Zrozum terapię zjednoczeniową: Znajdź terapeutę w pobliżu

29 grudnia, 2022

6 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Zrozum terapię zjednoczeniową: Znajdź terapeutę w pobliżu

Terapia łączenia jest również nazywana terapią pojednania. Odbudowuje napiętą więź między rodzicem a dzieckiem, dzięki czemu powoli i stopniowo pomaga budować relację. Terapia łączenia ma również zastosowanie, gdy dziecko dorasta w domu zastępczym z powodu zaniedbania rodziców biologicznych.

Co to jest terapia łącząca?

Terapia zjednoczenia pomaga zjednoczyć oddzielone rodziny; potocznym określeniem tego leczenia jest terapia rodzinna. Celem terapii reunifikacyjnej jest nawiązanie relacji i uzdrowienie relacji rodzic-dziecko. Terapia łącząca jest często stosowana w związkach w separacji, w których rodzice i dziecko mają problemy z komunikacją. Dysfunkcyjne, rozdzielone i rozwiedzione rodziny często wykazują rozłąkę między członkami z powodu problemów komunikacyjnych. Wiele razy dzieci mogą zaakceptować jednego rodzica, a drugiego odrzucić. Takie zachowanie może spowodować rozłam w związku z powodu wyobcowania jednego rodzica od dziecka . Ostatecznym celem tej terapii jest zapewnienie dziecku dobrze prosperującego środowiska życia, które jest bezpieczne i nie ma poczucia alienacja i strach

Dlaczego terapia łącząca jest ważna?

Terapia łącząca jest niezbędna, ponieważ problematyczna relacja między rodzicem a dzieckiem może mieć długotrwały wpływ na dzieci. Dzieci, które mają ten stresujący związek, są bardziej narażone na stres związany ze stresem:

 1. Problemy ze zdrowiem fizycznym
 2. Zaburzenia związane ze złym zdrowiem psychicznym
 3. Nadużywanie substancji i wysypka jazdy
 4. Objadanie się
 5. Złe decyzje seksualne

Wysoki stres rodzicielski może zmienić wszystkie relacje dziecka, głęboko wpływając na jego relacje międzyludzkie. Może mieć długotrwały wpływ na rozwój emocjonalny dziecka, które może poczuć się bardziej odizolowane od rodziny. Dziecko może ciągle być w trybie walki i ucieczki i nie chce ufać ludziom. Zawsze myślą, że znajdują się w niebezpiecznym środowisku. Terapia łącząca jest również niezbędna do przywrócenia więzi między rodzinami. Sprawia, że dziecko postrzega sytuację obiektywnie i rozumie punkt widzenia obojga rodziców i przywraca dynamikę rodziny, aby dziecko wiedziało, że nadal znajduje się w bezpiecznym środowisku.

Kto powinien skorzystać z terapii zjednoczenia?

Terapia reunifikacyjna będzie pomocna w przypadkach:

 1. Wysoka sytuacja konfliktowa występująca przed i po rozwodzie
 2. Trwające postępowania konfliktowe i sądowe
 3. Zerwane relacje rodzic-dziecko z powodu faworyzowania jednego rodzica
 4. Ponure uczucie rodzica z powodu odrzucenia przez dziecko
 5. Niestabilne relacje z rodzeństwem
 6. Niepewność i bezbronność dziecka
 7. Nieskuteczne postępowanie sądowe

Jakie są rodzaje terapii reunifikacyjnej?

Istnieje wiele rodzajów terapii łączących, które mają zastosowanie w różnych przypadkach. W większości przypadków terapia łącząca jest wskazana dla dzieci, których rodzice się rozeszli lub są w trakcie rozwodu. Zwykle jest to nakaz sądowy, a terapeuta wykonuje go w celu ustanowienia więzi między dzieckiem a opiekunami. Takie podejście wynika z tego, że separacja i postępowanie rozwodowe mogą mieć długotrwały wpływ na dziecko i mogą czuć się przygnębione . Nie mogą wybrać żadnego z obojga rodziców. Może powodować u dziecka intensywną frustrację i zamieszanie, a podejmowanie decyzji i zrozumienie może być często trudne . Wysokie napięcie i konflikt przed i po separacji oraz negatywne zachowania mogą wpływać na stan psychiczny dziecka. Mogą wystąpić przypadki faworyzowania rodziców i braku dobrego, funkcjonalnego współrodzicielstwa. Dlatego sąd we wszystkich tych przypadkach nakazuje dziecku i rodzicom szczególną terapię łączącą

Jak działa terapia łącząca?

Pozwól nam zrozumieć, jak działa terapia.

 • Terapia zjednoczenia pomaga w radzeniu sobie z wyobcowaniem i wyobcowaniem.

Terapia zjednoczenia może pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z alienacją i wyobcowaniem. Może pomóc przywrócić więź między członkami rodziny i zbliżyć ich do siebie. Potrafi poradzić sobie z uczuciami zarówno rodziców, jak i dziecka w bezpiecznym środowisku i pracować nad stopniowym budowaniem tej relacji . Terapia może również pomóc w rozwiązaniu uczucia wyobcowania, w którym dziecko akceptuje jednego rodzica, a drugi staje się negatywny z powodu fałszywych przekonań. Należy pamiętać, że terapeuci nie stosują terapii łączącej, gdy rodzic jest agresywny. Terapia łącząca może pomóc w radzeniu sobie z poczuciem wyobcowania i pomóc dziecku w obiektywnym spojrzeniu na sytuację, aby zrozumieć punkt widzenia obojga rodziców . dobra więź z dzieckiem. Zapewnia również, że rozwód lub separacja nie osłabią uczuć dziecka wobec obojga rodziców.

 • Terapia zjednoczenia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

Terapia łącząca jest korzystna, gdy władze usuwają dziecko z określonego środowiska z powodu niebezpiecznego zachowania. Może pomóc zbudować solidniejsze i bezpieczniejsze środowisko zarówno dla dziecka, jak i rodziców, aby zachęcić do lepszego zrozumienia i rozwiązywania konfliktów

Jakie są zalety terapii zjednoczeniowej?

Istnieje wiele korzyści płynących z terapii zjednoczenia. Pomaga połączyć dzieci z rodzicami, zapobiega wyobcowaniu i wyobcowaniu oraz tworzy zdrowe środowisko. Pomaga także usuwać bariery i nieporozumienia między rodziną i zachęca do otwartej komunikacji. Terapia łączenia pomaga lepiej wyrażać problemy, a rodzina może skutecznie współpracować, aby wyeliminować problemy. Pomaga również uspokoić psychicznie dziecko i sprawić, by uwierzyło, że nawet jeśli rodzice są w separacji, wiedzą, że nie jest to z nimi spokrewnione i wszystko będzie dobrze. Rozwiązuje problemy i daje dziecku realistyczny obraz sytuacji, dzięki czemu znajduje się w lepszym psychicznie miejscu. Terapia łącząca pomaga również w rozwiązywaniu konfliktów i zapewnia, że zarówno rodzic, jak i dzieci wzajemnie zrozumieją sytuację. Zapewnia, że szanują nawzajem swoje cechy behawioralne i inne. Stara się zbliżyć rodziny nawet wtedy, gdy między rodzicami dochodzi do silnego konfliktu

Jak znaleźć odpowiedniego terapeutę w Twojej okolicy?

Terapia jest niezbędna, a znalezienie dobrego i godnego zaufania terapeuty do terapii zjednoczenia jest niezbędne. Rodzice i dziecko muszą przebywać w tym samym pokoju i rozmawiać o swoich uczuciach . Pomaga to również lepiej radzić sobie z konfliktami emocjonalnymi; terapeuci muszą zachęcać do lepszego zarządzania wyzwalaczami emocjonalnymi, gniewem, systemami przekonań i innymi wzorcami zachowań. Muszą zrozumieć percepcję i punkt widzenia dziecka oraz zachęcać do współrodzicielstwa. Dobry terapeuta musi zachęcać do małych kroków, negocjacji i lepszej komunikacji między rodzicem a dzieckiem. Muszą zbudować to zaufanie i zbudować solidną relację między rodzicem a dzieckiem. Aby znaleźć odpowiedniego terapeutę, musisz poszukać wykwalifikowanych osób, które mają dobre doświadczenie w pracy z podobnymi przypadkami i osiągają dobre postępy w relacji dziecko-rodzic . Możesz skorzystać z usług kilku doświadczonych terapeutów w United We Care i uzyskać najwyższej jakości sesje doradcze.

Aby podsumować rzeczy

Terapia łącząca jest kluczowa, aby zająć się uczuciami, które pojawiają się po silnym konflikcie separacji, wyobcowania lub braku współrodzicielstwa w rodzinach rozdzielonych. Praca z terapeutą może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów, pomóc dziecku zrozumieć sytuację i promować komunikację.Â

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority