ഗോൾഫ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ: നിങ്ങളുടെ ഗോൾഫ് ഗെയിം മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള 5 അവിശ്വസനീയമായ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ

ഏപ്രിൽ 16, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
ഗോൾഫ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ: നിങ്ങളുടെ ഗോൾഫ് ഗെയിം മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള 5 അവിശ്വസനീയമായ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ

ആമുഖം

ശാരീരിക വൈദഗ്ധ്യം മാത്രമല്ല, മാനസിക തീവ്രതയും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കായിക വിനോദമാണ് ഗോൾഫ്. ഗോൾഫ് കോഴ്സിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രകടനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണം ദൃശ്യവൽക്കരണമാണ്. ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉജ്ജ്വലമായ മാനസിക ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സാങ്കേതികതയാണ് ദൃശ്യവൽക്കരണം. ഒരാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, ഗോൾഫ് കളിക്കാർക്ക് അവരുടെ ഗോൾഫ് ഗെയിം മെച്ചപ്പെടുത്താനും മികച്ച വിജയം നേടാനും കഴിയും. ഈ ലേഖനം ഗോൾഫിലെ ദൃശ്യവൽക്കരണം എന്ന ആശയം പരിശോധിക്കും, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ഗോൾഫ് ഗെയിമിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിന് ഈ അവിശ്വസനീയമായ സാങ്കേതികത എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഗോൾഫിലെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക് എന്താണ്?

“ഒരിക്കലും ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കരുത്, പരിശീലനത്തിൽ പോലും, നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വളരെ മൂർച്ചയുള്ളതും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ചിത്രം ഇല്ലാതെ” – ജാക്ക് നിക്ലസ് [1]

മനഃശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികതയാണ് ദൃശ്യവൽക്കരണം. വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി, പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനോ അവരുടെ ഭൂതകാലത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോ വിശ്രമിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാവി സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലുമോ മാനസിക ചിത്രങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ സൃഷ്ടിക്കണം. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്, അവർ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ മനശാസ്ത്രജ്ഞർ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് മാനസിക റിഹേഴ്സൽ ആണ്, അതിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭാവി സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ജോലികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും തയ്യാറാക്കാനും കഴിയും [2].

ഈ മാനസിക ചിത്രങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ നേടാനും ചില സമയങ്ങളിൽ, വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടാനും കഴിയും. നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ, മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ സംസാരം പരിശീലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ തെറ്റായി സംഭവിക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്‌ത കാര്യങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ശാന്തമായിരിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തുകൊണ്ട് അവർ ഒരു പടി മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. ഇതൊരു മത്സരമാണെങ്കിൽ, ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിജയം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. അത്തരം ദൃശ്യവൽക്കരണം ഒരു വ്യക്തിയെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്താനും തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും അവരുടെ ഭാവിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും പ്രാപ്തനാക്കുന്നു [2].

വിഷ്വലൈസേഷൻ പോലുള്ള മാനസിക റിഹേഴ്സലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രകടനം വർദ്ധിക്കുന്നതായി ഗവേഷകർ സ്ഥിരമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് [3]. പല കായികതാരങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനമോ സാഹചര്യമോ അനുകരിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും കളിക്കളത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ വിദ്യകൾ പരിശീലിക്കാൻ ഇത് അവരെ അനുവദിക്കും.

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഗോൾഫ് കളിക്കാർക്കിടയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. വിജയകരമായ ഗോൾഫ് ഷോട്ടുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്തൊരു മികച്ച സ്വിംഗ് ആയിരിക്കാം എന്നതിൻ്റെ വിപുലമായ ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവർ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. ഗോൾഫ് കളിക്കാർ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ അവരുടെ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പോസിറ്റീവ് മസിൽ മെമ്മറി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ കഴിവുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗോൾഫിൽ ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

പല പ്രൊഫഷണൽ ഗോൾഫർമാർക്കും, അവരുടെ വിജയത്തിൽ ദൃശ്യവൽക്കരണം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ചിലതിൽ [4] [5] [6] ഉൾപ്പെടുന്നു:

ഗോൾഫിൽ ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

 • പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു: ഗോൾഫ് ഇതിഹാസങ്ങളായ ജാക്ക് നിക്‌ലോസ്, റോറി മക്‌ലോറോയ്, അന്നിക സോറൻസ്റ്റാം എന്നിവർ ഈ സാങ്കേതികതയിൽ സത്യം ചെയ്യുന്ന ചില പേരുകൾ മാത്രമാണ്. വിഷ്വലൈസേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഫീൽഡിലെ അവരുടെ പ്രകടനം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾ ശാരീരിക പരിശീലനവും ദൃശ്യവൽക്കരണവും സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗവേഷണ തെളിവുകളും ഉണ്ട്.
 • ശ്രദ്ധാശൈഥില്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ഫോക്കസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, മറ്റെല്ലാ ഉദ്ദീപനങ്ങളേയും തടയുകയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം. ഗോൾഫിൽ, ഇത് കളിക്കാരനെ നന്നായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ. അവർ മാനസികമായി ഷോട്ടുകൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുകയും അവരുടെ വിജയം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗോൾഫ് കളിക്കാർ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ശ്രദ്ധ കുറയ്ക്കുന്നു.
 • മെച്ചപ്പെടുത്തിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ: ദൃശ്യവൽക്കരണം ഒരു അത്ഭുതകരമായ തീരുമാനമെടുക്കലും പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനുള്ള ഉപകരണവുമാണ്. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ, ഗോൾഫ് കളിക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കളിക്കാനും അവരുടെ സമീപനത്തെ മാനസികമായി തന്ത്രം മെനയാനും കഴിയും. തങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏത് സമീപനമാണ് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ അവർക്ക് സമയമെടുക്കാം. അവർക്ക് കൂടുതൽ തന്ത്രപരവും മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയും.
 • ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: വിജയകരമായ ഷോട്ടുകളും അവയുടെ പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങളും നിങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പരോക്ഷമായി നിങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത് പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയും ഭയവും കുറയ്ക്കുന്നു.
 • മസിൽ മെമ്മറി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു: മനശാസ്ത്രജ്ഞർ വിഷ്വലൈസേഷനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ന്യൂറൽ പ്രക്രിയകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ, അത്ലറ്റുകൾ ശാരീരിക പരിശീലനം നടത്തുമ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാതകൾ സമാനമാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മാനസിക പരിശീലനം ശാരീരിക പരിശീലനത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കൂടാതെ പേശികളുടെ മെമ്മറി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് തലച്ചോറ് പ്രസക്തമായ പേശി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സിഗ്നലുകൾ അയച്ചു.

തീർച്ചയായും വായിക്കണം-അക്രമവും ഗെയിം ആസക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിനായി വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?

നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിനായി വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?

വിഷ്വലൈസേഷൻ പഠിക്കാൻ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിനും വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. ഇത് ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒടുവിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിക്കാനും ഗെയിം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയുടെ മാനസിക ചിത്രം ഉണ്ടാക്കാനും വിജയിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമായി ഇത് മാറും [7]. ഗോൾഫിൽ ദൃശ്യവൽക്കരണം പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇവയാണ്:

 1. ഷോട്ട് വ്യക്തമായി ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുക: ഒരു ഷോട്ട് ദൃശ്യവത്കരിക്കുന്നത് ഉടനടി എളുപ്പമല്ല. ക്രൂസും ബൗച്ചറും പോലെയുള്ള ചില വിദഗ്‌ദ്ധർ കളിക്കാരനെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ദിനചര്യകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ 5-ഘട്ട പ്രീ-ഷോട്ട് ദിനചര്യയിൽ, ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പന്തിലേക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു രേഖ സങ്കൽപ്പിക്കാനും ഷോട്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മാനസികമായും ശാരീരികമായും പരിശീലിക്കാനും കളിക്കാരനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു [8]. നിങ്ങൾ ഈ ഭാവനയിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ആദ്യ വ്യക്തിയുടെ വീക്ഷണം എടുക്കുകയും ഒരാൾ ഷോട്ട് കളിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് [4].
 2. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക : ഷോട്ട് സങ്കൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. അത് ശൂന്യവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അയഥാർത്ഥമായി തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നന്നായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യവൽക്കരണങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര സ്പഷ്ടമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു മാർഗം. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകൾ, പുല്ലിൻ്റെ ഗന്ധം, ക്ലബ് പന്ത് അടിക്കുന്ന ശബ്ദം, ഷോട്ടിൻ്റെ മറ്റ് ചെറിയ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ സെൻസറി വിശദാംശങ്ങൾ, കൂടുതൽ ശക്തവും യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതുമായ ദൃശ്യവൽക്കരണം മാറുന്നു.
 3. ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ സ്കോർ സൂക്ഷിക്കുക: നിങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗങ്ങളിലൊന്ന് അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഓരോ തവണയും പോയിൻ്റുകൾ നൽകാൻ തുടങ്ങണമെന്ന് ചില പ്രൊഫഷണലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു [1]. അതുകൊണ്ട് ഗോൾഫ് കളിയിൽ മാത്രമല്ല വിഷ്വലൈസേഷൻ കളിയിലും ജയിക്കണം.
 4. പതിവായി പരിശീലിക്കുക : ദൃശ്യവൽക്കരണം ഒരു വൈദഗ്ധ്യം കൂടിയാണ്, ഏത് വൈദഗ്ധ്യവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ, നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ മേഖലയിൽ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ദിവസവും സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ഗോൾഫ് ഷോട്ടുകൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ലളിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയും ക്രമേണ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യാം [5].
 5. മികച്ച ഷോട്ടിനായി സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക: നിങ്ങൾ മാനസിക ഇമേജറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗപ്രദമാകും. വിജയകരമായ ഷോട്ടുകൾക്കായി വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാം, എവിടെ ലക്ഷ്യമിടണം, എങ്ങനെ പന്ത് അടിക്കണം, അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെ നീങ്ങും. തുടർന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് മാനസിക ഇമേജറി ചേർക്കാനും ദൃശ്യവൽക്കരണം പരീക്ഷിക്കാനും കഴിയും.

ഉപസംഹാരം

മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഗോൾഫ് കടമെടുത്ത ഒരു ശക്തമായ സാങ്കേതികതയാണ് ദൃശ്യവൽക്കരണം, അത് നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിൽ വലിയ പോസിറ്റീവ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഷോട്ടുകളുടെയും അവയുടെ ഫലങ്ങളുടെയും വിശദവും യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതുമായ മാനസിക ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത് വിജയകരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മസിൽ മെമ്മറി ശക്തിപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

നിങ്ങൾ ഒരു ഗോൾഫ് കളിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്‌ലറ്റോ ആണെങ്കിൽ പ്രകടന ഉത്കണ്ഠയുമായി മല്ലിടുകയും നിങ്ങളുടെ ഗെയിം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, യുണൈറ്റഡ് വീ കെയറിലെ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. വ്യത്യസ്‌ത മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് മികച്ച പരിഹാരം നൽകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായവർക്കും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിദഗ്ധരുടെ ഒരു ശ്രേണി ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലുണ്ട്.

റഫറൻസുകൾ

 1. ജി. വാട്ട്‌സ്, “ജാക്ക് നിക്ലസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഡ്രിൽ,” ഗോൾഫ് പ്രാക്ടീസ് പ്ലാനുകൾ, https://www.golfpracticeplans.co.uk/jack-nicklaus-visualisation-skill/ (ജൂൺ 29, 2023 ആക്സസ് ചെയ്തത്).
 2. JA ഹോർട്ടിനും GD ബെയ്‌ലിയും, ദൃശ്യവൽക്കരണം: അധ്യാപകർക്കുള്ള സിദ്ധാന്തവും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും , 1983.
 3. S. Ungerleider ഉം JM Golding ഉം, “ഒളിമ്പിക് കായികതാരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മാനസിക പരിശീലനം,” പെർസെപ്ച്വൽ ആൻഡ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് , വാല്യം. 72, നമ്പർ. 3, പേജ്. 1007–1017, 1991. doi:10.2466/pms.1991.72.3.1007
 4. Mti, “Golf Visualization,” Mental Training Inc, https://mentaltraininginc.com/blog/golf-visualization (ജൂൺ 29, 2023 ആക്സസ് ചെയ്തത്).
 5. “ഗോൾഫിലെ ദൃശ്യവൽക്കരണം,” സ്പോർട്ടിംഗ് ബൗൺസ്, https://www.sportingbounce.com/blog/visualisation-in-golf (ജൂൺ 29, 2023 ആക്സസ് ചെയ്തത്).
 6. ഡി. മക്കെൻസി, “ഗോൾഫിനുള്ള ദൃശ്യവൽക്കരണം,” ഗോൾഫിൻ്റെ മാനസിക ഗെയിമിനുള്ള നിർദ്ദേശം, https://golfstateofmind.com/powerful-visualization-golf/ (ജൂൺ 29, 2023 ആക്സസ് ചെയ്തത്).
 7. ആർ. കുമാർ, “സ്പോർട്സിലും ഗെയിമുകളിലും പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മനഃശാസ്ത്രപരമായ തയ്യാറെടുപ്പ്,” ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത്, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻ സ്പോർട്സ് , 2020.

പി. ക്രിസ്റ്റ്യൻസൺ, ബി. ഹിൽ, ബി. സ്ട്രാൻഡ്, ജെ. ഡച്ച്, “ഗോൾഫിലെ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന മനസ്സും പ്രകടനവും,” ജേണൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സയൻസസ് , വാല്യം. 18, നമ്പർ. 4, പേജ്. 536–549, 2021. doi:10.14687/jhs.v18i4.6189

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority