracę do poczucia sensu i celu, szukając okazji do zaangażowania się w zadania, które osobiście spełniają.

Wdrażając te strategie, jednostki mogą promować odporność, zachować dobre samopoczucie i zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego w życiu zawodowym [6].


Co możesz zrobić, jeśli już jesteś wypalony?

Jeśli już doświadczasz wypalenia, podjęcie proaktywnych kroków w celu rozwiązania problemu i powrotu do zdrowia jest niezbędne. W oparciu o badania poniższe punkty przedstawiają strategie radzenia sobie z wypaleniem:

Co możesz zrobić, jeśli już jesteś wypalony?

 1. Szukaj wsparcia: Nawiąż kontakt z zaufanymi osobami, takimi jak przyjaciele, rodzina lub współpracownicy, aby podzielić się swoimi uczuciami i doświadczeniami. Wsparcie społeczne może zapewnić emocjonalną walidację i praktyczną pomoc.
 2. Samoopieka: Nadaj priorytet czynnościom samoopieki, które promują dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, takie jak regularne ćwiczenia, odpowiedni sen, zdrowe odżywianie i angażowanie się w przyjemne hobby.
 3. Wyznacz granice: Ustal jasne granice w życiu osobistym i zawodowym, aby zapewnić sobie czas na relaks, odpoczynek i indywidualną aktywność. Naucz się odmawiać dodatkowym obowiązkom, gdy jest to konieczne.
 4. Poszukaj profesjonalnej pomocy: rozważ skorzystanie z pomocy specjalistów ds. zdrowia psychicznego, takich jak terapeuci lub doradcy, którzy mogą zapewnić wskazówki i terapię w celu sprostania wyzwaniom związanym z wypaleniem.
 5. Dostosuj obciążenie pracą: komunikuj się z przełożonymi lub współpracownikami w celu omówienia problemów związanych z obciążeniem pracą, zbadania potencjalnych rozwiązań i wynegocjowania łatwiejszego do zarządzania obciążenia pracą.
 6. Ćwicz techniki radzenia sobie ze stresem: Zaangażuj się w techniki redukcji stresu, takie jak ćwiczenia głębokiego oddychania, medytacja uważności lub progresywne rozluźnianie mięśni, aby złagodzić stres i promować relaks.
 7. Rób sobie przerwy i wakacje: Wprowadź regularne przerwy w ciągu dnia pracy i rozważ wzięcie urlopu lub czasu wolnego, aby się odłączyć i naładować.

Wdrażając te strategie i szukając wsparcia, jednostki mogą wyjść z wypalenia, odzyskać dobre samopoczucie i zapobiec negatywnym konsekwencjom zdrowia psychicznego i fizycznego [5].

Jak zapobiegać wypaleniu w przyszłości?

Aby uniknąć wypalenia w przyszłości, konieczne jest wdrażanie strategii promujących dobre samopoczucie oraz skuteczne i proaktywne radzenie sobie ze stresem. Oto jak możesz zapobiec wypaleniu w przyszłości [6]:

Jak zapobiegać wypaleniu w przyszłości?

 1. Rozwijaj zdrowe mechanizmy radzenia sobie: pielęgnuj zdrowe mechanizmy radzenia sobie, takie jak praktykowanie uważności, techniki relaksacyjne, prowadzenie dziennika lub uprawianie hobby, które zmniejszają stres.
 2. Pielęgnuj inteligencję emocjonalną: Rozwijaj umiejętności inteligencji emocjonalnej, w tym samoświadomość, samoregulację, empatię i skuteczną komunikację, aby lepiej nawigować i zarządzać emocjami w stresujących sytuacjach.
 3. Regularnie oceniaj obciążenie pracą: Stale oceniaj i oceniaj obciążenie pracą, aby upewnić się, że pozostaje ono wykonalne. Szukaj okazji do delegowania zadań, ustalaj priorytety zadań i komunikuj się z przełożonymi, aby utrzymać rozsądne obciążenie pracą.
 4. Stwórz wspierające środowisko pracy: opowiadaj się za wspierającym środowiskiem pracy, które promuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, zachęca do otwartej komunikacji i zapewnia środki na radzenie sobie ze stresem i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego.
 5. Regularne ćwiczenia i aktywność fizyczna: badania sugerują, że ćwiczenia i aktywność fizyczna mogą pomóc zmniejszyć stres, poprawić nastrój i zwiększyć odporność na wypalenie.
 6. Ciągłe uczenie się i rozwój umiejętności: Inwestuj w ciągłą naukę i rozwój umiejętności, aby zwiększyć satysfakcję z pracy i zachować poczucie rozwoju i wyzwań w swojej pracy.
 7.  Regularnie odłączaj się: Ustal granice korzystania z technologii i odłączaj się od urządzeń związanych z pracą, aby wygospodarować czas na relaks, wypoczynek i zajęcia osobiste.

Wniosek

Zrozumienie wypalenia zawodowego ma kluczowe znaczenie dla promowania dobrego samopoczucia i produktywności. Wypalenie może prowadzić do różnych niekorzystnych skutków, w tym zmniejszenia satysfakcji z pracy, pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zmniejszenia wydajności pracy. Rozpoznając oznaki wypalenia i wdrażając strategie zapobiegawcze, osoby i organizacje mogą stworzyć zdrowsze i bardziej zrównoważone środowisko pracy.

Jeśli borykasz się z wypaleniem zawodowym lub chcesz dowiedzieć się, jak mu zapobiegać, skontaktuj się z naszymi doradcami-ekspertami lub odkryj więcej treści w United We Care ! W United We Care zespół ekspertów od dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego wskaże Ci najlepsze metody dla Twojego dobrego samopoczucia.

Bibliografia

[1] „Cytat Richiego Nortona”, Cytat Richiego Nortona: „Wypalenie to nie tylko bycie zbyt zajętym lub opłata…” https://www.goodreads.com/quotes/11444536-burnout-is-not-just-about-being-too-busy-or-feeling

[2] D. Drummond, „Część I: Podstawy wypalenia – objawy, skutki, rozpowszechnienie i pięć głównych przyczyn”, PubMed Central (PMC) .

[3] „Zmniejszenie wypalenia w miejscu pracy: względne korzyści ćwiczeń sercowo-naczyniowych i oporowych – PubMed”, PubMed , 9 kwietnia 2015 r. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25870778/

[4] C. Maslach i MP Leiter, „Zrozumienie doświadczenia wypalenia zawodowego: ostatnie badania i ich implikacje dla psychiatrii”, World Psychiatry , tom. 15, nie. 2, s. 103–111, czerwiec 2016, doi: 10.1002/wps.20311.

[5] WL Awa, M. Plaumann i U. Walter, „Zapobieganie wypaleniu zawodowemu: przegląd programów interwencyjnych”, Edukacja i poradnictwo pacjentów , tom. 78, nr. 2, s. 184–190, luty 2010, doi: 10.1016/j.pec.2009.04.008.

[6] JJ Hakanen, AB Bakker i WB Schaufeli, „Wypalenie i zaangażowanie w pracę wśród nauczycieli”, Journal of School Psychology , tom. 43, nr. 6, s. 495–513, styczeń 2006, doi: 10.1016/j.jsp.2005.11.001.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority