ലിംഗ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ: ലിംഗ സംവേദനക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്?

ഏപ്രിൽ 11, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
ലിംഗ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ: ലിംഗ സംവേദനക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്?

ആമുഖം

പിങ്ക് ടാക്‌സ് എന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദത്തെ ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടോ? പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോഴും നിഷിദ്ധമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ലിംഗവിവേചനത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും പ്രയോഗവും ഫലങ്ങളും നിരവധിയാണ്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളും സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ താഴ്ന്നവരായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കൂടാതെ, മറ്റ് ലിംഗ സ്വത്വത്തിലുള്ള ആളുകളെ അംഗീകരിക്കുകയോ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഫലം? ചില ലിംഗഭേദങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ അക്രമവും പക്ഷപാതവും വിവേചനവും ഉണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം വളരെ വ്യാപകമാണ്, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അതിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നായി ലിംഗസമത്വം തിരഞ്ഞെടുത്തു [1]. ഈ സമത്വത്തിലെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ലിംഗ ബോധവൽക്കരണം. ഈ ലേഖനം ലിംഗ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയും അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്താണ് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ?

ലിംഗഭേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപകമാണ്. പല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും സമത്വത്തിനായി പോരാടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ലിംഗഭേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ധാരണയും സഹാനുഭൂതിയും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാരുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ലിംഗ സംവേദനക്ഷമത [2]. കാമ്പെയ്‌നുകൾ, വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസപരമോ നടപടിക്രമപരമോ ആയ സാങ്കേതികതകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്, വ്യത്യസ്ത ലിംഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളോടുള്ള സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു [2].

ലിംഗ സംവേദനക്ഷമതയുടെ കാരണവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, രണ്ട് പ്രധാന ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആദ്യത്തേത് ലൈംഗികതയാണ്. മനുഷ്യർ ജനിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ജീവശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമൂഹം അവർക്ക് ലൈംഗികതയെ നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഇവയിൽ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്സോ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ലൈംഗികത ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സംസ്കാരം ഈ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രത്യേക റോളുകൾ നൽകുകയും അവർക്ക് പെരുമാറ്റത്തിനുള്ള നിയമങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആശയം, ലിംഗഭേദം, ചിത്രത്തിൽ വരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ജനനസമയത്ത് സ്ത്രീയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് നീളമുള്ള മുടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നത് സമൂഹം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ്.

1970-കളിൽ, ആൻ ഓക്ക്‌ലിയും അവളുടെ സഹപ്രവർത്തകരും ഈ വ്യത്യാസം ജനകീയമാക്കുകയും പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പങ്ക് സംബന്ധിച്ച സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മനോഭാവങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും സാംസ്കാരികവും സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടും [2]. ഉദാഹരണത്തിന്, യുഎസിൽ, ഒരു സ്ത്രീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഒരു വസ്ത്രമാകാം, അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ അത് സാരിയായിരിക്കാം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഓക്ക്ലിയുടെ കൃതിക്ക് ശേഷം, രചയിതാക്കളും ഗവേഷകരും ലിംഗഭേദം ഒരു സാമൂഹിക ഘടനയായി അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

പരമ്പരാഗതമായി, മിക്ക സമൂഹങ്ങളും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും “അസമത്വമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ” ആണെന്ന ചിന്താഗതിയാണ് വഹിക്കുന്നത്, സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിവ് കുറഞ്ഞ ലിംഗഭേദമാണ് [3]. പരമ്പരാഗത പുരുഷാധിപത്യ ലോകവീക്ഷണം ആരോപിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ അധികാര വ്യക്തികളായി കണക്കാക്കുന്നു, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് അവരുടെ അടിച്ചമർത്തലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു [4]. വിവിധ സ്രോതസ്സുകൾ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി [1]. കൂടാതെ, ലിംഗഭേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഭിന്നലിംഗക്കാരെപ്പോലുള്ള വിവിധ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്തു.

ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ തിരുത്താനും സമത്വപരവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് സെൻസിറ്റൈസേഷൻ.

നിർബന്ധമായും വായിക്കണം – ലിംഗ ഐഡൻ്റിറ്റിയും സെക്ഷ്വൽ ഓറിയൻ്റേഷനും

ലിംഗ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എവിടെയാണ് വേണ്ടത്?

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലിസ്ഥലം, നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ ദുഃഖകരമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലിംഗ വിവേചനം. ഉദാഹരണത്തിന്, ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമീപകാല സംവാദങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ലിംഗ വിവേചനത്തിൻ്റെയും പക്ഷപാതത്തിൻ്റെയും വിപുലീകരണമാണ് [5]. അതിനാൽ, ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ലിംഗ സംവേദനക്ഷമത പ്രസക്തമായ ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും, അത് ആവശ്യമുള്ള മേഖലകൾ ഇവയാണ്:

 • വിദ്യാഭ്യാസം: കുട്ടികൾ അവരുടെ ലിംഗഭേദം വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അവർ സ്കൂളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റോളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, സ്കൂൾ തലത്തിൽ ലിംഗ സംവേദനക്ഷമത വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. സ്‌കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നിവയുടെ അക്കാദമിക പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഇത് ചേർക്കുന്നത്, കുട്ടികളെ അവരുടെ ലിംഗഭേദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സവിശേഷമായ അനുഭവങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ആവശ്യകതകളും മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാ ആളുകളോടും ആദരവ് വളർത്താനും സഹായിക്കും [6].
 • ജോലിസ്ഥലം: സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകൾ, പക്ഷപാതങ്ങൾ, വിഷലിപ്തമായ പുരുഷത്വം, ഒഴിവാക്കൽ, ശമ്പള വിടവ് എന്നിവ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് [7]. ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തികൾ പോലുള്ള മറ്റുള്ളവരും നിയമന പ്രക്രിയയിൽ വിവേചനം നേരിടുന്നു. എല്ലാ ലിംഗങ്ങളിലുമുള്ള ജീവനക്കാർക്കും തുല്യ പരിഗണനയും അവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ജോലിസ്ഥലത്തെ സംവേദനക്ഷമത നിർണായകമാണ്.
 • ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വ്യവസായം: വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. വ്യത്യസ്‌ത ലിംഗഭേദമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വ്യത്യസ്‌ത ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ, പരാതികൾ, രോഗങ്ങൾ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ വസ്തുത തിരിച്ചറിയുകയും ലിംഗ-സെൻസിറ്റീവ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, നയങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് [8].
 • നിയമ, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ: നിയമ, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾക്കുള്ളിൽ ലിംഗ ബോധവൽക്കരണം സുപ്രധാനമാണ്. പലപ്പോഴും, പരാതികൾ നൽകുകയും നീതി നേടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീകളോടും മറ്റ് ലിംഗഭേദങ്ങളോടും വിവേചനം കാണിക്കുകയും അന്യായമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവേചനത്തെക്കുറിച്ചും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ലിംഗ വിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന അതുല്യമായ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ജഡ്ജിമാർ, അഭിഭാഷകർ, നിയമപാലകർ എന്നിവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കഴിയും.
 • മീഡിയയും വിനോദവും: പരമ്പരാഗതമായി, മീഡിയയും വിനോദവും സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും വിവിധ ലിംഗഭേദങ്ങളെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനിക്-പിക്‌സി ഡ്രീം ഗേൾസ്, ട്രാൻസ് വ്യക്തികളെ മാനസികമായി അസ്ഥിരങ്ങളായും പുരുഷന്മാരെ അതിപുരുഷന്മാരായും കാണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള നിരവധി ട്രോപ്പുകൾ വലിയ ദോഷം വരുത്തി. മാധ്യമങ്ങളിലും വിനോദ വ്യവസായങ്ങളിലും ലിംഗ ബോധവൽക്കരണം മുഖ്യധാരാ ലിംഗഭേദം, ഹാനികരമായ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യൽ, സാമൂഹിക മനോഭാവം വലിയതോതിൽ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും [9].

വായിക്കണം- ലിംഗവിവേചനം

എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിംഗ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം?

യുഎൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഈ നിലയിലെത്താൻ ലിംഗ ബോധവൽക്കരണം ലോകത്തെ സഹായിക്കും. മനുഷ്യർ തുല്യരാകുന്ന ലോകം.

സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ശ്രമങ്ങൾ [3] [6] [10] [11] എന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം:

 • മെച്ചപ്പെടുത്തിയ അവബോധം: ലിംഗഭേദം, ലിംഗപരമായ റോളുകൾ, വ്യത്യസ്ത ലിംഗക്കാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അതുല്യമായ അനുഭവങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ചുള്ള ലിംഗ സംവേദനക്ഷമതയുടെ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വർധിച്ച അവബോധം. അത്തരം ആശയങ്ങൾ വ്യക്തികളെ അവരുടെ പക്ഷപാതങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വ്യത്യസ്ത ലിംഗഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണകൾ മാറ്റാനും സഹായിക്കും.
 • സ്ത്രീകളുടെയും മറ്റ് ലിംഗഭേദങ്ങളുടെയും ശാക്തീകരണം: ലിംഗ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ, സ്ത്രീകളും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കഴിവുകളും അറിവും മനോഭാവവും നേടാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും ലിംഗഭേദം ഉൾപ്പെടുത്താനും ലിംഗ മാനദണ്ഡങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകളുടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഏകീകരണത്തിന് സംഭാവന നൽകാനും കഴിയും.
 • മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ലിംഗസമത്വം: ലിംഗ സംവേദനക്ഷമത ആളുകളെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഉറപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു, അതിൽ സമത്വത്തിനായുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ് ഉൾപ്പെടുന്നു. പുരുഷാധിപത്യ സംസ്കാരം അസമമായ ശക്തി ചലനാത്മകത, വിവേചനം, സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകൾ എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, എന്നാൽ ലിംഗ സംവേദനക്ഷമതയിലൂടെ ഇത് നിഷേധിക്കാനാകും.
 • മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ലിംഗ സമത്വം: വിഭവങ്ങളുടെ തുല്യമായ വിതരണം, ലിംഗഭേദങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭവങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ, അധികാരം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ നീതിയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ചില ലിംഗഭേദം വിവേചനവും അടിച്ചമർത്തലും നേരിടുന്നതിനാൽ, നയങ്ങളിലൂടെയും നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെയും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ലിംഗസമത്വം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും (ഉദാഹരണത്തിന്, പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക).
 • ലിംഗാധിഷ്ഠിത അക്രമം തടയൽ: സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം ലിംഗ അസമത്വമാണ്. ഈ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും എല്ലാ ലിംഗങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ശാക്തീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ലിംഗ ബോധവൽക്കരണം സഹായിക്കും.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക- ജെൻഡർ ഡിസ്ഫോറിയ

ഉപസംഹാരം

എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം സൗഹാർദ്ദപരവും സമാധാനപരവുമായ സമൂഹമായിരിക്കും. എല്ലാ ലിംഗഭേദങ്ങളെയും തുല്യമായി വിലമതിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ലിംഗ സംവേദനക്ഷമത. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ, ആരോഗ്യപരിപാലനം, നിയമസംവിധാനങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിവേചനരഹിതമായ ഇടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകും.

നിങ്ങൾ ലിംഗ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ, യുണൈറ്റഡ് വീ കെയറിലെ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധരുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് പരിശീലന പരിഹാരങ്ങൾ നൽകാനും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തലും സമത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

റഫറൻസുകൾ

 1. “ലിംഗ സമത്വവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും,” യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്, https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equalitty/ (ജൂലൈ 18, 2023 ആക്സസ് ചെയ്തത്).
 2. സിആർഎൽ കല്യാണി, എ.കെ. ലക്ഷ്മി, പി. ചന്ദ്രകല, “ലിംഗം: ഒരു അവലോകനം,” ൽ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ , DS വിട്ടൽ, എഡ്. 2017
 3. HK Dash, K. ശ്രീനാഥ്, BN Sadangi, ICAR-CIWA, https://icar-ciwa.org.in/gks/Downloads/Gender%20Notes/Gender%20Notes(1).pdf (ആക്സസ് ചെയ്തത് ജൂലൈ 18, 2023 ).
 4. SA Watto, “ലിംഗ ബന്ധങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത പാട്രിയാർക്കൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രം: കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ പുരുഷ ശാരീരിക അതിക്രമങ്ങളുടെ അവ്യക്തമായ പ്രവചനം,” യൂറോപ്യൻ ജേണൽ ഓഫ് സയൻ്റിഫിക് റിസർച്ച് , 2009. ആക്സസ് ചെയ്തത്: ജൂലൈ 18, 2023. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യം: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/14786736/ejsr_36_4_07-libre.pdf?1390863663=&response-content-disposition=inline%3B+filenameal> =1689699993&സിഗ്നേച്ചർ=Vy5RFmk3kZypoYMRVP5d~xDIDF6yMAIhjBr37Q3xtmiFelCnTRtC9idU5mRPprhlr~X5UwRch-vS0ILF6nRQmqySp7HBCD hBpl6BiBYbMUqTNDYX~D7F7KkyklRJnwFNQRPnNHDxQKhSzBFN7pIjczOeoDYQPFKlGDuGLe~irgEOpZwZ6sYu5-DIi0PZM-PhYf9flY1PhYf9flY1 uL4Oyheu8H3pT8HE7M6-YfD3i7n8MvImKz~G3VV-4ZCJyZF5C-YaMzM6aed1q54R6dVpb7eS-67yGKq4MgC798yhA__&Key-Pair-GSLV4V
 5. “ട്രാൻസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ-വൈവിധ്യമുള്ള വ്യക്തികളുടെ പോരാട്ടം,” OHCHR, https://www.ohchr.org/en/special-procedures/ie-sexual-orientation-and-gender-identity/struggle-trans-and-gender- വൈവിധ്യമാർന്ന വ്യക്തികൾ (ജൂലൈ 18, 2023 ആക്സസ് ചെയ്തത്).
 6. ബിപി സിൻഹ, “ലിംഗ സംവേദനക്ഷമത: പ്രതിഫലനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും,” ദി വൈസ് വേഡ്‌സ് ഓഫ് വെബിനാർസിൽ , ജെ. റാത്തോഡ്, എഡ്. 2021, പേജ് 18–23
 7. എഫ്. കപാഡിയ, “ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലെ ലിംഗ സംവേദനക്ഷമത – സംസാരിക്കുക,” LinkedIn, https://www.linkedin.com/pulse/gender-sensitivity-workplaces-walk-talk-farzana-kapadia/ (ആക്സസഡ് ജൂലൈ 18, 2023 ).
 8. H. Çelik, ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രാക്ടീസുകളിലെ ലിംഗ സംവേദനക്ഷമത: അവബോധത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് , 2009. doi:10.26481/dis.20091120hc
 9. എസ്. നഞ്ചുണ്ടയ്യ, “ലിംഗ-ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാധ്യമ പ്രൊഫഷണലുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു – ലിങ്ക്ഡിൻ,” LinkedIn, https://www.linkedin.com/pulse/educating-gender-responsible-media-professionals-nanjundaiah (ജൂലൈ 18, 2023-ന് ആക്സസ് ചെയ്തത്).
 10. ആർ. മിത്തലും ജെ. കൗറും, “സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ: എ റിവ്യൂ,” ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് , വാല്യം. 15, നമ്പർ. 1, പേ. 132, 2019. doi:10.5958/2322-0430.2019.00015.5
 11. ലിംഗ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത | OER കോമൺസ്, https://oercommons.org/courseware/lesson/65970/student/?section=1 (ആക്സസ് ചെയ്തത് ജൂലൈ 18, 2023).

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority