അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികൾ: ബന്ധത്തിൻ്റെയും ബന്ധിപ്പിക്കലിൻ്റെയും പാറ്റേണുകൾ മനസ്സിലാക്കുക

ഏപ്രിൽ 4, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Clinically approved by : Dr.Vasudha
അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികൾ: ബന്ധത്തിൻ്റെയും ബന്ധിപ്പിക്കലിൻ്റെയും പാറ്റേണുകൾ മനസ്സിലാക്കുക

ആമുഖം

നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം സവിശേഷമായ ഒന്നാണ്. ഈ പ്രത്യേക ബന്ധം നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും സ്നേഹവും ശാന്തതയും നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്ത് നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനും എങ്ങനെ പെരുമാറുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് – അത് നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ശൈലിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. നാല് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ശൈലികൾ ഉണ്ട് – സുരക്ഷിതം, ഉത്കണ്ഠ, ഒഴിവാക്കൽ, ഭയം-ഒഴിവാക്കൽ. ഈ ശൈലികൾ നമ്മൾ മുതിർന്നവരായി ഒരു പ്രണയബന്ധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളോട് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

“എല്ലാ വേദനകളും അതിൻ്റെ സ്വഭാവം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ എന്തിനോടും ഉള്ള ആസക്തിയിലാണ് അടിസ്ഥാനം. നമ്മൾ വേർപിരിയുമ്പോൾ, ജീവൻ്റെ ഒഴുക്കിലേക്ക് വൈബ്രേഷനായി നമ്മളെത്തന്നെ തിരികെ അയയ്ക്കുന്നു. -ഡോ. ജസീന്ത മ്പൽയെങ്കാന [1]

അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ശൈലി മനസ്സിലാക്കുന്നു

നമ്മളെല്ലാവരും വൈകാരികമായി നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വിപുലമായ ഗവേഷണത്തിന് ശേഷം, സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളായ ജോൺ ബൗൾബിയും മേരി ഐൻസ്‌വർത്തും 1958-ൽ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് സ്റ്റൈൽ തിയറി നിർദ്ദേശിച്ചു. നമ്മുടെ പ്രാഥമിക പരിചാരകർ നമ്മുടെ ബാല്യത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറിയെന്നതാണ് മുതിർന്നവരെന്ന നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു [2].

കുട്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് സുരക്ഷിതവും ശക്തവുമായ അന്തരീക്ഷം പ്രധാനമാണെന്ന് ബൗൾബി നിർദ്ദേശിച്ചു. സുരക്ഷിതവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമായ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഐൻസ്‌വർത്ത് നിർദ്ദേശിച്ചു. സുരക്ഷിതമായ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് അടുപ്പത്തോടൊപ്പം വിശ്വാസവും ആശ്വാസവും വളർത്തുമ്പോൾ, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികൾ ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിലും നിലനിർത്തുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം [3].

അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യാനും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോട് സഹാനുഭൂതിയും അനുകമ്പയും വളർത്തിയെടുക്കാനും സഹായിക്കും.

ബന്ധത്തിലെ മമ്മി പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ശൈലികളുടെ തരങ്ങൾ

അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ശൈലികൾ

ബൗൾബിയും ഐൻസ്‌വർത്തും അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികൾക്കായി നിർദ്ദേശിച്ചു [4]:

 • സുരക്ഷിതമായ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ്: സുരക്ഷിതമായ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലിയുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, ശരിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്നേഹം കാണിക്കുകയും ശരിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചാരകരുമായി നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ വിശ്വസിക്കുന്നതും ആശ്രയിക്കുന്നതും വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു. അത്തരം ബന്ധം പരസ്പര ബന്ധത്തിലും വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിലും വളരാൻ ഇടം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • ഉത്കണ്ഠാകുലമായ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്: നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠാകുലമായ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ശൈലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പരിചാരകൻ ചിലപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കാനും മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ അവഗണിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പെരുമാറ്റം പരിചിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹവും വൈകാരിക സാധൂകരണവും തേടുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ വൈകാരികമായി പോലും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഉത്കണ്ഠാകുലമായ അറ്റാച്ച്മെൻ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമാണ്- ഒടുവിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെട്ടേക്കാം.
 • ഒഴിവാക്കുന്ന അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ്: ഒഴിവാക്കുന്ന അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലി ഉള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനും സ്വയം ആശ്രയിക്കുന്നവനുമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ അടുപ്പത്തിൽ നിന്നും വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം, കാരണം അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കാം, കാരണം നിങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നവർ വൈകാരികമായി അകന്നുനിൽക്കുകയും നിങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കാനും ആശ്രയിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം.
 • ഉത്കണ്ഠ-ഒഴിവാക്കൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്: നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠയും ഒഴിവാക്കുന്നതുമായ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ശൈലികളുടെ സംയോജനമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണിത്. അത്തരമൊരു അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലിക്ക് പിന്നിലെ കാരണം ഒരു ആഘാതകരമായ സംഭവവും പരിചാരകൻ്റെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത മനോഭാവവുമാണ്. ഉത്കണ്ഠ-ഒഴിവാക്കാവുന്ന അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മനസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വൈകാരിക ബന്ധം വേണമെങ്കിൽ തിരസ്‌കരിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയവും വേദനയും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും നിങ്ങളെ അടുപ്പം തേടുന്നതിലേക്കും ആളുകളെ അകറ്റുന്നതിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.

സ്ത്രീകളിലെ മമ്മി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

കുട്ടികളിൽ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികളുടെ സ്വാധീനം

അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികൾ കുട്ടിയെ വൈകാരികമായും സാമൂഹികമായും മാനസിക വികാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സ്വാധീനിക്കുന്നു [5]:

 • വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു: സുരക്ഷിതമായ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലിയിലുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ നന്നായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നല്ലതാണ്. അവരെ പരിചരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പിന്തുണയും നൽകുന്നു. അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം തങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരാമെന്ന് അവർക്കറിയാം. മറുവശത്ത്, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്മെൻറ് ശൈലിയിലുള്ള കുട്ടികൾ വൈകാരിക മാനേജ്മെൻ്റുമായി പൊരുതുന്നു, സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും നേരിടുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
 • സാമൂഹിക നൈപുണ്യങ്ങൾ: സുരക്ഷിതമായ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലി കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച സാമൂഹിക വൈദഗ്ധ്യവും മറ്റുള്ളവരെ പരിപാലിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അവരെ പരിചരിക്കുന്നവരുമായി വളർന്നുവരുന്ന നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പരിചരിക്കുന്നയാൾ അവരുടെ ബന്ധം എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് അവർ കണ്ടതിനാൽ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും നിലനിർത്തുന്നതിലും അവർ മികച്ചവരാണ്. അരക്ഷിതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, പറ്റിനിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായി ഇടപെടുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക.
 • ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കൽ: സുരക്ഷിതമായ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലിയിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾ ലോകത്തെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ പര്യവേക്ഷണം അവരെ ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ പര്യവേക്ഷണം മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പഠനത്തിലേക്കും പ്രശ്‌നപരിഹാര നൈപുണ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്, വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ഏകാഗ്രത, ശ്രദ്ധ എന്നിവയിൽ കുട്ടികൾ വളരെയധികം വ്യാപൃതരാകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
 • ആത്മാഭിമാനം: സുരക്ഷിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആത്മാഭിമാനവും ആത്മാഭിമാനവും ഉണ്ട്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് തികച്ചും വിപരീതമാണ്, അത്തരം കുട്ടികൾ നിഷേധാത്മക വിശ്വാസങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക – അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ

മുതിർന്നവരിൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ശൈലികളുടെ സ്വാധീനം

പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ പോലും അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികൾ നമ്മെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു [6]:

 • റൊമാൻ്റിക് ബന്ധങ്ങൾ: സുരക്ഷിതമായ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആരോഗ്യകരവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തവുമായ പ്രണയബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വിശ്വാസവും ആശയവിനിമയവും വൈകാരിക പിന്തുണയും ഉണ്ട്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ്: നേരെമറിച്ച്, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികളുള്ള മുതിർന്നവർക്ക് അടുപ്പമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളും അസൂയയും സുസ്ഥിരമായ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടാകാം.
 • വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക : സുരക്ഷിതമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത മുതിർന്നവർക്ക് സമ്മർദ്ദവും വികാരങ്ങളും സുരക്ഷിതമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത മുതിർന്നവരേക്കാൾ നന്നായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. സഹായവും ആശ്വാസവും തേടാൻ അവർ തയ്യാറാണ്, എന്നാൽ സുരക്ഷിതമായി അറ്റാച്ചുചെയ്യപ്പെട്ട മുതിർന്നവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
 • രക്ഷാകർതൃത്വം: മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് വളർന്ന അതേ പെരുമാറ്റങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമായ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികളുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളോട് പ്രതികരിക്കുന്നവരും കരുതലുള്ളവരുമാണ്, അതേസമയം സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികളുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ വൈകാരികമായ ഉയർച്ച താഴ്ച്ചകൾ കാണിക്കുന്നു, അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല, പൊരുത്തമില്ലാത്തവരുമാണ്.
 • രക്ഷാകർതൃത്വവും സൗഹൃദങ്ങളും: സുരക്ഷിതമായ അറ്റാച്ച്മെൻ്റുകൾ അത്ഭുതകരമായ സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അവർ സ്നേഹമുള്ളവരും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നവരുമാണ്. മാതാപിതാക്കളെന്ന നിലയിൽ, അവർ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും അതേ വികാരങ്ങൾ പകർന്നുനൽകുന്നു. മറുവശത്ത്, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റുകൾക്ക് ആളുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്, ഒപ്പം അധികകാലം നീണ്ടുനിൽക്കാത്ത സൗഹൃദങ്ങളുമുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളെന്ന നിലയിൽ, അവർ തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്നേഹം കാണിക്കുന്നില്ല.
 • മാനസികാരോഗ്യം: സുരക്ഷിതമായ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റുകളുള്ള മുതിർന്നവർ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളവരും സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും കുറഞ്ഞവരുമാണ്. സുരക്ഷിതമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത മുതിർന്നവർക്ക് സമ്മർദ്ദം, വിഷാദം, ഉയർന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഉത്കണ്ഠ എന്നിവയുമായി പോരാടാനാകും.

ഉത്കണ്ഠാകുലമായ അറ്റാച്ച്മെൻ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക.

സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികളുടെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ മറികടക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഇരയാകേണ്ടതില്ല. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികളുടെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ മറികടക്കാൻ സ്വയം അവബോധവും ചക്രം തകർക്കലും ആവശ്യമാണ് [7]:

 • സ്വയം ബോധവാന്മാരാകുക: നിങ്ങളുടെ പാറ്റേണുകളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നത് പാറ്റേണുകൾ തകർക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗം ജേണലുകൾ എഴുതുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാവുന്ന മറ്റൊരു സമ്പ്രദായം ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ്. വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
 • പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടുക: അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ മൂലകാരണം കണ്ടെത്താനും നിഷേധാത്മക വിശ്വാസങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. ചില കോപ്പിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ പോലും അവർക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
 • സാമൂഹിക പിന്തുണ: നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പിന്തുണയും സ്നേഹവും കരുതലും ഉള്ള ആളുകൾ പാറ്റേണുകൾ തകർക്കാൻ സഹായിക്കും. അത്തരം ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതവും മനോഹരവുമായ ഒരു ലോകം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഒപ്പം ഒരു വ്യക്തിയായി വളരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
 • അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുക: നിങ്ങൾ സ്വയം കൂടുതൽ ദ്രോഹവും ദോഷവും വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയാനും അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കാനും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മമ്മി പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Vs. ഡാഡി പ്രശ്നങ്ങൾ

ഉപസംഹാരം

കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോഴും അവയുടെ ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. അറ്റാച്ച്മെൻ്റിന് നാല് ശൈലികളുണ്ട്- സുരക്ഷിതം, ഉത്കണ്ഠ, ഒഴിവാക്കൽ, ഉത്കണ്ഠ-ഒഴിവാക്കൽ. സുരക്ഷിതമായി അറ്റാച്ചുചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ വിശ്വസ്തരും അടുപ്പത്തിൽ സുഖകരവും സ്വതന്ത്രരുമാണ്. ഉത്കണ്ഠാകുലമായ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയത്തിലേക്കും വൈകാരിക ആശ്രിതത്വത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ഒഴിവാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ അടുപ്പം ഒഴിവാക്കിയേക്കാം, അതേസമയം ഉത്കണ്ഠയുള്ള-ഒഴിവാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വൈരുദ്ധ്യമുള്ളവരാണ്. ഈ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികൾ തങ്ങളുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും അവർക്കുള്ള ബന്ധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

കൂടുതലറിയാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ കൗൺസിലർമാരെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് വീ കെയറിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളടക്കം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം! യുണൈറ്റഡ് വീ കെയറിൽ, വെൽനസ്, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സംഘം ക്ഷേമത്തിനായുള്ള മികച്ച മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ നയിക്കും.

റഫറൻസുകൾ

[1]“അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ഉദ്ധരണികൾ (509 ഉദ്ധരണികൾ).” https://www.goodreads.com/quotes/tag/attachment

[2] KC MSE, “എന്താണ് അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് തിയറി?,” വെരിവെൽ മൈൻഡ് , ഫെബ്രുവരി 22, 2023. https://www.verywellmind.com/what-is-attachment-theory-2795337

[3] എസ്. മക്ലിയോഡ്, “അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് തിയറി: ബൗൾബി ആൻഡ് ഐൻസ്‌വർത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിച്ചു,” ലളിതമായി സൈക്കോളജി , ജൂൺ 11, 2023. https://www.simplypsychology.org/attachment.html#:~:text=Attachment%20styles% 20റഫർ% 20 മുതൽ% 20 വരെ, എങ്ങനെ% 20 നിങ്ങൾ% 20 രക്ഷിതാക്കൾ% 20 നിങ്ങളുടെ% 20 കുട്ടികൾ .

[4] M. Mandriota, “ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലി എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം,” Psych Central , ഒക്ടോബർ 13, 2021. https://psychcentral.com/health/4-attachment-styles-in-relationships#whats-next

[5] CE അക്കർമാൻ, “എന്താണ് അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് തിയറി? ബൗൾബിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു,” PositivePsychology.com , ഏപ്രിൽ 19, 2023. https://positivepsychology.com/attachment-theory/

[6] ടീം, “അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലികളും മുതിർന്നവരുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ അവയുടെ പങ്കും,” അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് പ്രോജക്റ്റ് , ഏപ്രിൽ 06, 2023. https://www.attachmentproject.com/blog/four-attachment-styles/#:~:text= അവിടെ %20ആരാണ്%20നാല്%20മുതിർന്നവർ%20അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്,സുരക്ഷിതം

[7] MFL Lmft, “ഒരു സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ശൈലിയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു,” വെരിവെൽ മൈൻഡ് , ഡിസംബർ 05, 2022. https://www.verywellmind.com/marriage-insecure-attachment-style-2303303#toc-overcoming-an- സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത-അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്-ശൈലി

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority