रेनॉड सिंड्रोम: लपलेले धोके उघड करणे

एप्रिल 1, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
रेनॉड सिंड्रोम: लपलेले धोके उघड करणे

परिचय

रेनॉड सिंड्रोम हा एक रक्तवहिन्यासंबंधी विकार आहे ज्यामध्ये व्यक्ती थंड तापमान किंवा भावनिक तणावाला अतिशयोक्तीपूर्ण प्रतिसाद दर्शवते. जर एखाद्या व्यक्तीला या सिंड्रोमचा त्रास होत असेल, तर त्या व्यक्तीला बोटांच्या, बोटांच्या आणि इतर अंगांच्या लहान रक्तवाहिन्यांमध्ये उबळ येऊ शकते, ज्यामुळे रक्त प्रवाह तात्पुरता व्यत्यय येतो[1]. ज्या प्रभावित भागात रक्तप्रवाह विस्कळीत झाला आहे तेथे पांढरा, निळा आणि लाल रंगात तात्पुरते बदल होऊ शकतात आणि अस्वस्थता, सुन्नपणा आणि मुंग्या येणे अशा भावना जाणवू शकतात.

रेनॉड सिंड्रोम म्हणजे काय?

रेनॉड सिंड्रोम हा एक रक्तवहिन्यासंबंधी विकार आहे जो शरीराच्या हातापायातील रक्तवाहिन्यांवर परिणाम करतो, जसे की बोटे आणि बोटे[1]. साधारणपणे, एखाद्या व्यक्तीला थंड तापमान किंवा भावनिक तणावाला प्रतिसाद म्हणून वासोस्पाझम, लहान रक्तवाहिन्यांचे अचानक आणि तात्पुरते आकुंचन या परिस्थितीचा अनुभव येतो[2]. या सिंड्रोमच्या एका भागादरम्यान, प्रभावित भागात रंग बदलांची मालिका येऊ शकते, अपर्याप्त ऑक्सिजनमुळे रक्त प्रवाह कमी झाल्यामुळे पांढर्या (फिकटपणा) पासून निळा (सायनोसिस) आणि शेवटी लाल (रुबर) होऊ शकतो कारण रक्त प्रवाह परत येतो. प्रभावित भागात अस्वस्थता, सुन्नपणा, मुंग्या येणे आणि थंडीमुळे रंग बदलतो[3][9]. रेनॉड सिंड्रोम का होतो याचे नेमके कारण अद्याप पूर्णपणे ज्ञात नाही. तरीही, काही अभ्यासांनी असे सुचवले आहे की थंड तापमानाला किंवा भावनिक ताणाला रक्तवाहिन्यांचा असामान्य प्रतिसाद हे कदाचित अतिक्रियाशील सहानुभूतीशील मज्जासंस्थेमुळे असू शकते. हा सिंड्रोम स्वतंत्रपणे होऊ शकतो (प्राथमिक रेनॉड) किंवा दुय्यम स्थिती म्हणून इतर अंतर्निहित आरोग्य परिस्थितींशी संबंधित असू शकतो. इतर आरोग्य स्थिती ज्यामध्ये रायनॉडच्या विकाराची लक्षणे स्पष्ट आहेत ते स्वयंप्रतिकार विकार किंवा संयोजी ऊतक रोग[2] आहेत. लक्षणे प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी, थंड तापमान टाळणे आवश्यक आहे किंवा थंड हवामानात उबदार हातमोजे आणि मोजे घालून आपले हात आणि बोटे उबदार ठेवण्याचा प्रयत्न करा. रक्त प्रवाह सुधारण्यास किंवा रक्तवाहिन्या आराम करण्यास मदत करणारी काही औषधे देखील या स्थितीवर उपचार करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. तरीही, अशा कोणत्याही औषधांचा विचार करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे आणि डॉक्टरांनी औषधे लिहून दिली तरच आपल्या परिस्थितीवर उपचार करण्यासाठी औषधे घ्या. गुंतागुंत टाळण्यासाठी आणि लक्षणे व्यवस्थापित करण्यासाठी, आरोग्यसेवा व्यावसायिकांशी नियमित पाठपुरावा आवश्यक आहे[7].

रेनॉड सिंड्रोमची लक्षणे काय आहेत?

काही लक्षणे आहेत[1][2][6]: रेनॉड सिंड्रोमची लक्षणे काय आहेत?

 1. रंग बदल: या सिंड्रोमच्या एका भागादरम्यान, प्रभावित भाग, बोटे, बोटे आणि काहीवेळा नाक किंवा कान पांढरे किंवा निळे होऊ शकतात. हा रंग बदल त्या भागांतील रक्तप्रवाह कमी झाल्यामुळे होतो. याला फिकेपणा किंवा सायनोसिस म्हणतात[9].
 2. बधीरपणा किंवा मुंग्या येणे: या सिंड्रोममध्ये, बोटांच्या आणि बोटांच्या रंगाच्या बदलांसह, व्यक्तींना त्या भागात सुन्नपणा किंवा मुंग्या येणे ही भावना अनुभवू शकते आणि हे त्या भागातील ऊतींना कमी रक्त प्रवाह आणि ऑक्सिजन पुरवठा यामुळे होते.
 3. सर्दी किंवा थंडी: रक्तवाहिन्या आकुंचन पावल्यामुळे प्रभावित भागात, बोटांनी आणि पायाची बोटे शरीराच्या इतर भागांपेक्षा लक्षणीयरीत्या थंड वाटू शकतात. हे आकुंचन रक्त परिसंचरण आणि उष्णता वितरण मर्यादित करते.
 4. वेदना किंवा अस्वस्थता: या स्थितीमुळे, बोटे आणि बोटे मध्ये रक्त प्रवाह प्रतिबंधित आहे. बोटे आणि बोटे मध्ये प्रतिबंधित रक्त प्रवाह एखाद्या व्यक्तीला प्रभावित भागात वेदना किंवा अस्वस्थता अनुभवू शकते. त्या भागातील वेदना सौम्य ते गंभीर असू शकतात आणि त्याची तीव्रता व्यक्तीपरत्वे बदलू शकते.
 5. धडधडणे किंवा ठेंगणे संवेदना: व्हॅसोस्पॅस्टिक हल्ल्यादरम्यान, व्यक्तींना धडधडणे किंवा वेदना जाणवू शकतात कारण रक्त प्रवाह प्रभावित भागात परत येतो आणि निळ्या ते लाल किंवा गुलाबी रंगात लक्षणीय बदल होतो.
 6. तापमान बदलांची संवेदनशीलता: या सिंड्रोम असलेल्या लोकांमध्ये अतिशीत तापमानाची संवेदनशीलता वाढलेली असू शकते. अगदी हलक्या सर्दीच्या संपर्कात आल्याने एपिसोड सुरू होऊ शकतो.
 7. भावनिक ट्रिगर्स: तणाव आणि भावनिक घटक देखील या सिंड्रोम असलेल्या व्यक्तींमध्ये व्हॅसोस्पॅस्टिक हल्ला वाढवू शकतात. चिंता, भीती किंवा इतर भावनिक ताणतणावांचा सामना करणारे लोक रेनॉडच्या स्थितीचा अनुभव घेण्यास अधिक संवेदनाक्षम असतात, कारण हे भावनिक ट्रिगर रक्तवाहिन्यांच्या आकुंचनावर परिणाम करू शकतात.
 8. हळूहळू सामान्य रंगावर परतणे: रेनॉड सिंड्रोमच्या एका भागानंतर, प्रभावित क्षेत्रे सामान्यतः हळूहळू त्यांच्या मानक रंगात परत येतात, तापमानवाढीच्या संवेदनासह. यास काही मिनिटे ते काही तास लागू शकतात.

रेनॉड सिंड्रोमची कारणे काय आहेत?

या सिंड्रोमचे नेमके कारण अद्याप पूर्णपणे समजलेले नाही. तथापि, या स्थितीच्या विकासास हातभार लावणारे अनेक घटक आणि अंतर्निहित परिस्थिती आहेत. या सिंड्रोमची काही कारणे आणि संभाव्य ट्रिगर[1][2][3]:

 1. प्राथमिक रेनॉड सिंड्रोम: बहुतेक प्रकरणांमध्ये, रेनॉड सिंड्रोम अंतर्निहित रोग किंवा स्थितीशिवाय उद्भवते जेव्हा ते कोणत्याही अंतर्निहित रोग किंवा स्थितीशिवाय एकटे होते, त्याला प्राथमिक रेनॉड सिंड्रोम म्हणतात. यामध्ये थंड तापमान किंवा भावनिक तणावाला रक्तवाहिन्यांचा अतिशयोक्त प्रतिसाद असतो[7].
 2. दुय्यम रेनॉड सिंड्रोम: जेव्हा अंतर्निहित वैद्यकीय स्थिती रेनॉड सिंड्रोमच्या स्थितीशी संबंधित असते तेव्हा दुय्यम रेनॉड सिंड्रोम उद्भवू शकतो. दुय्यम रायनॉड्स कारणीभूत किंवा योगदान देऊ शकतील अशा परिस्थितींमध्ये हे समाविष्ट आहे[7]:
 • संयोजी ऊतक विकार: सिस्टेमिक ल्युपस एरिथेमॅटोसस, स्क्लेरोडर्मा, संधिवात आणि स्जोग्रेन सिंड्रोम यांसारख्या आजारांमुळे दुय्यम रेनॉड सिंड्रोम होऊ शकतो.
 • रक्तवहिन्यासंबंधी विकार: रक्तवाहिन्यांवर परिणाम करणाऱ्या परिस्थिती, जसे की एथेरोस्क्लेरोसिस, बुर्गर रोग आणि व्हॅस्क्युलायटिस, रेनॉड सिंड्रोम होऊ शकतात.
 • व्यावसायिक घटक: काही व्यवसाय किंवा नोकऱ्या ज्यामध्ये कंपन साधनांचा वारंवार वापर करणे किंवा कंपन करणाऱ्या यंत्रांच्या संपर्कात येणे हे रेनॉड सिंड्रोम विकसित होण्याचा धोका वाढवू शकते.
 • औषधे: काही औषधे, जसे की बीटा-ब्लॉकर्स, काही केमोथेरपी औषधे आणि रक्तवाहिन्या अरुंद करणारी औषधे, रेनॉडची लक्षणे ट्रिगर करू शकतात किंवा खराब करू शकतात[8].
 • धूम्रपान: धुम्रपान किंवा तंबाखूच्या धुरामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात आणि रेनॉड सिंड्रोम होण्याचा धोका वाढू शकतो[5].
 • दुखापत किंवा आघात: फ्रॉस्टबाइटसह हात किंवा पायांना झालेल्या जखमांमुळे रेनॉड सिंड्रोम होऊ शकतो.
 1. कौटुंबिक इतिहास: रेनॉड सिंड्रोममध्ये अनुवांशिक घटक असू शकतो, कारण तो सहसा कुटुंबांमध्ये चालतो. रेनॉड सिंड्रोमचा जवळचा नातेवाईक असल्यास ही स्थिती विकसित होण्याची शक्यता वाढते.

अंतर्निहित रोगाचा अर्थ असा नाही की रेनॉड सिंड्रोम होईल. तुम्हाला रेनॉड सिंड्रोम असल्याची शंका असल्यास किंवा तुमच्या लक्षणांबद्दल काळजी वाटत असल्यास, योग्य मूल्यांकन आणि निदानासाठी वैद्यकीय सल्ला घेण्याची शिफारस केली जाते. धूम्रपान सोडण्याच्या लक्षणांबद्दल अधिक वाचा

रेनॉड सिंड्रोमसाठी काही उपलब्ध उपचार पर्याय कोणते आहेत?

रेनॉड सिंड्रोमच्या उपचाराचा उद्देश लक्षणे कमी करणे, गुंतागुंत टाळणे आणि रक्त परिसंचरण सुधारणे आहे. लक्षणांच्या तीव्रतेवर आणि स्थिती प्राथमिक किंवा दुय्यम आहे यावर अवलंबून उपचार पद्धती बदलू शकतात. रेनॉड सिंड्रोमसाठी येथे मानक उपचार पर्याय आहेत[1][2]: रेनॉड सिंड्रोमची लक्षणे काय आहेत?

 1. जीवनशैलीत बदल: जीवनशैलीत बदल करणे जसे की उबदार कपडे घालणे, थंड प्रदर्शन टाळणे आणि तणाव व्यवस्थापन तंत्रांचा सराव करणे जसे की विश्रांतीचा व्यायाम थंड तापमानापासून संरक्षण करू शकतो, ट्रिगर्स कमी करू शकतो आणि रेनॉड सिंड्रोममध्ये व्हॅसोस्पॅस्टिक हल्ल्यांची वारंवारता कमी करू शकतो.
 2. औषधे: कॅल्शियम चॅनेल ब्लॉकर्स, अल्फा-ब्लॉकर्स आणि टॉपिकल नायट्रोग्लिसरीन सारखी औषधे रक्तवाहिन्या शिथिल करू शकतात, रक्त प्रवाह सुधारू शकतात आणि रेनॉड सिंड्रोममधील हल्ल्यांची वारंवारता आणि तीव्रता कमी करू शकतात[1][8].
 3. ट्रिगर टाळणे: व्हॅसोस्पॅस्टिक हल्ल्यांना उत्तेजन देणारे ट्रिगर ओळखणे आणि टाळणे, जसे की थंड तापमान, भावनिक ताण किंवा विशिष्ट औषधे, लक्षणे प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकतात.
 4. बायोफीडबॅक थेरपी: बायोफीडबॅक तंत्र व्यक्तींना त्यांच्या शरीराचे तापमान आणि रक्त प्रवाह नियंत्रित करण्यास शिकण्यास मदत करू शकते, संभाव्यत: हल्ल्यांची वारंवारता आणि तीव्रता कमी करते.
 5. व्यावसायिक बदल: जर व्यावसायिक घटक रेनॉड सिंड्रोममध्ये योगदान देत असतील तर, कामाच्या स्थितीत बदल करणे किंवा कंपन-शोषक हातमोजे यांसारखी संरक्षणात्मक उपकरणे वापरणे, लक्षणे कमी करण्यास मदत करू शकतात.
 6. शस्त्रक्रिया (गंभीर प्रकरणांमध्ये): सिम्पॅथेक्टॉमी (रक्तवाहिनी आकुंचन नियंत्रित करणाऱ्या नसांचा सर्जिकल व्यत्यय) सारख्या शस्त्रक्रियेमुळे, क्वचित प्रसंगी, ऊतींचे नुकसान किंवा अल्सरसह गंभीर रेनॉड सिंड्रोम होऊ शकतो.

ध्यानाच्या फायद्यांबद्दल अधिक वाचा .

निष्कर्ष

रेनॉड सिंड्रोममुळे बोटे आणि बोटे यांसारख्या शरीराच्या हातपायांमध्ये रक्त प्रवाह कमी होण्याचे प्रसंग उद्भवू शकतात. या स्थितीचा उद्रेक थंड तापमान किंवा भावनिक तणावामुळे होतो. काही उपचार पर्याय उपलब्ध आहेत जे रेनॉड सिंड्रोमची लक्षणे कमी करण्यात मदत करू शकतात. जसे औषध रक्त परिसंचरण सुधारण्यास आणि लक्षणे कमी करण्यास मदत करू शकते, थंडीत उबदार हातमोजे आणि मोजे घालणे, ट्रिगर टाळणे आणि जीवनशैलीत बदल करणे लक्षणे कमी करण्यास मदत करू शकतात. तुम्हाला मार्गदर्शन हवे असल्यास युनायटेड वी केअर येथील तज्ञांशी संपर्क साधा.

संदर्भ

[१] “रेनॉड रोग,” मेयो क्लिनिक , २३-नोव्हेंबर-२०२२. [ऑनलाइन]. उपलब्ध: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/raynauds-disease/symptoms-causes/syc-20363571. [प्रवेश: 13-जुलै-2023]. [२] आरएल रिचर्ड्स, “रेनॉड सिंड्रोम,” हँड , खंड. 4, क्र. 2, pp. 95-99, 1972. [3] “रेनॉड्स फेनोमेनन,” Hopkinsmedicine.org , 08-ऑगस्ट-2021. [ऑनलाइन]. उपलब्ध: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/raynauds-phenomenon. [प्रवेश: 13-जुलै-2023]. [४] विकिपीडिया योगदानकर्ते, “रेनॉड सिंड्रोम,” विकिपीडिया, द फ्री एनसायक्लोपीडिया , ०९-जून-२०२३. [ऑनलाइन]. उपलब्ध: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Raynaud_syndrome&oldid=1159302745. [५] “रेनॉड रोग आणि रेनॉड सिंड्रोम,” WebMD . [ऑनलाइन]. उपलब्ध: https://www.webmd.com/arthritis/raynauds-phenomenon. [प्रवेश: 13-जुलै-2023]. [६] NIAMS, “Raynaud’s phenomenon,” National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases , 10-Apr-2017. [ऑनलाइन]. उपलब्ध: https://www.niams.nih.gov/health-topics/raynauds-phenomenon . [प्रवेश: 13-जुलै-2023]. [७] “रेनॉड्स,” nhs.uk . [ऑनलाइन]. उपलब्ध: https://www.nhs.uk/conditions/raynauds/. [प्रवेश: 13-जुलै-2023]. [८] “रेनॉड रोग,” रक्त, हृदय आणि रक्ताभिसरण , 1999. [9] ए. अदेयंका आणि एनपी कोंडामुडी, सायनोसिस . स्टेटपर्ल्स प्रकाशन, २०२२.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority