ஆண் உளவியல்: எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தைக்கு இடையே உள்ள இடைவினையைப் புரிந்துகொள்வது

ஏப்ரல் 22, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
ஆண் உளவியல்: எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தைக்கு இடையே உள்ள இடைவினையைப் புரிந்துகொள்வது

அறிமுகம்

எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மனிதனின் உளவியலுக்கு முக்கியமானது. ஆண்கள் எவ்வாறு தகவலை உணர்கிறார்கள் மற்றும் செயலாக்குகிறார்கள், அவர்களின் உணர்ச்சிகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறார்கள் மற்றும் நடத்தைகளை வெளிப்படுத்துவது போன்ற சிக்கல்களை இது ஆராய்கிறது. அறிவாற்றல் செயல்முறைகள், உணர்ச்சி நிலைகள் மற்றும் செயல்களுக்கு இடையே உள்ள சிக்கலான தொடர்புகளை ஆராய்வதன் மூலம், மனித உளவியல் ஆண்களின் மன நலம், உறவுகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உளவியல் வளர்ச்சியை வடிவமைக்கும் காரணிகளை அவிழ்க்க முயல்கிறது. முழுமையான நல்வாழ்வை நோக்கிய பயணத்தில் ஆண்களுக்கு சுய விழிப்புணர்வு, தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான நடத்தைகளை வளர்ப்பதில் இந்த அறிவு உதவுகிறது.

ஆண் உளவியல் என்றால் என்ன?

ஆண் உளவியல் அல்லது ஆண் உளவியல் என்பது ஆண்களுக்கான குறிப்பிட்ட உளவியல் அம்சங்களைப் புரிந்துகொள்வதில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு சிறப்புப் படிப்பு ஆகும். ஆண்கள் எப்படி நினைக்கிறார்கள், உணர்கிறார்கள், நடந்துகொள்கிறார்கள் மற்றும் அவர்களின் எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் செயல்களுக்கு இடையே உள்ள சிக்கலான இடைச்செருகல்களை இது ஆராய்கிறது. சமூகமயமாக்கல், அடையாள உருவாக்கம் மற்றும் மன ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட ஆண்களின் உளவியல் வளர்ச்சியில் பாலினம் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது என்பதை இந்தத் துறை அங்கீகரிக்கிறது. மனித உளவியல் ஆண்களின் அனுபவங்களை வடிவமைக்கும் சமூக மற்றும் கலாச்சார காரணிகளை ஆராய்கிறது, அதாவது சமூக எதிர்பார்ப்புகள், பாரம்பரிய ஆண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் அவர்களின் உளவியல் நல்வாழ்வில் இந்த தாக்கங்களின் தாக்கம். உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதில் உள்ள சிரமங்கள் மற்றும் மனநலப் பிரச்சினைகளுக்கு உதவி தேடுதல் உள்ளிட்ட ஆண்களின் தனிப்பட்ட சவால்கள் மற்றும் பாதிப்புகளை இது ஒப்புக்கொள்கிறது. ஆண்களின் உளவியலைப் படிப்பதன் மூலம், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் ஆண்களின் உளவியல் அனுபவங்களைப் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்கள். உணர்ச்சி விழிப்புணர்வை ஊக்குவித்தல், ஆரோக்கியமான நடத்தைகளை ஊக்குவித்தல் மற்றும் உறவுகள், வேலை மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் அவர்களின் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதன் மூலம் ஆண்களின் நல்வாழ்வை ஆதரிக்கும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தலையீடுகளை உருவாக்குவதை அவர்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்[1]. ஆண்களின் ஒட்டுமொத்த உளவியல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதும், நிறைவான வாழ்க்கையை அடைவதில் அவர்களுக்கு உதவுவதுமே இறுதி நோக்கமாகும். அவசியம் படிக்கவும்- மனித ஆணின் இயல்பு பற்றிய ஆச்சரியமான உண்மைகள்

ஆண் உளவியலின் மூன்று முக்கிய பகுதிகள் யாவை?

ஆண் உளவியல் துறையானது பரந்த அளவிலான பாடங்களை உள்ளடக்கியது, ஆனால் மூன்று முக்கிய கவனம் செலுத்தும் பகுதிகள் உள்ளன. ஆண் உளவியல் துறையானது பரந்த அளவிலான சிக்கல்களை உள்ளடக்கியது, ஆனால் மூன்று முக்கிய கவனம் செலுத்தும் பகுதிகள் உள்ளன: ஆண்மை, ஆண் மனநலம் மற்றும் ஆண் வளர்ச்சி[2]: மனித உளவியலின் மூன்று முக்கிய பகுதிகள் யாவை?

 1. ஆண்மை: இந்த பகுதி ஆண்களின் உளவியல் நல்வாழ்வில் ஆண்மையின் கட்டுமானம் மற்றும் தாக்கத்தை ஆராய்கிறது. இது சமூக எதிர்பார்ப்புகள், கலாச்சார விதிமுறைகள் மற்றும் பாலின பாத்திரங்களை ஆராய்கிறது, இது ஆண்கள் தங்களை மற்றும் மற்றவர்களை எவ்வாறு உணர்கிறார்கள் என்பதை வடிவமைக்கிறது. தலைப்புகளில் பாரம்பரிய ஆண்மை சித்தாந்தங்கள், ஸ்டீரியோடைப்களின் தாக்கம் மற்றும் உறவுகளில் ஆண்மையின் தாக்கம், உணர்ச்சி வெளிப்பாடு மற்றும் சுய உருவம் ஆகியவை அடங்கும்.
 2. ஆண் மனநலம்: இந்தப் பகுதி ஆண்களின் தனிப்பட்ட மனநலச் சவால்களை ஆராய்கிறது. இது மனச்சோர்வு, பதட்டம், போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் தற்கொலை போன்ற சிக்கல்களைக் குறிக்கிறது, பாலின-குறிப்பிட்ட காரணிகளை அவற்றுக்கு பங்களிக்கிறது. ஆண்பால் நெறிமுறைகளுக்கு இணங்குவதற்கான சமூக அழுத்தங்கள் எவ்வாறு உதவி தேடும் நடத்தைகளைத் தடுக்கலாம் மற்றும் சிகிச்சை விளைவுகளை பாதிக்கலாம் என்பதை இது ஆராய்கிறது. இந்த பகுதியில் ஆராய்ச்சி ஆண்களின் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பயனுள்ள தலையீடுகள் மற்றும் ஆதரவு அமைப்புகளை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
 3. ஆண் வளர்ச்சி: இந்த பகுதி ஆண்களின் உளவியல் வளர்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கை நிலைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. அடையாள உருவாக்கம், தொழில் தேர்வுகள், உறவுகள், தந்தைமை மற்றும் முதுமை ஆகியவற்றை ஆண்கள் எவ்வாறு வழிநடத்துகிறார்கள் என்பதை இது ஆராய்கிறது. ஆண்களின் வளர்ச்சியை வடிவமைக்கும் உயிரியல், உளவியல் மற்றும் சமூக காரணிகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு மற்றும் சமூக எதிர்பார்ப்புகள் அவர்களின் அனுபவங்கள் மற்றும் தேர்வுகளை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதை இது கருதுகிறது.

இந்த மூன்று முக்கிய பகுதிகளைப் படிப்பதன் மூலம், ஆண் உளவியல், ஆண்களின் உளவியல் அனுபவங்களைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலை வளர்க்க முயல்கிறது, நேர்மறையான மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது, தீங்கு விளைவிக்கும் ஸ்டீரியோடைப்களை சவால் செய்கிறது மற்றும் ஆண்கள் அவர்களின் வாழ்க்கையின் சிக்கல்களை வழிநடத்த உதவுகிறது.

ஆண் உளவியலின் முக்கியத்துவம் என்ன?

மனித உளவியல் ஆண்களின் தனிப்பட்ட உளவியல் தேவைகள் மற்றும் சவால்களைப் புரிந்துகொள்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது[3]:

 1. ஆண்களின் அனுபவங்களின் சரிபார்ப்பு: ஆண் உளவியல் ஆண்களின் தனிப்பட்ட உளவியல் அனுபவங்களை அங்கீகரித்து சரிபார்க்க ஒரு தளத்தை வழங்குகிறது, இது அவர்களின் குரல்களைக் கேட்கவும் புரிந்துகொள்ளவும் அனுமதிக்கிறது.
 2. சவாலான பாலின ஸ்டீரியோடைப்கள்: ஆண்களின் உளவியலைப் படிப்பதன் மூலம், பாரம்பரிய பாலின ஸ்டீரியோடைப்களை நாம் சவால் செய்யலாம் மற்றும் ஆண்கள் தங்கள் உணர்ச்சிகளை ஆராய்ந்து வெளிப்படுத்த ஊக்குவிக்கலாம், ஆரோக்கியமான உணர்ச்சி நல்வாழ்வை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் சமூக எதிர்பார்ப்புகளை உடைக்கலாம்.
 3. இலக்கு தலையீடுகள்: ஆண்கள் மீதான சமூக அழுத்தங்கள் அவர்களின் மன ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் என்பதை மனித உளவியல் அங்கீகரிக்கிறது. இந்த குறிப்பிட்ட சவால்களை எதிர்கொள்ளும் மற்றும் ஆண்களுக்கு நேர்மறையான மனநல விளைவுகளை ஊக்குவிக்கும் இலக்கு தலையீடுகள் மற்றும் ஆதரவு அமைப்புகளின் வளர்ச்சியை இது செயல்படுத்துகிறது.
 4. பாலின சமத்துவத்தை மேம்படுத்துதல்: ஆண்களின் மனநலப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதன் மூலம், ஆண் உளவியல் பாலின சமத்துவ முயற்சிகளுக்கு பங்களிக்கிறது . பெண்களைப் போலவே ஆண்களும் பாதிக்கப்படலாம் மற்றும் மனநல சவால்களை எதிர்கொள்வது, திறந்த உரையாடலை வளர்ப்பது மற்றும் ஆண்களின் மன ஆரோக்கியத்தைச் சுற்றியுள்ள களங்கத்தை உடைப்பது ஆகியவற்றை இது ஒப்புக்கொள்கிறது.
 5. மனித உளவியலின் விரிவான புரிதல்: கலாச்சாரம், இனம் மற்றும் பாலுணர்வு போன்ற பிற காரணிகளுடன் பாலினத்தின் குறுக்குவெட்டைக் கருத்தில் கொண்டு மனித உளவியல் மனித உளவியல் பற்றிய நமது புரிதலை வளப்படுத்துகிறது. இது உளவியல் செயல்முறைகள் மற்றும் மனித அனுபவங்களின் பன்முகத்தன்மை பற்றிய விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது.
 6. ஆரோக்கியமான மற்றும் நிறைவான வாழ்க்கை: இறுதியில், மனித உளவியல் ஆண்களுக்கு ஆரோக்கியமான மற்றும் நிறைவான வாழ்க்கையை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அவர்களின் தனித்துவமான உளவியல் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்தல், உணர்ச்சி நல்வாழ்வை மேம்படுத்துதல் மற்றும் அவர்களின் மன ஆரோக்கியத்தை ஆதரித்தல் ஆகியவை ஆண்களின் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வு மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்திற்கு பங்களிக்கின்றன.

பாலின அடையாளம் மற்றும் பாலியல் நோக்குநிலை பற்றி மேலும் அறிக

ஆண் உளவியலைப் பயன்படுத்தி ஆண்களுடன் சிறந்த உறவை எவ்வாறு உருவாக்குவது?

ஆண் உளவியலைப் பயன்படுத்தி ஆண்களுடன் சிறந்த உறவை உருவாக்குவது அவர்களின் தனிப்பட்ட உளவியல் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வதும் பாராட்டுவதும் ஆகும். இங்கே சில முக்கிய உத்திகள் உள்ளன: ஆண் உளவியலைப் பயன்படுத்தி ஆண்களுடன் சிறந்த உறவை எவ்வாறு உருவாக்குவது?

 1. பயனுள்ள தொடர்பு: ஆண்கள் வெவ்வேறு தகவல்தொடர்பு பாணிகளைக் கொண்டிருக்கலாம் என்பதை அங்கீகரிக்கவும். வெளிப்படையான மற்றும் நேரடியான தகவல்தொடர்புகளை ஊக்குவிக்கவும், அவர்கள் தீர்ப்பு அல்லது குறுக்கீடு இல்லாமல் வசதியாக வெளிப்படுத்த அனுமதிக்கிறது[5].
 2. உணர்ச்சி சரிபார்ப்பு: ஆண்களின் உணர்ச்சிகளை சரிபார்த்து, அவர்கள் தங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த பாதுகாப்பான இடத்தை வழங்குங்கள். அவர்களின் உணர்ச்சிகளை நிராகரிப்பதையோ அல்லது குறைத்து மதிப்பிடுவதையோ தவிர்க்கவும், ஏனெனில் இது உணர்ச்சி ரீதியான தொடர்பைத் தடுக்கலாம்[6].
 3. சுயாட்சிக்கான மரியாதை: சுயாட்சி மற்றும் சுதந்திரத்திற்கான ஆண்களின் தேவையை அங்கீகரிக்கவும். அவர்களின் நலன்களைத் தொடரவும், அவர்களின் வளர்ச்சி மற்றும் இலக்குகளை ஆதரிக்கவும் அவர்களுக்கு இடமளிக்கவும்[7].
 4. பகிரப்பட்ட செயல்பாடுகள்: பிணைப்பை ஊக்குவிக்கும் மற்றும் அர்த்தமுள்ள இணைப்புக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் பகிரப்பட்ட செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுங்கள். பொதுவான ஆர்வங்களைக் கண்டறிந்து, நீங்கள் இருவரும் விரும்பும் செயல்களில் பங்கேற்கவும்.
 5. பரஸ்பர ஆதரவு: அவர்களின் முயற்சிகளில் ஆதரவையும் ஊக்கத்தையும் வழங்குங்கள். அவர்களின் சாதனைகள், இலக்குகள் மற்றும் சவால்களில் உண்மையான ஆர்வத்தைக் காட்டுங்கள், தேவைப்படும்போது உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவை வழங்கவும்.
 6. மரியாதைக்குரிய மோதல் தீர்வு: மோதல்களை மரியாதையாகவும் ஆக்கபூர்வமாகவும் கையாளவும். சுறுசுறுப்பாகக் கேட்பதைப் பயிற்சி செய்யவும், அவர்களின் முன்னோக்கைப் புரிந்துகொள்ளவும், பரஸ்பர திருப்திகரமான தீர்மானங்களைக் கண்டறியவும்.
 7. பாராட்டு மற்றும் உறுதிமொழி: நன்றியை வெளிப்படுத்தி அவர்களின் பலம் மற்றும் பங்களிப்புகளை உறுதிப்படுத்தவும். உண்மையான பாராட்டுக்களும் ஊக்கமும் பிணைப்பை வலுப்படுத்தி, நேர்மறையான உறவை வளர்க்கும்.
 8. தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு: அவர்களின் நலன்களை ஆராயவும், பொழுதுபோக்குகளைத் தொடரவும், அவர்களின் அபிலாஷைகளை நோக்கிச் செயல்படவும் ஊக்குவிப்பதன் மூலம் அவர்களின் வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டை ஆதரிக்கவும் . ஊக்கத்தை வழங்குங்கள் மற்றும் உந்துதலின் ஆதாரமாக இருங்கள்.

ஒவ்வொரு தனிநபரும் தனிப்பட்டவர்கள், மேலும் தனிப்பட்ட விருப்பங்கள் மற்றும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப திறந்த மனது மற்றும் விருப்பத்துடன் உறவுகளை அணுகுவது அவசியம். ஆண் உளவியலைப் பயன்படுத்தி ஆண்களுடன் சிறந்த உறவை உருவாக்குவது பச்சாதாபம், புரிதல் மற்றும் ஆரோக்கியமான மற்றும் நிறைவான தொடர்பை வளர்ப்பதற்கான உண்மையான அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

முடிவுரை

ஆண்களின் தனிப்பட்ட உளவியல் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வதிலும் நிவர்த்தி செய்வதிலும் மன ஆரோக்கியத்தில் பாலின சமத்துவத்தை மேம்படுத்துவதிலும் ஆண் உளவியல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. யுனைடெட் வீ கேர் போன்ற தளங்கள், மனநலத் தளம், முழுமையான நல்வாழ்வை நோக்கிய பயணத்தில் ஆண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்க ஆதரவு, விழிப்புணர்வு மற்றும் வளங்களை வளர்க்க முடியும்.

குறிப்புகள்

[1] “ஆண் உளவியல் என்றால் என்ன?,” ஆண் உளவியல் மையம். [நிகழ்நிலை]. கிடைக்கும்: https://www.centreformalepsychology.com/what-is-male-psychology. [அணுகப்பட்டது: 23-Jun-2023]. [2] SK McKenzie, S. Collings, G. Jenkin, and J. River, “ஆண்மை, சமூக இணைப்பு மற்றும் மனநலம்: ஆண்களின் பல்வேறு வகையான நடைமுறைகள்,” ஆம். ஜே. ஆண்கள். ஆரோக்கியம், தொகுதி. 12, எண். 5, பக். 1247–1261, 2018. [3] “ஆண்களின் உளவியல்,” உளவியல் இன்று. [4] Apa.org. [நிகழ்நிலை]. கிடைக்கும்: https://www.apa.org/monitor/jun05/helping. [அணுகப்பட்டது: 23-Jun-2023]. [5] “தகவல்தொடர்புக்கான பாலின தடைகளை சமாளித்தல்,” நுலாப். [நிகழ்நிலை]. கிடைக்கும்: https://nulab.com/learn/collaboration/overcoming-gender-barriers-communication/. [அணுகப்பட்டது: 23-Jun-2023]. [6] K. Salters-Pedneault, “உணர்ச்சி சரிபார்ப்பு என்றால் என்ன?,” வெரிவெல் மைண்ட், 26-பிப்-2009. [நிகழ்நிலை]. கிடைக்கும்: https://www.verywellmind.com/what-is-emotional-validation-425336 . [அணுகப்பட்டது: [7] ஜே. பென்சன், “தன்னாட்சி பெற்ற மனிதர் யார்?,” தத்துவம், தொகுதி. 58, எண். 223, பக். 5–17, 1983.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority