Przezwyciężanie agorafobii i życie z cienia

8 czerwca, 2023

8 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Przezwyciężanie agorafobii i życie z cienia

Wstęp

Agorafobia, zaburzenie lękowe, objawia się intensywnym lękiem przed przestrzenią publiczną, tłumem i sytuacjami, które mogą wywołać panikę lub zakłopotanie. Osobom doświadczającym agorafobii często trudno jest opuścić swoją strefę komfortu i mogą unikać miejsc lub czynności, które postrzegają jako zagrażające. Ten stan może poważnie wpłynąć na ich codzienne życie, ograniczając ich interakcje społeczne i niezależność. W tym artykule zagłębimy się w przyczyny, objawy i dostępne opcje leczenia agorafobii, mając na celu zapewnienie pełnego zrozumienia tego wyniszczającego stanu.

Co to jest agorafobia?

Agorafobia to zaburzenie lękowe , w którym osoby doświadczają strachu i aktywnie unikają pewnych miejsc lub sytuacji, co może prowadzić do paniki, poczucia uwięzienia, bezradności lub zakłopotania. Ten stan charakteryzuje się ciągłym poczuciem niepokoju związanego zarówno z rzeczywistymi, jak i przewidywanymi okolicznościami, takimi jak korzystanie z transportu publicznego, przebywanie w otwartych lub zamkniętych przestrzeniach, przebywanie w tłumie lub oczekiwanie w kolejkach.

Lęk doświadczany w agorafobii wynika ze strachu przed niemożnością ucieczki lub otrzymania pomocy, jeśli pojawi się przytłaczający niepokój. Sytuacji można uniknąć, obawiając się zgubienia, upadku lub braku dostępu do toalety. Często agorafobia rozwija się po tym, jak osoby napotkały jeden lub więcej ataków paniki, co prowadzi do obaw o dalsze ataki, a następnie unikania miejsc, w których mogą się powtórzyć.

Agorafobia często powoduje, że osoby walczą o poczucie bezpieczeństwa w każdym miejscu publicznym, szczególnie w miejscach, w których gromadzą się tłumy lub w nieznanym otoczeniu. Strach może stać się tak intensywny, że ludzie mogą czuć się zamknięci w swoich domach i polegać na obecności towarzysza, takiego jak członek rodziny lub przyjaciel, który towarzyszy im w miejscach publicznych.

Jakie są objawy agorafobii ?

 • Intensywny niepokój lub panika w określonych sytuacjach (np. zatłoczone miejsca, transport publiczny)[1]
 • Aktywne unikanie wyzwalających miejsc lub sytuacji, aby zapobiec atakom lęku lub paniki.
 • Strach przed uwięzieniem lub brakiem możliwości ucieczki w nieznanym lub zatłoczonym otoczeniu.
 • Objawy fizyczne, takie jak szybkie bicie serca, duszność, pocenie się i drżenie.
 • Silna chęć pozostania w domu lub w znajomym otoczeniu , prowadząca do izolacji społecznej.
 • Trudności w funkcjonowaniu lub wykonywaniu codziennych zadań z powodu strachu i niepokoju.
 • Ciągły niepokój i oczekiwanie o zbliżających się wydarzeniach lub sytuacjach.
 • Doświadczenie ataków paniki z intensywnym strachem.
 • Ciągłe myśli o atakach paniki lub zawstydzającym zachowaniu w miejscach publicznych.

Jakie są przyczyny agorafobii ?

Agorafobia to złożone zaburzenie lękowe charakteryzujące się intensywnym strachem lub niepokojem związanym z przebywaniem w sytuacjach lub miejscach, z których ucieczka może być trudna lub krępująca. Chociaż nie ma ostatecznej przyczyny agorafobii, uważa się, że wynika ona z połączenia różnych czynników. Oto kilka potencjalnych przyczyn agorafobii:

Przyczyny agorafobii

 1. Zespół lęku napadowego : Agorafobia często rozwija się jako powikłanie zespołu lęku napadowego, w którym osoby doświadczające nawracających ataków paniki zaczynają unikać sytuacji związanych z tymi atakami, co prowadzi do rozwoju agorafobii [2] .
 2. Traumatyczne doświadczenia : Niektóre osoby rozwijają agorafobię w wyniku przeżycia traumatycznego wydarzenia. Traumy, takie jak przemoc fizyczna lub seksualna, wypadki lub bycie świadkiem przemocy, mogą wywołać rozwój zaburzeń lękowych, w tym agorafobii.
 3. Specyficzne fobie : Agorafobię można również powiązać z określonymi fobiami, takimi jak strach przed zatłoczonymi przestrzeniami, transportem publicznym, otwartymi przestrzeniami lub samotnością. Z biegiem czasu strach i unikanie związane z określonymi fobiami mogą rozszerzyć się, obejmując szerszy zakres sytuacji lub miejsc, prowadząc do agorafobii.
 4. Genetyka i wywiad rodzinny: Może istnieć genetyczna predyspozycja do zaburzeń lękowych, w tym agorafobii. Osoby z rodzinną historią zaburzeń lękowych są bardziej narażone na rozwój agorafobii.
 5. Zaburzenia równowagi neurochemicznej: Pewne zaburzenia równowagi neuroprzekaźników, takich jak serotonina i noradrenalina, są związane z zaburzeniami lękowymi. Te zaburzenia równowagi mogą wpływać na regulację nastroju i reakcje lękowe w mózgu, potencjalnie przyczyniając się do rozwoju agorafobii.
 6. Czynniki poznawcze : Na agorafobię mogą wpływać czynniki poznawcze, takie jak myślenie katastroficzne, które obejmuje przewidywanie najgorszych możliwych wyników w sytuacjach, których się obawiamy. Negatywne przekonania na temat własnej zdolności radzenia sobie z lękiem lub sytuacjami ucieczki mogą przyczyniać się do rozwoju i utrzymywania się agorafobii.
 7. Czynniki środowiskowe : Czynniki środowiskowe, takie jak historia przeciwności losu w dzieciństwie, przewlekły stres lub brak wsparcia społecznego, mogą przyczynić się do rozwoju agorafobii.

Jakie są skutki agorafobii ?

Agorafobia, zaburzenie lękowe charakteryzujące się lękiem przed przebywaniem w sytuacjach lub miejscach, z których ucieczka może być trudna, może mieć różny wpływ na życie jednostek. Oto skutki agorafobii:

Skutki agorafobii

 1. Izolacja społeczna : Agorafobia prowadzi do izolacji społecznej, ponieważ jednostki unikają tłumów i nieznanych miejsc, wycofując się z działań społecznych, napinając relacje i doświadczając samotności.
 2. Upośledzone codzienne funkcjonowanie : Agorafobia znacznie wpływa na codzienne funkcjonowanie, utrudniając rutynowe zadania. Strach przed atakami paniki i uczuciem uwięzienia ogranicza zaangażowanie w normalne czynności i obowiązki.
 3. Ograniczony styl życia : Agorafobia prowadzi do ograniczonego stylu życia, ponieważ jednostki ograniczają ruchy do znanych i bezpiecznych środowisk, takich jak ich domy. Obniża to jakość życia, utrudnia rozwój osobisty i ogranicza ekspozycję na nowe doświadczenia.
 4. Stres emocjonalny : Agorafobia powoduje stres emocjonalny z uporczywym lękiem, zmartwieniem i strachem, co prowadzi do bezradności, frustracji i potencjalnej depresji. Oczekiwanie napotkania przerażających sytuacji powoduje zwiększone pobudzenie i nadmierną czujność.
 5. Objawy fizyczne : Agorafobia może objawiać się różnymi objawami fizycznymi, w tym szybkim biciem serca, dusznością, drżeniem, poceniem się, zawrotami głowy i zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. Objawy te mogą pojawić się w oczekiwaniu na sytuacje budzące strach lub podczas narażenia na nie, zwiększając ogólny niepokój i dyskomfort odczuwany przez osoby.
 6. Obciążenie finansowe : Agorafobia może mieć konsekwencje finansowe. Niezdolność do pracy lub kontynuowania nauki z powodu unikania określonych środowisk lub sytuacji może prowadzić do niestabilności finansowej i uzależnienia od wsparcia innych osób.
 7. Stany współwystępujące : Agorafobia często współwystępuje z innymi stanami zdrowia psychicznego, takimi jak zespół lęku napadowego, zespół lęku uogólnionego lub depresja. Obecność wielu stanów może zaostrzyć objawy i skomplikować leczenie.

Należy zauważyć, że skutki agorafobii mogą różnić się stopniem nasilenia i wpływu na poszczególne osoby. Poszukiwanie profesjonalnej pomocy u pracowników służby zdrowia psychicznego ma kluczowe znaczenie dla radzenia sobie z agorafobią i jej skutkami oraz przezwyciężania ich.

Jak pokonać agorafobię?

Przezwyciężenie agorafobii, zaburzenia lękowego charakteryzującego się lękiem przed sytuacjami lub miejscami, z których ucieczka może być trudna, wymaga kilku skutecznych strategii.

Jak pokonać agorafobię

 1. Poszukiwanie profesjonalnej pomocy jest kluczowe dla trafnej diagnozy i spersonalizowanego planu leczenia.
 2. Terapia ekspozycyjna jest kluczowa, zaczynając od małych kroków i stopniowo zwiększając ekspozycję na sytuacje, których się obawiasz.
 3. Terapia poznawczo-behawioralna pomaga przeciwstawić się negatywnym myślom i opracować strategie radzenia sobie [3] .
 4. Budowanie systemu wsparcia zrozumienia jednostek zapewnia wsparcie emocjonalne i motywację.
 5. Ważne są praktyki samoopieki, takie jak ćwiczenia, zdrowe odżywianie i techniki radzenia sobie ze stresem.
 6. Wyznaczanie realistycznych celów i celebrowanie postępów to podstawa.
 7. Techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie i medytacja uważności, pomagają radzić sobie z lękiem .

Z czasem, cierpliwością, profesjonalnym wsparciem i wspierającą siecią można przezwyciężyć agorafobię i odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Wniosek

Agorafobia to trudne zaburzenie lękowe charakteryzujące się lękiem przed sytuacjami lub miejscami, z których ucieczka może być trudna. Przezwyciężenie agorafobii wymaga wielopłaszczyznowego podejścia, w tym terapii, systemów wsparcia, stopniowej ekspozycji i praktyk samoopieki. Dzięki determinacji i odpowiednim wskazówkom jednostki mogą pracować nad opanowaniem swoich lęków, odzyskaniem życia i doświadczaniem większego poczucia wolności i dobrego samopoczucia.

Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, doświadcza objawów agorafobii, zalecamy odwiedzenie strony internetowej UWC . UWC to platforma zdrowia psychicznego, która oferuje zasoby, informacje i pomoc w przypadku różnych schorzeń psychicznych. Wchodząc na stronę, możesz lepiej zrozumieć agorafobię i znaleźć wsparcie. Dodatkowo platforma zapewnia dostęp do ekspertów, którzy mogą zaoferować wskazówki i wsparcie. Wykorzystanie tych zasobów może pomóc w uzyskaniu niezbędnej pomocy i narzędzi do skutecznego radzenia sobie z problemami ze zdrowiem psychicznym.

Bibliografia

[1] „Agorafobia”, Klinika Mayo , 7 stycznia 2023 r. [Online]. Dostępne: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/agoraphobia/symptoms-Causes/syc-20355987. [Dostęp: 22-05-2023].

[2] „Agorafobia”, Cleveland Clinic . [Online]. Dostępne: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15769-agoraphobia. [Dostęp: 22-05-2023].

[3] K. Balaram i R. Marwaha, Agorafobia . Wydawnictwo StatPearls, 2023.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority