ആധിപത്യം: മറികടക്കാനുള്ള 6 എളുപ്പവഴി

ഏപ്രിൽ 12, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
ആധിപത്യം: മറികടക്കാനുള്ള 6 എളുപ്പവഴി

ആമുഖം

നമ്മൾ എല്ലാവരും ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ശക്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ലോകം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും വേണം. എന്നാൽ അധികാരവും ഈ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ തരംതാഴ്ത്തുകയും അധികാര പോരാട്ടമായും ബലപ്രയോഗമായും നിർബന്ധമായും മാറുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അതാണ് ‘ആധിപത്യം’. ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ, ആധിപത്യം കൃത്യമായി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, നമുക്ക് ആധിപത്യം എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ.

“സ്നേഹം ഭരിക്കുന്നില്ല; അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു. -ജൊഹാൻ വുൾഫ്ഗാങ് വോൺ ഗോഥെ [1]

എന്താണ് ആധിപത്യം?

ആധിപത്യത്തിൻ്റെ വിവിധ കഥകൾ കേട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. ഏകദേശം 300 വർഷത്തോളം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലോകത്തെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നും അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റും ചെങ്കിസ് ഖാനും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജേതാക്കളായി മാറിയതെങ്ങനെയെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക, സൈനിക ശക്തികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.

എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ‘ആധിപത്യം?’ അധികാരം, ബലപ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമത്വം എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ്. സാധാരണയായി, ആധിപത്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ശ്രേണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്, ആ വശത്തിൽ ഒന്നാമത് ‘ഭരണാധികാരി’ [2] എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആധിപത്യം കാണാൻ കഴിയും [3]:

 1. രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യം – രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻ്റ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ട്.
 2. സാമ്പത്തിക ആധിപത്യം – ഇവിടെ ശക്തമായ ബിസിനസുകൾ വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ, ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിലകൾ, വിഭവങ്ങളുടെ വിതരണം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
 3. ബന്ധങ്ങളിലെ ആധിപത്യം – ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും നിയന്ത്രിക്കാനും കീഴടക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ.

ആധിപത്യത്തിനു പിന്നിലെ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണ്?

എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? പക്ഷേ, ഈ ആധിപത്യം ഒരു മഹാശക്തിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് [4]:

ആധിപത്യത്തിനു പിന്നിലെ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണ്?

 1. പവർ മോട്ടീവ്സ്: നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ അധികാരവും നിയന്ത്രണവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ആക്രമണോത്സുകതയും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാകാം, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഹിറ്റ്ലർ തൻ്റെ കൈകളിൽ അധികാരവും നിയന്ത്രണവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
 2. സോഷ്യൽ ആധിപത്യ ഓറിയൻ്റേഷൻ: നിങ്ങൾ ശ്രേണികളെയും അസമത്വത്തെയും പിന്തുണയ്‌ക്കുകയും ‘ഇൻ-ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ’ എ-ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമൂഹിക ആധിപത്യ ഓറിയൻ്റേഷൻ (SDO) ഉണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം പുരുഷന്മാരും ആധിപത്യത്തെ അനുകൂലിക്കുകയും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ, ലോകത്തിൻ്റെ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ശ്രേണിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും നിലനിർത്താനും കഴിയുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
 3. ന്യായീകരണവും വൈജ്ഞാനിക പക്ഷപാതവും: നിങ്ങൾ ആധിപത്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഇകഴ്ത്തുകയോ മനുഷ്യത്വരഹിതമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുവഴി, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ ഉയരും, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി കൂടുതൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെടും; ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ടായിരിക്കണം, സാധ്യമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ ശ്രേണിയുടെ മുകളിൽ ആയിരിക്കണം.
 4. സാഹചര്യ ഘടകങ്ങൾ: നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, ക്ഷേമം, അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, യു.എസ്.എ, ഇന്ത്യ, തുടങ്ങിയ പല രാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ചെയ്തതുപോലെ, അധികാരത്തിലുള്ള ആളുകളെ അട്ടിമറിച്ച് സ്വയം ശക്തരാകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. . നിങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിലിരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാവുകയും നിങ്ങൾ അവ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാകാം, തുടർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനും അധികാരസ്ഥാനം വഹിക്കാനും മത്സരിക്കാം.

വായിക്കണം- പരസ്പരാശ്രിത ബന്ധം

ആധിപത്യത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ആധിപത്യം നിങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിലും സമൂഹത്തിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും [5]:

 1. നിങ്ങളൊരു ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, സാമൂഹിക ശ്രേണി അസന്തുലിതവും അസമത്വവുമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാക്കാം, അവിടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്.
 2. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ വിഭവങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ, തീരുമാനമെടുക്കൽ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം, ഈ അധികാരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കോ ചില ആളുകൾക്കോ മാത്രമായി നിലനിർത്തുക.
 3. നിങ്ങൾ ആളുകളെ അവരുടെ വംശം, ലിംഗഭേദം, ക്ലാസ് മുതലായവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം കാണിച്ചേക്കാം .
 4. നിങ്ങൾ ആളുകളെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം , അവർ ശക്തിയില്ലാത്തവരായി തോന്നുന്ന, ആത്മാഭിമാനം, ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം മുതലായവ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
 5. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വയം തിരിച്ചറിയാനോ സ്വന്തമായോ ഉള്ള ഒരു ബോധവും അവരുടേതെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഇല്ലായിരിക്കാം.
 6. നിങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷം വളർത്താൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടായേക്കാം. ചലനങ്ങളോ പ്രതിഷേധങ്ങളോ നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കോ ആഗോള തലത്തിലേക്കോ ഇത് നീങ്ങും.
 7. ആധിപത്യം എന്നത് സർഗ്ഗാത്മകത വിരുദ്ധവും നവീകരണ വിരുദ്ധവും സാമൂഹിക പുരോഗതി വിരുദ്ധവുമാണ്. അതിനാൽ, എല്ലായ്‌പ്പോഴും വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും, കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ ഇല്ല, ഒപ്പം ഉൾക്കൊള്ളൽ ഇല്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ശേഷിയിലേക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ല.

നന്ദിയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക

ആധിപത്യത്തെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം?

ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരെയധികം ശക്തിയുണ്ടെന്നും ആധിപത്യത്തെ മറികടക്കാൻ അസാധ്യമാണെന്നും തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാ [6]:

 1. വിദ്യാഭ്യാസവും അവബോധവും: അധികാരികളുടെ കണക്കുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വിമർശനാത്മക ചിന്താശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ആധിപത്യം ആളുകളെ എങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വക്താവായി നിങ്ങൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ മറ്റ് ആളുകൾക്കും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, മഹാത്മാഗാന്ധിയും നെൽസൺ മണ്ടേലയും എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായി മാറിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം.
 2. സൗജന്യ വിവര പ്രവാഹം: സോഷ്യൽ മീഡിയ, വാർത്താ ചാനലുകൾ, പത്രങ്ങൾ, റേഡിയോ മുതലായവ പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത വിവര സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉത്തര കൊറിയയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ആധിപത്യം. വിവരങ്ങളുടെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ഒഴുക്ക് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും കൈയിലിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കും, കൂടാതെ അവ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാനും കഴിയും.
 3. സംഘടിത ചെറുത്തുനിൽപ്പ്: മിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഖ്യം രൂപീകരിക്കാനും ആധിപത്യത്തെ മറികടക്കാൻ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും. വർണ്ണവിവേചന പ്രസ്ഥാനം, സത്യാഗ്രഹ പ്രസ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ്, LGBTQ + പ്രസ്ഥാനം എന്നിവ പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, നീതി, സമത്വം എന്നിവയ്‌ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ കഴിയും. അതുവഴി, നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാനും അധികാരത്തിലുള്ളവർക്കെതിരെ പോരാടാനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും ശാക്തീകരിക്കാനാകും.
 4. നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രവർത്തനം: ഇന്ന്, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന നയങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കാൻ എല്ലാവരെയും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.
 5. സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം: വീടിലോ സമൂഹത്തിലോ രാജ്യത്തിലോ ലോകത്തിലോ ലഭ്യമായ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനാകും, അങ്ങനെ ആധിപത്യത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗവും സാമ്പത്തികമായി കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനാകും.
 6. സാംസ്കാരിക പരിവർത്തനം: നിങ്ങളുടെ വീടിനോ രാജ്യത്തിനോ ലോകത്തിനോ വൈവിധ്യങ്ങളോടുള്ള ഉൾക്കൊള്ളലും ആദരവും കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തിയാകാം. അതിനായി, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ചിന്താ പ്രക്രിയകൾ മാറ്റുകയും സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളും പക്ഷപാതങ്ങളും മറികടക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ കുറഞ്ഞത് ആളുകൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കും.

നിങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെയോ നിങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയോ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇവ ചെയ്യാമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പക്ഷേ, ഓർക്കുക, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സഹായവും കൂടാതെ വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും.

ഉപസംഹാരം

നമ്മളെല്ലാവരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കൈകളിൽ എന്തെങ്കിലും ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശക്തി ആളുകളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഹനിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അത് ആധിപത്യമാണ്. ആധിപത്യം എല്ലാവർക്കും ദോഷം ചെയ്യും. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ചരിത്രം നോക്കൂ. ഈ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും വ്യക്തിപരവുമായ ഗിമ്മിക്കുകൾ മറികടക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതുവഴി, നിങ്ങളുടെ വീടിനും സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും സമത്വവും നീതിയും ഉൾക്കൊള്ളലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ, “നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റമാകൂ.” അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആളുമാണെങ്കിൽ, ലോകത്തെ അങ്ങനെയാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനാകും.

യുണൈറ്റഡ് വീ കെയറിൽ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ കൗൺസിലർമാരുമായി ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളടക്കം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക! ആരോഗ്യ-മാനസിക ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സംഘം നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള മികച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കും.

റഫറൻസുകൾ

[1] തിരയൽ ഉദ്ധരണികൾ. com ഉദ്ധരണികൾ, “പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന പ്രണയ ഉദ്ധരണികളും വാക്കുകളും | പ്രണയത്തിൽ വീഴുന്നു, റൊമാൻ്റിക് & ക്യൂട്ട് പ്രണയ ഉദ്ധരണികൾ | പ്രശസ്തവും രസകരവും ദുഃഖകരവുമായ സിനിമാ ഉദ്ധരണികൾ – പേജ് 450,” തിരയുക ഉദ്ധരണികൾ . https://www.searchquotes.com/quotes/about/Love/450/

[2] I. Szelenyi, “വെബറിൻ്റെ ആധിപത്യ സിദ്ധാന്തവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ാനന്തര മുതലാളിത്തവും,” സിദ്ധാന്തവും സമൂഹവും , വാല്യം. 45, നമ്പർ. 1, പേജ്. 1–24, ഡിസംബർ 2015, doi: 10.1007/s11186-015-9263-6.

[3] എടി ഷ്മിഡ്, “അസമത്വമില്ലാതെ ആധിപത്യം? പരസ്പര ആധിപത്യം, റിപ്പബ്ലിക്കനിസം, തോക്ക് നിയന്ത്രണം,” ഫിലോസഫി & പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് , വാല്യം. 46, നമ്പർ. 2, പേജ്. 175–206, ഏപ്രിൽ. 2018, doi: 10.1111/papa.12119.

[4] ME ബ്രൂസ്റ്ററും DAL മോളിനയും, “ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകൃത മാട്രിക്സ്: കൂടുതൽ ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ വൊക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിലേക്കുള്ള ചുവടുകൾ,” ജേണൽ ഓഫ് കരിയർ അസസ്മെൻ്റ് , വാല്യം. 29, നമ്പർ. 4, പേജ്. 547–569, ജൂലൈ 2021, doi: 10.1177/10690727211029182.

[5] F. Suessenbach, S. Loughnan, FD Schönbrodt, AB Moore, “The Dominance, Prestige, and Leadership Account of Social Power Motives,” European Journal of Personality , vol. 33, നമ്പർ. 1, പേജ്. 7–33, ജനുവരി 2019, doi: 10.1002/per.2184.

[6] “ഫ്രാൻസ് ഫോക്സ് പിവെനും റിച്ചാർഡ് എ ക്ലോവാർഡും. <ഇറ്റാലിക്>പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ: എന്തുകൊണ്ട് അവർ വിജയിക്കുന്നു, അവർ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുന്നു</italic>. ന്യൂയോർക്ക്: പാന്തിയോൺ ബുക്സ്. 1977. പേജ്. xiv, 381. $12.95,” ദി അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിവ്യൂ , ജൂൺ. 1978, പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് , doi: 10.1086/ahr/83.3.841.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority