പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം: ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, പെരുമാറ്റം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം മനസ്സിലാക്കൽ

ഏപ്രിൽ 22, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം: ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, പെരുമാറ്റം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം മനസ്സിലാക്കൽ

ആമുഖം

ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, പെരുമാറ്റം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രത്തിന് നിർണായകമാണ്. പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, പെരുമാറ്റങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സങ്കീർണ്ണതകളിലേക്ക് അത് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു. വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയകൾ, വൈകാരികാവസ്ഥകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ബന്ധങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക ക്ഷേമം, ബന്ധങ്ങൾ, മൊത്തത്തിലുള്ള മാനസിക വികാസം എന്നിവയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യ മനഃശാസ്ത്രം ശ്രമിക്കുന്നു. സമഗ്രമായ ക്ഷേമത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്രയിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വയം അവബോധം, വ്യക്തിഗത വളർച്ച, ആരോഗ്യകരമായ പെരുമാറ്റരീതികൾ എന്നിവ വളർത്തുന്നതിന് ഈ അറിവ് സഹായിക്കുന്നു.

എന്താണ് പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം?

പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം, പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേക മനഃശാസ്ത്രപരമായ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പഠന മേഖലയാണ്. പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, അനുഭവപ്പെടുന്നു, പെരുമാറുന്നു, അവരുടെ ചിന്തകൾ, വികാരങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ പരസ്പര ബന്ധവും ഇത് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യവൽക്കരണം, ഐഡൻ്റിറ്റി രൂപീകരണം, മാനസികാരോഗ്യം എന്നിവയുൾപ്പെടെ പുരുഷന്മാരുടെ മാനസിക വികാസത്തെ ലിംഗഭേദം സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ മേഖല തിരിച്ചറിയുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സാമൂഹികവും സാംസ്‌കാരികവുമായ ഘടകങ്ങളെ മാൻ സൈക്കോളജി പരിശോധിക്കുന്നു, അതായത് സാമൂഹിക പ്രതീക്ഷകൾ, പരമ്പരാഗത പുരുഷത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അവരുടെ മാനസിക ക്ഷേമത്തിൽ ഈ സ്വാധീനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം. വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സഹായം തേടുന്നതിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ അതുല്യമായ വെല്ലുവിളികളും പരാധീനതകളും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, ഗവേഷകരും പരിശീലകരും പുരുഷന്മാരുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വൈകാരിക അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ആരോഗ്യകരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ബന്ധങ്ങൾ, ജോലി, വ്യക്തിഗത വളർച്ച എന്നിവയിലെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും പുരുഷന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇഷ്‌ടാനുസൃത ഇടപെടലുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്[1]. പുരുഷന്മാരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സംതൃപ്തമായ ജീവിതം കൈവരിക്കുന്നതിന് അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. തീർച്ചയായും വായിക്കണം- മനുഷ്യ പുരുഷൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ

പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖല വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എന്നാൽ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകളുണ്ട്. പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖല നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എന്നാൽ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകളുണ്ട്: പുരുഷത്വം, പുരുഷ മാനസികാരോഗ്യം, പുരുഷ വികസനം[2]: മനുഷ്യൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

 1. പുരുഷത്വം: ഈ മേഖല പുരുഷന്മാരുടെ മാനസിക ക്ഷേമത്തിൽ പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവും സ്വാധീനവും പരിശോധിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാർ തങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയും എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സാമൂഹിക പ്രതീക്ഷകൾ, സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ലിംഗപരമായ റോളുകൾ എന്നിവ ഇത് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. പരമ്പരാഗത പുരുഷത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ, സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളുടെ സ്വാധീനം, ബന്ധങ്ങളിൽ പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം, വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ, സ്വയം പ്രതിച്ഛായ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 2. പുരുഷ മാനസികാരോഗ്യം: ഈ മേഖല പുരുഷന്മാരുടെ സവിശേഷമായ മാനസികാരോഗ്യ വെല്ലുവിളികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം, ആത്മഹത്യ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, അവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ലിംഗ-നിർദ്ദിഷ്ട ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. പുരുഷ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായം തേടുന്ന സ്വഭാവങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നും ചികിത്സാ ഫലങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു. പുരുഷ മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകളും പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മേഖലയിലെ ഗവേഷണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
 3. പുരുഷ വികസനം: ഈ മേഖല പുരുഷന്മാരുടെ മാനസിക വികാസത്തിലും ജീവിത ഘട്ടങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഐഡൻ്റിറ്റി രൂപീകരണം, തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, ബന്ധങ്ങൾ, പിതൃത്വം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവ പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ വികാസത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ജീവശാസ്ത്രപരവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധവും സാമൂഹിക പ്രതീക്ഷകൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് പരിഗണിക്കുന്നു.

ഈ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം പുരുഷന്മാരുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പോസിറ്റീവ് മാനസികാരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ദോഷകരമായ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പുരുഷന്മാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

പുരുഷന്മാരുടെ സവിശേഷമായ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലും മനുഷ്യൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു[3]:

 1. പുരുഷന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ സാധൂകരണം: പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം പുരുഷന്മാരുടെ അതുല്യമായ മനഃശാസ്ത്രപരമായ അനുഭവങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും സാധൂകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വേദി നൽകുന്നു, അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.
 2. വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ലിംഗ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകൾ: മനുഷ്യൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് പരമ്പരാഗത ലിംഗ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും പുരുഷന്മാരെ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ വൈകാരിക ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ദോഷകരമായ സാമൂഹിക പ്രതീക്ഷകൾ തകർക്കാനും കഴിയും.
 3. ടാർഗെറ്റഡ് ഇടപെടലുകൾ: പുരുഷന്മാരുടെ മേലുള്ള സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദം അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് മാൻ സൈക്കോളജി തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ നിർദ്ദിഷ്ട വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും പുരുഷന്മാർക്ക് നല്ല മാനസികാരോഗ്യ ഫലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത ഇടപെടലുകളുടെയും പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും വികസനം ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നു.
 4. ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: പുരുഷന്മാരുടെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം ലിംഗ സമത്വ ശ്രമങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നു . സ്ത്രീകളെപ്പോലെ പുരുഷന്മാർക്കും മാനസികാരോഗ്യ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനും തുറന്ന സംഭാഷണം വളർത്താനും പുരുഷന്മാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കളങ്കം തകർക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു.
 5. ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിയുടെ സമഗ്രമായ ധാരണ: സംസ്കാരം, വംശം, ലൈംഗികത തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളുമായി ലിംഗഭേദം കണക്കിലെടുക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യ മനഃശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയെ മനുഷ്യ മനഃശാസ്ത്രം സമ്പന്നമാക്കുന്നു. ഇത് മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ സമഗ്രമായ വീക്ഷണം നൽകുന്നു.
 6. ആരോഗ്യകരവും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായ ജീവിതം: ആത്യന്തികമായി, പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം പുരുഷന്മാർക്ക് ആരോഗ്യകരവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അവരുടെ അതുല്യമായ മാനസിക ആവശ്യങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക, വൈകാരിക ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നിവ പുരുഷന്മാരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിനും ജീവിത നിലവാരത്തിനും സംഭാവന നൽകുന്നു.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക- ലിംഗ വ്യക്തിത്വവും ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യവും

പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പുരുഷന്മാരുമായി എങ്ങനെ മികച്ച ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം?

പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പുരുഷന്മാരുമായി മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അവരുടെ തനതായ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില പ്രധാന തന്ത്രങ്ങൾ ഇതാ: പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പുരുഷന്മാരുമായി എങ്ങനെ മികച്ച ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം?

 1. ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം: പുരുഷന്മാർക്ക് വ്യത്യസ്ത ആശയവിനിമയ ശൈലികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. തുറന്നതും നേരിട്ടുള്ളതുമായ ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ന്യായവിധിയോ തടസ്സമോ കൂടാതെ സുഖകരമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു[5].
 2. വൈകാരിക മൂല്യനിർണ്ണയം: പുരുഷന്മാരുടെ വികാരങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുകയും അവർക്ക് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ ഇടം നൽകുകയും ചെയ്യുക. അവരുടെ വികാരങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയോ ഇകഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് വൈകാരിക ബന്ധത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും[6].
 3. സ്വയംഭരണത്തോടുള്ള ബഹുമാനം: സ്വയംഭരണത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ ആവശ്യം തിരിച്ചറിയുക. അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടരാനും അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകാനും അവരെ അനുവദിക്കുക[7].
 4. പങ്കിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ: ബോണ്ടിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അർത്ഥവത്തായ കണക്ഷനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പങ്കിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. പൊതുവായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും നിങ്ങൾ ഇരുവരും ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
 5. പരസ്പര പിന്തുണ: അവരുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക. അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയിൽ യഥാർത്ഥ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുക, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വൈകാരിക പിന്തുണ നൽകാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക.
 6. മാന്യമായ വൈരുദ്ധ്യ പരിഹാരം: പൊരുത്തക്കേടുകൾ മാന്യമായും ക്രിയാത്മകമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുക. സജീവമായ ശ്രവിക്കൽ പരിശീലിക്കുക, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, പരസ്പര തൃപ്തികരമായ തീരുമാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.
 7. അഭിനന്ദനവും സ്ഥിരീകരണവും: നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ശക്തിയും സംഭാവനകളും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആത്മാർത്ഥമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രോത്സാഹനവും ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നല്ല ബന്ധം വളർത്തുകയും ചെയ്യും.
 8. വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും വികസനവും: അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ഹോബികൾ പിന്തുടരാനും അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ വളർച്ചയെയും വികസനത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുക . പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും പ്രചോദനത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാകുകയും ചെയ്യുക.

ഓരോ വ്യക്തിയും അദ്വിതീയമാണ്, തുറന്ന മനസ്സോടെയും വ്യക്തിഗത മുൻഗണനകളോടും ആവശ്യങ്ങളോടും പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള സന്നദ്ധതയോടെയും ബന്ധങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പുരുഷന്മാരുമായി മികച്ച ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സഹാനുഭൂതി, മനസ്സിലാക്കൽ, ആരോഗ്യകരവും സംതൃപ്തവുമായ ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉപസംഹാരം

പുരുഷന്മാരുടെ അതുല്യമായ മാനസിക ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലും മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാനസികാരോഗ്യ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ യുണൈറ്റഡ് വീ കെയർ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, സമഗ്രമായ ക്ഷേമത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്രയിൽ പുരുഷന്മാരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് പിന്തുണയും അവബോധവും വിഭവങ്ങളും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

റഫറൻസുകൾ

[1] “എന്താണ് പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം?,” ദി സെൻ്റർ ഫോർ മെയിൽ സൈക്കോളജി. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://www.centreformalepsychology.com/what-is-male-psychology. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 23-Jun-2023]. [2] എസ്.കെ. മക്കെൻസി, എസ്. കോളിംഗ്സ്, ജി. ജെൻകിൻ, ജെ. റിവർ, “പുരുഷത്വം, സാമൂഹിക ബന്ധം, മാനസികാരോഗ്യം: പുരുഷന്മാരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിശീലന രീതികൾ,” ആം. ജെ. മെൻസ്. ആരോഗ്യം, വാല്യം. 12, നമ്പർ. 5, പേജ്. 1247–1261, 2018. [3] “പുരുഷന്മാരുടെ മനഃശാസ്ത്രം,” മനഃശാസ്ത്രം ഇന്ന്. [4] Apa.org. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://www.apa.org/monitor/jun05/helping. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 23-Jun-2023]. [5] “ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ലിംഗ തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കൽ,” നുലാബ്. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://nulab.com/learn/collaboration/overcoming-gender-barriers-communication/. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 23-Jun-2023]. [6] K. Salters-Pedneault, “എന്താണ് വൈകാരിക മൂല്യനിർണ്ണയം?,” വെരിവെൽ മൈൻഡ്, 26-ഫെബ്രുവരി-2009. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://www.verywellmind.com/what-is-emotional-validation-425336 . [ആക്സസ്സുചെയ്‌തത്: [7] ജെ. ബെൻസൺ, “ആരാണ് സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള മനുഷ്യൻ?,” ഫിലോസഫി, വാല്യം. 58, നമ്പർ. 223, പേജ് 5–17, 1983.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority