ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം: ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ തുറക്കുന്നു

ഏപ്രിൽ 1, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Clinically approved by : Dr.Vasudha
ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം: ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ തുറക്കുന്നു

ആമുഖം

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ്, കൂടാതെ ന്യായമായ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ക്ഷീണമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ[1]. ഈ സിൻഡ്രോം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഏകാഗ്രതയും ചിന്തയും, പേശികളിലും സന്ധികളിലും അസ്വസ്ഥത, ഉറക്ക രീതികളിൽ തടസ്സം എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. ഈ സിൻഡ്രോം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ കുറയുന്നതിനാൽ അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രയാസമാണ്. ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല.

എന്താണ് ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം?

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം എന്നത് സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു മെഡിക്കൽ അവസ്ഥയാണ്, ഈ അവസ്ഥയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കടുത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും. ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ, വിശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടില്ല, മാത്രമല്ല ദിവസം മുഴുവൻ അവർക്ക് അലസത അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രോണിക് ക്ഷീണം സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്, കൂടാതെ പ്രത്യേക ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പരിശോധനകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാർ ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം നിർണ്ണയിക്കുന്നു[1].

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിനുള്ള ചികിത്സ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിലും ചികിത്സയിൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സമീപനത്തിലൂടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിനുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതിയിൽ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങൾ, രോഗലക്ഷണ നിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങൾ, മാനസിക പിന്തുണ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു[4].

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്[2]:

 1. അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്ഷീണം: ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ന്യായമായ കാരണമോ ശാരീരിക പ്രവർത്തനമോ ഇല്ലാതെ കടുത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാം. ദിവസം മുഴുവൻ കഠിനമായ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള കഴിവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.
 2. വ്യായാമത്തിനു ശേഷമുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യം: ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചെറിയ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ കടുത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാം; ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഈ ചെറിയ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ അദ്ധ്വാനം രോഗലക്ഷണങ്ങളെ വഷളാക്കും.
 3. വൈജ്ഞാനിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ: ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള പ്രത്യേക ആളുകളിൽ “മസ്തിഷ്ക മൂടൽമഞ്ഞ്” എന്ന പ്രതിഭാസം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. “മസ്തിഷ്ക മൂടൽമഞ്ഞ്” അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മെമ്മറി, ഏകാഗ്രത, വിവര പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിവയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും.
 4. പേശികളും സന്ധി വേദനയും: ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആ വേദനയ്ക്ക് പിന്നിൽ ശക്തമായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പേശികളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം. അവർ സാധാരണയായി ഈ വേദനയെ സ്പന്ദിക്കുന്നതും വേദനിക്കുന്നതും ആയി വിവരിക്കുന്നു, ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം.
 5. ഉറക്ക അസ്വസ്ഥതകൾ: ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിൽ ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നതിനോ ഉറങ്ങുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്ത ഉറക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു.
 6. തലവേദന: ആവർത്തിച്ചുള്ള തലവേദന, ടെൻഷൻ, മൈഗ്രെയിനുകൾ എന്നിവ രോഗലക്ഷണ പ്രൊഫൈലിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.
 7. തൊണ്ടവേദനയും മൃദുവായ ലിംഫ് നോഡുകളും: നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ തൊണ്ടവേദനയോ കഴുത്തിലോ കക്ഷങ്ങളിലോ നീരുവന്നിരിക്കുന്ന ലിംഫ് നോഡുകളോ അനുഭവപ്പെടാം, ഇത് ശാരീരിക പരിശോധനയിലൂടെ തിരിച്ചറിയാം.
 8. ഫ്ലൂ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ: കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് പനി, വിറയൽ, പൊതു അസ്വാസ്ഥ്യം എന്നിവ പോലുള്ള ഫ്ലൂ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകാം. സാധാരണ പനിയുമായി പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നത് ഇവയാണ്.

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ശരിയായ രോഗനിർണയത്തിനും മാനേജ്മെൻ്റിനും മെഡിക്കൽ മൂല്യനിർണയം ആവശ്യമാണ്.

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, സാഹചര്യത്തിൻ്റെ വികാസത്തിന് കാരണമാകുന്ന ചില സാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്[1][2]:

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

 1. വൈറൽ അണുബാധകൾ: എപ്‌സ്റ്റൈൻ-ബാർ വൈറസ് (EBV) അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഹെർപ്പസ് വൈറസ് 6 (HHV-6) പോലുള്ള ചില വൈറൽ അണുബാധകൾ ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിന് കാരണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവന ചെയ്യാം.
 2. രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ: ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലെ അസാധാരണത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം, ഇത് അണുബാധകൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും എതിരായ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധമാണ്.
 3. ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ: ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഈ സിൻഡ്രോമിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.
 4. ജനിതക ഘടകങ്ങൾ: ചില ആളുകൾക്ക് ഈ സിൻഡ്രോം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ജനിതക സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം.
 5. സമ്മർദപൂരിതമായ സംഭവങ്ങൾ: ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ പോലെയുള്ള വലിയ ശാരീരികമോ വൈകാരികമോ ആയ സമ്മർദ്ദം ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ തുടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം.

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം?

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്, കാരണം പ്രത്യേക പരിശോധനകളൊന്നും ഈ അവസ്ഥ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. ഉൾപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങൾ [3][4]:

 1. മെഡിക്കൽ മൂല്യനിർണ്ണയം: രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ മറ്റ് സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകൾ തിരിച്ചറിയാനും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവ് സമഗ്രമായ ശാരീരിക പരിശോധന നടത്തും.
 2. മെഡിക്കൽ ചരിത്രം: രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ ആരംഭം, ദൈർഘ്യം, പുരോഗതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായ മെഡിക്കൽ ചരിത്രം, മുമ്പത്തെ അണുബാധകളോ അസുഖങ്ങളോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസക്തമായ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ചരിത്രത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കും.
 3. ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ: അണുബാധകൾ, സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പോലുള്ള സമാന ലക്ഷണങ്ങളുള്ള മറ്റ് അവസ്ഥകളുടെ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ രക്തപ്രവാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പരിശോധനകൾ നടത്തും.
 4. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് റഫറൽ: ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, രോഗനിർണയത്തെ സഹായിക്കാനും മറ്റ് സാധ്യതയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഒരു വാതരോഗ വിദഗ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വിദഗ്ധൻ പോലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു റഫറൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

വിട്ടുമാറാത്ത രോഗത്തെക്കുറിച്ചും മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വായിക്കുക

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം?

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി, സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു [6]:

 1. ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങൾ: ഈ സിൻഡ്രോം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കാര്യമായ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ മിക്ക ദിവസവും അലസത അനുഭവപ്പെടുന്നു. അലസതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ദൈനംദിന ചില ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പതിവ് ഉറക്ക ചക്രം പിന്തുടരുക, ഒന്നിലധികം ഇടവേളകൾ എടുക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചില ജീവിതശൈലി പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങൾ വ്യക്തിക്ക് വരുത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. സമ്മർദത്തെ നേരിടാൻ യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ മനഃസാന്നിധ്യ പരിശീലനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദിവസം.
 2. രോഗലക്ഷണ മാനേജ്മെൻ്റ്: വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേദനയെ നേരിടാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ ചില വേദനസംഹാരികൾ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം.
 3. കോഗ്നിറ്റീവ്-ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി (CBT): ഈ സിൻഡ്രോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ഫലപ്രദമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു മനശാസ്ത്രജ്ഞന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ചികിത്സാ സമീപനമാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള കോപ്പിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ ഇതിന് നൽകാൻ കഴിയും.
 4. ഗ്രേഡഡ് എക്‌സർസൈസ് തെറാപ്പി (GET): സ്റ്റാമിന മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി ക്രമാനുഗതമായി ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രേഡഡ് എക്‌സർസൈസ് തെറാപ്പിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം തെറാപ്പി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ വ്യായാമവും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയും ബലഹീനതയും അനുസരിച്ച് ക്രമേണ വളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് സമ്പ്രദായം പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങാം.
 5. മനഃശാസ്ത്രപരമായ പിന്തുണ: ഈ സിൻഡ്രോമിനൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ വൈകാരികവും മാനസികവുമായ ആഘാതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വൈകാരിക പിന്തുണയും കൗൺസിലിംഗും പ്രയോജനകരമാണ്.
 6. ഇതര ചികിത്സകൾ: ചില വ്യക്തികൾ അക്യുപങ്ചർ, മസാജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ ക്രമപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ പൂരകവും ഇതരവുമായ ചികിത്സകളിലൂടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തളർച്ചയും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടുകയും അവരുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ, ഈ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ അവസ്ഥയെ ചികിത്സിക്കാൻ ഒരു ചികിത്സയും ലഭ്യമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ നന്നായി നേരിടാനും നിയന്ത്രിക്കാനും വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും ചികിത്സകളും ലഭ്യമാണ്.

യുണൈറ്റഡ് വീ കെയർ എന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് പിന്തുണയും വിഭവങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്.

റഫറൻസുകൾ

[1] സ്റ്റേസി സാംപ്‌സൺ, “ക്രോണിക് ക്ഷീണം സിൻഡ്രോം: കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും,” ഹെൽത്ത്‌ലൈൻ , 12-മാർച്ച്-2020. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://www.healthline.com/health/chronic-fatigue-syndrome. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 06-Jul-2023].

[2] “ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം,” Hopkinsmedicine.org , 02-Jul-2020. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/chronic-fatigue-syndrome . [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 06-Jul-2023].

[3] “സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ,” Cdc.gov , 15-May-2019. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://www.cdc.gov/me-cfs/about/possible-causes.html. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 06-Jul-2023].

[4] “മൈൽജിക് എൻസെഫലോമൈലിറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ക്ഷീണം സിൻഡ്രോം (ME/CFS) – രോഗനിർണയം,” nhs.uk . [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://www.nhs.uk/conditions/chronic-fatigue-syndrome-cfs/diagnosis/. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 06-Jul-2023].

[5] പിസി റോവ്, “മൈൽജിക് എൻസെഫലോമൈലിറ്റിസ്/ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം (എംഇ/സിഎഫ്എസ്)”, പീഡിയാട്രിക് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിൻ്റെ തത്വങ്ങളും പരിശീലനവും , എൽസെവിയർ, 2023, പേജ്. 1056-1062.e4.

[6] “മൈൽജിക് എൻസെഫലോമൈലിറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ക്ഷീണം സിൻഡ്രോം (ME/CFS) – ചികിത്സ,” nhs.uk . [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://www.nhs.uk/conditions/chronic-fatigue-syndrome-cfs/treatment/. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 06-Jul-2023].

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority