ആന്തരിക സമാധാനത്തിനുള്ള ധ്യാനം കണ്ടെത്തുക: ശാന്തമായ മനസ്സ്, സമാധാനപരമായ ജീവിതം

ജൂൺ 19, 2023

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
ആന്തരിക സമാധാനത്തിനുള്ള ധ്യാനം കണ്ടെത്തുക: ശാന്തമായ മനസ്സ്, സമാധാനപരമായ ജീവിതം

ആമുഖം

ആന്തരിക സമാധാനത്തിനായുള്ള ധ്യാനം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്, അത് കൂടുതൽ സമാധാനപരവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കും. പതിവ് പരിശീലനത്തിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശാന്തത, വ്യക്തത, വൈകാരിക ക്ഷേമം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി ഇന്നത്തെ നിമിഷത്തിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആന്തരിക സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

ആന്തരിക സമാധാനത്തിനുള്ള ധ്യാനം എന്താണ്?

മനശാന്തി വികാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു സന്തോഷം അവനവന്റെ ഉള്ളിലെ ഇണക്കവും . ഒരാൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസിക ശാന്തത സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. [1]

ധ്യാനം വർത്തമാന നിമിഷത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും ആന്തരിക നിശ്ചലതയും ശാന്തതയും വളർത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഒരു മന്ത്രം ആവർത്തിക്കുക , അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനപരമായ ചിത്രങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇതിന് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും .

ധ്യാനത്തിന്റെ പരിശീലനം മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ക്ഷേമത്തിന് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു. സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുക, ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ശാന്തതയും സംതൃപ്തിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പതിവായി ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നെഗറ്റീവ് സ്വയം സംസാരം കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവും സമാധാനപരവുമായ മാനസികാവസ്ഥ വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിയും. തന്നേക്കാൾ മഹത്തായ ഒന്നുമായുള്ള ബന്ധം, ആശ്വാസം, പ്രചോദനം, രോഗശാന്തി , ആന്തരിക സമാധാനം എന്നിവയുടെ ഉറവിടം നൽകാനും ഇതിന് കഴിയും . [2]

ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ

ആന്തരിക സമാധാനത്തിനായി ധ്യാനം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

ആന്തരിക സമാധാനത്തിനുള്ള ധ്യാനം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാവുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

ഗവേഷണം

ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെറ്റാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് . ധ്യാന സമയത്ത്, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. [3]

വാസ്തവത്തിൽ, “ഒന്നും ചെയ്യരുത്” ധ്യാനം, ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചു ധ്യാന അദ്ധ്യാപകൻ ഷിൻസെൻ യംഗ്, കുറഞ്ഞ പ്രയത്നത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും മനസ്സിനെ തടസ്സമില്ലാതെ അലയാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .

ബോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ട്, ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആത്മീയ ഉണർവിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും . [4]

ആന്തരിക സമാധാനത്തിനായി ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ആന്തരിക സമാധാനത്തിനായി ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

ധ്യാനത്തിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്: [5]

 • സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുന്നു : ധ്യാനം ശരീരത്തിലെ സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുന്നു. പതിവ് പരിശീലനം കൂടുതൽ ശാന്തതയ്ക്കും വിശ്രമത്തിനും ഇടയാക്കും, കൂടുതൽ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • മാനസിക ശ്രദ്ധ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു : ധ്യാന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും കഴിയും . നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കാനും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
 • വൈകാരിക ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു : കോപം, ഭയം, ദുഃഖം തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ധ്യാനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ആന്തരിക സമാധാനത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു വലിയ ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളോട് കൂടുതൽ അനായാസതയോടെയും പ്രതിരോധശേഷിയോടെയും പ്രതികരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം .
 • ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു : ധ്യാനം ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഉറക്കമില്ലായ്മ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശ്രമിക്കാനും സമ്മർദ്ദവും പിരിമുറുക്കവും ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് മികച്ച ഉറക്ക രീതികളും കൂടുതൽ ശാന്തമായ ഉറക്കവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
 • രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു : പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദിവസേനയുള്ള ധ്യാനം നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • സ്വയം അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു : കൂടുതൽ സ്വയം അവബോധവും സ്വയം സ്വീകാര്യതയും വികസിപ്പിക്കാൻ ധ്യാനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും . ന്യായവിധി കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ, നിഷേധാത്മകമായ സ്വയം സംസാരം ഉപേക്ഷിക്കാനും ആന്തരിക സമാധാനവും ക്ഷേമവും വളർത്തിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനാകും.

ആന്തരിക സമാധാനത്തിനുള്ള ധ്യാനത്തിന്റെ തരങ്ങൾ

ആന്തരിക സമാധാനത്തിനുള്ള ധ്യാനത്തിന്റെ തരങ്ങൾ

ആന്തരിക സമാധാനം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പല തരത്തിലുള്ള ധ്യാനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും: [6]

 • മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ : നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിധിയില്ലാതെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, സംവേദനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു .
 • സ്നേഹ-ദയ ധ്യാനം : ഈ ധ്യാനത്തിൽ നിങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും സ്നേഹം, ദയ, അനുകമ്പ എന്നിവയുടെ വികാരങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുന്നു .
 • അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനം : ബോധ മനസ്സിനെ മറികടക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള അവബോധ തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ഒരു മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ : ഇത് വിശ്രമം, സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കൽ, ആന്തരിക സമാധാനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ശാരീരിക ഭാവങ്ങൾ , ശ്വസന രീതികൾ , മാനസിക ശ്രദ്ധ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു .
 • ഗൈഡഡ് ധ്യാനം : ഇത് സമാധാനപരമായ ഒരു രംഗം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാനും പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാനും ആന്തരിക സമാധാനം വളർത്തിയെടുക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു അധ്യാപകന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് പിന്തുടരുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ബോഡി സ്കാൻ ധ്യാനം : ഈ ധ്യാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം തല മുതൽ കാൽ വരെ ചിട്ടയായി സ്കാൻ ചെയ്യുക , ഏതെങ്കിലും പിരിമുറുക്കം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുക, തുടർന്ന് അത് ഒഴിവാക്കുകയും വിശ്രമവും സമാധാനവും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓർക്കുക, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ധ്യാനം നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ധ്യാനം പരീക്ഷിക്കുക .

ആന്തരിക സമാധാനത്തിനുള്ള ധ്യാനം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം?

നിങ്ങൾ ധ്യാനത്തിൽ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ, ആന്തരിക സമാധാനത്തിനായി ധ്യാനം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാവുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ: [7]

സമയം മാറ്റിവെക്കുക

ഓർക്കുക, ധ്യാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ തടയുകയല്ല, അവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുകയും ആന്തരിക സമാധാനത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന്റെയും ഒരു വലിയ ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശാന്തവും നിശ്ചലവുമായി മാറുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വികാരങ്ങളും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും .

ഉപസംഹാരം

കൂടുതൽ ശാന്തമായ മനസ്സും ജീവിതവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമാണ് ധ്യാനം. നിശ്ശബ്ദതയിൽ ഇരിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വയം അവബോധം, വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥ, ജീവിത വെല്ലുവിളികളിൽ പ്രതിരോധം എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ധ്യാനത്തിന് എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു സമീപനം ഇല്ലെങ്കിലും, ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി സാങ്കേതിക വിദ്യകളും രീതികളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം .

ഓർക്കുക, ധ്യാനം ഒരു യാത്രയാണ്, ലക്ഷ്യസ്ഥാനമല്ല. നൈപുണ്യത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ഥിരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആന്തരിക സമാധാനത്തിന്റെ ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ക്ഷമയും സമയവും പ്രതിബദ്ധതയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ സമർപ്പണത്തോടെയും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമുള്ള സന്നദ്ധതയോടെ, നിങ്ങൾക്ക് ആന്തരിക സമാധാനത്തിനുള്ള ധ്യാനത്തിന്റെ പരിവർത്തന ശക്തി കണ്ടെത്താനും കൂടുതൽ സമാധാനപരവും സമതുലിതവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങാനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ധ്യാന യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ , നിങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത യുണൈറ്റഡ് വീ കെയറിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരുക. കൂടുതൽ മാർഗനിർദേശത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെൽനസ് വിദഗ്ധരെയും ബന്ധപ്പെടാം.

റഫറൻസുകൾ

[1] NP ശർമ്മ, “ ആന്തരിക സമാധാനത്തിൽ നിന്ന് ലോക സമാധാനത്തിലേക്ക്: ബുദ്ധമത ധ്യാനം പരിശീലനത്തിൽ | ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് ജേർണൽ, ” ആന്തരിക സമാധാനത്തിൽ നിന്ന് ലോക സമാധാനത്തിലേക്ക്: ബുദ്ധമത ധ്യാനം പരിശീലനത്തിൽ | ജേണൽ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് , മെയ് 24, 2020.

[2] “ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ – ബീയിംഗ് സ്പിരിച്വൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ,” ബീയിംഗ് സ്പിരിച്വൽ ഫൗണ്ടേഷൻ , ജൂലൈ 22, 2019.

[3] “ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാം ,” എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാം .

[4] [1]“ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ധ്യാനം – കുറഞ്ഞ പ്രയത്നത്തോടെ ധ്യാനിക്കുക , ,” ഒന്നും ചെയ്യരുത് ധ്യാനം – കുറഞ്ഞ പ്രയത്നത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക , ഓഗസ്റ്റ് 25, 2022.

[5] “ ധ്യാനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെ ഗൈഡ് ,” മയോ ക്ലിനിക്ക് , ഏപ്രിൽ 29, 2022.

[6] ഡി കെ താക്കൂർ, “മെഡിറ്റേഷൻ: എ വേ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ലിവിംഗ്,” ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് യോഗിക്, ഹ്യൂമൻ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് സയൻസസ് , വാല്യം. 78-81, നമ്പർ. 1(1), 2016.

[7] “ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാം – ആരംഭിക്കാനുള്ള 8 നുറുങ്ങുകൾ ,” ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് (ഇന്ത്യ) .

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority