ഹഠയോഗ: ആസനങ്ങൾ, വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇഫക്റ്റുകൾ

നവംബർ 24, 2022

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
ഹഠയോഗ: ആസനങ്ങൾ, വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇഫക്റ്റുകൾ

ആമുഖം

മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും കൂടിച്ചേരലാണ് യോഗ. ഒരാളുടെ ആന്തരികതയുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. യോഗയുടെ പരിശീലനത്തിൽ വലിച്ചുനീട്ടലും സന്തുലിതവുമായ വിദ്യകൾ, ശ്വസനം, ധ്യാനം, ഒരാളുടെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഹഠയോഗ പരിശീലനത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കാം !

എന്താണ് ഹഠയോഗ?

സൂര്യൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ‘Ha’, ചന്ദ്രൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ‘the’ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സംസ്കൃത പദമാണ് ഹത. യോഗയുടെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള രൂപമായ സൂര്യനിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ സന്തുലിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ശാരീരിക ആസനങ്ങളും ശ്വസന വിദ്യകളും ഹഠ യോഗയുടെ പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും, ഹഠ യോഗയെ “യോഗ” എന്ന് മാത്രമേ പരാമർശിക്കാറുള്ളൂ, കൂടാതെ യോഗയുടെ മറ്റ് രൂപങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ യോഗ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ് ഹഠ യോഗ. ഇത് യോഗയുടെ സാവധാനത്തിലുള്ള ശൈലിയാണ്, കൂടാതെ ടെക്നിക്കുകളിലും വ്യായാമത്തിലും ഒരു ക്ലാസിക് സമീപനമുണ്ട്. ഹഠ യോഗയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 1. ആസനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യോഗാസനങ്ങൾ/പോസുകൾ
 2. പ്രാണായാമം (ശ്വസന വിദ്യ)
 3. മന്ത്രം (മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലൽ)
 4. മുദ്ര (കൈ ആംഗ്യങ്ങൾ)
 5. ഷട്ട് ക്രിയകൾ (ശുദ്ധീകരണ വിദ്യകൾ)
 6. ദൃശ്യവൽക്കരണങ്ങൾ

ഹഠ യോഗയിലെ ആസനങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഹഠ യോഗയിൽ 84-ലധികം ആസനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യോഗാസനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചില ജനപ്രിയമായവ ഇവയാണ്:

 1. വൃക്ഷാസനം (മരത്തിന്റെ പോസ്)
 2. തഡാസന (പർവ്വത പോസ്)
 3. പശ്ചിമോട്ടനാസനം (മുന്നോട്ട് വളയുന്ന പോസ്)
 4. സേതു ബന്ധാസന (പാലം പോസ്)
 5. സിർസാസന (ഹെഡ്‌സ്റ്റാൻഡ്)
 6. മത്സ്യാസന (മീൻ പോസ്)
 7. ത്രികോണാസന (ത്രികോണാസനം)

ഹഠ യോഗയിലെ ആസനങ്ങളെ നമുക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം:

 1. ഇരിക്കുന്ന യോഗാസനങ്ങൾ
 2. നിൽക്കുന്ന യോഗാസനങ്ങൾ
 3. സുപൈൻ യോഗ പോസുകൾ
 4. പ്രോൺ യോഗ പോസുകൾ

ആസന തരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, ആസനങ്ങൾ ഇവയാകാം:

 1. ബാക്ക്‌ബെൻഡിംഗ് പോസുകൾ
 2. ബാലൻസിങ് പോസുകൾ
 3. കോർ ശക്തി പോസ്
 4. മുന്നോട്ട് വളയുന്ന പോസുകൾ
 5. ഹിപ്-ഓപ്പണിംഗ് പോസുകൾ
 6. വളച്ചൊടിക്കുന്ന പോസുകൾ
 7. സൈഡ്-ബെൻഡിംഗ് പോസുകൾ

ആസനങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളും ഹഠ യോഗയിലെ അവയുടെ ഗുണങ്ങളും

ചില സാധാരണ ഹഠ യോഗ ആസനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും ഇതാ:

1. വൃക്ഷാസനം (മരത്തിന്റെ പോസ്)

ഇത് ശരീരത്തിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കാലുകളിലെയും കാലുകളിലെയും അസ്ഥിബന്ധങ്ങൾ, പേശികൾ, ടെൻഡോണുകൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഗ്ലൂട്ടുകളും ഹിപ് എല്ലുകളും ടോൺ ചെയ്യുകയും ഏകാഗ്രത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

2. തഡാസന (പർവ്വത പോസ്)

ഇത് ശരീരത്തിന്റെ താഴത്തെ പകുതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, ഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കുന്നു, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കുന്നു. ശ്വാസകോശ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മൊത്തത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ നില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പോസ് പ്രയോജനകരമാണ്.

3. പശ്ചിമോട്ടനാസനം (മുന്നോട്ട് വളയുന്ന പോസ്)

ശരീരത്തിന്റെ പേശികൾ നീട്ടുന്നതിനും വഴക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവുമുള്ള രോഗികളെ സഹായിക്കാനും പശ്ചിമോട്ടനാസനം മികച്ചതാണ്.

4. സേതു ബന്ധാസന (പാലം പോസ്)

ഇത് പുറം, നട്ടെല്ല്, കഴുത്ത് എന്നിവ നീട്ടാനും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വേദനയും വേദനയും ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ ആസനം സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുകയും ഞരമ്പുകളെ ശാന്തമാക്കുകയും വിഷാദവും ഉറക്കമില്ലായ്മയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

5. സിർസാസന (ഹെഡ്‌സ്റ്റാൻഡ്)

ഒരു ഹെഡ്‌സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിർസാസന ഓക്സിജൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ രക്തം തല, തലയോട്ടി, മുഖം എന്നിവയിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ, സമ്മർദ്ദം, വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു, അഡ്രിനാലുകളെ വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കുന്നു, കോർ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, സ്ട്രോക്കുകളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.

6. മത്സ്യാസന (മീൻ പോസ്)

ഇത് തൈറോയ്ഡ് തകരാറുകൾ ഒഴിവാക്കാനും സന്തുലിതാവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാനും നട്ടെല്ലിന്റെ വഴക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ ആസനം മലബന്ധവും ആർത്തവ വേദനയും ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

7. ത്രികോണാസന (ത്രികോണ പോസ്)

ഈ പോസ് ഫലപ്രദമായി കാലുകൾ ടോൺ ചെയ്യുന്നു, സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു, ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നു, ശാരീരിക സന്തുലിതാവസ്ഥ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പതിവ് പരിശീലനം കാൽമുട്ടുകൾ, കണങ്കാൽ, കാലുകൾ, കൈകൾ, നെഞ്ച് എന്നിവയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഹാംസ്ട്രിംഗ്സ്, ഞരമ്പ്, ഇടുപ്പ്, നട്ടെല്ല് എന്നിവ തുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ഹഠയോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ശൈലി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ഒരാളുടെ ശക്തി, വഴക്കം, ബാലൻസ് എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ യോഗ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കൂടാതെ, ഓരോ തരത്തിലുള്ള യോഗയും ശരീരത്തിന് എയറോബിക് കണ്ടീഷനിംഗ് നൽകാം. ഹഠ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിന്റെ ചില ഗുണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

1. ഉറക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

ഹഠയോഗ ഉറക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യവും ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നല്ല ഉറക്കം ആസ്വദിക്കാനും ഉന്മേഷത്തോടെ ഉണരാനും ഹഠ യോഗ പരീക്ഷിക്കുക.

2. സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു

യോഗ ഒരു വ്യായാമ രൂപമാണ്, മറ്റേതൊരു പ്രവർത്തനത്തെയും പോലെ, ഹഠ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു (സമ്മർദപൂരിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് പുറത്തുവരുന്നു). വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹഠയോഗ ഫലപ്രദമാണ്.

3. ബാലൻസ്, കോർ ശക്തി എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

ഹഠ യോഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യോഗയും സന്തുലിതാവസ്ഥയും പ്രധാന ശക്തിയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും പ്രധാനമാണ്.

4. കഴുത്തിലും നടുവേദനയ്ക്കും ശമനം നൽകുന്നു

യോഗ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹഠയോഗ, പുറം, കഴുത്ത് വേദന ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അത്യുത്തമമാണ്, കാരണം ഇത് ഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കാമ്പിന്റെയും പുറകിലെയും പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള യോഗയുടെ പതിവ് പരിശീലനം നട്ടെല്ലിന്റെയും പോസ്ചറലിന്റെയും അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

5. വഴക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

ഹഠ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് നട്ടെല്ലിന്റെയും ഹാംസ്ട്രിംഗിന്റെയും വഴക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവരിൽ. പോസുകളുടെയും മുദ്രകളുടെയും സംയോജനം ശരീരത്തിലെ വിവിധ സന്ധികളുടെ ചലന പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുകയും പേശികളുടെ വഴക്കം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

6. മനഃസാന്നിധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശക്തിക്ക് പുറമെ, ഹഠയോഗ മനഃസാന്നിധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹഠയോഗ പരിശീലിക്കുന്ന മിക്ക ആളുകളും ഉന്മേഷവും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനും പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ഹഠ യോഗയിലെ ആസനങ്ങൾ/പോസുകൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

അവയിൽ നിന്ന് ഒരു നേട്ടം ഉറപ്പാക്കാൻ നാം യോഗ ആസനങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്യണം. ആസനങ്ങൾ ശരിയായി പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള ചില വിലപ്പെട്ട നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

 1. ആസനം ചെയ്യുമ്പോൾ സുഖപ്രദമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുക.
 2. ഒരു നോൺ-സ്ലിപ്പ് യോഗ മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ, ആന്റി-സ്ലിപ്പ് തറയിൽ യോഗ ചെയ്യുക.
 3. സ്വയം ജലാംശം നിലനിർത്തുക.
 4. ആസനം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കുക, മറ്റുവിധത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ.
 5. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പരിധികളെ മാനിക്കുകയും ഫലങ്ങൾ സമയമെടുക്കുന്നതിനാൽ ക്ഷമയോടെയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 6. നിങ്ങളുടെ യോഗ ദിനചര്യയിൽ ധ്യാനം ചേർക്കുക.

ഉപസംഹാരം

യോഗയുടെ മിക്ക ശൈലികളും ആസനങ്ങളിലും മറ്റ് സാങ്കേതികതകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, യോഗ ഒരു ജീവിതരീതിയാണ്. നിങ്ങളുടെ യോഗ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിലും അതിന്റെ ആകർഷകമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. യുണൈറ്റഡ് വീ കെയറിന്റെ ഓൺലൈൻ യോഗ പോർട്ടലിൽ യോഗയെയും അതിന്റെ വിവിധ സാങ്കേതികതകളെയും തത്വങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ !

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority