ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ്: യഥാർത്ഥ സംതൃപ്തി, ആനന്ദം, സംതൃപ്തി എന്നിവയിലേക്കുള്ള 9 അത്ഭുതകരമായ വഴികാട്ടികൾ

മെയ്‌ 30, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ്: യഥാർത്ഥ സംതൃപ്തി, ആനന്ദം, സംതൃപ്തി എന്നിവയിലേക്കുള്ള 9 അത്ഭുതകരമായ വഴികാട്ടികൾ

ആമുഖം

നമ്മുടെ വേഗതയേറിയതും ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ ലോകത്ത്, നേട്ടങ്ങളുടെയും ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളുടെയും വേട്ടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മിൽ പലരും അർഥവത്തായ ഒന്നിനുവേണ്ടി കാംക്ഷിക്കുന്നു – വിജയത്തിൻ്റെ അളവുകോലുകൾക്കപ്പുറം സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും. ഇവിടെയാണ് ഒരു ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത കല എന്ന ആശയം പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഈ സമഗ്രമായ ഗൈഡ്, പൂർണ്ണത നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന തത്വങ്ങളിലേക്കും പ്രയോഗങ്ങളിലേക്കും ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു. സ്വയം പ്രതിഫലനം, ശ്രദ്ധ, നന്ദി, വ്യക്തിഗത വളർച്ച എന്നിവയുടെ ശക്തി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുറക്കുന്നു.

എന്താണ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ്?

കേവലമായ അതിജീവനത്തിനോ നേട്ടത്തിനോ അതീതമായ അസ്തിത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സമീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. ഓരോ നിമിഷത്തിലും നിലവിലുള്ള സൗന്ദര്യത്തെയും അത്ഭുതത്തെയും അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ തന്നോടും മറ്റുള്ളവരുമായും ഒരു ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ചിന്താഗതി നമ്മെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കാനും ലളിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനും അനുവദിക്കുന്നു. 1981ൽ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ സ്ഥാപിച്ച ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ്[1]. 150-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ സംഘടന, സമകാലിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ചേർന്ന് പുരാതന ജ്ഞാനത്തിൽ വേരൂന്നിയ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ വ്യക്തികളെ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ, ധ്യാനം, യോഗ തുടങ്ങിയ പരിശീലനങ്ങളും മാനസിക വ്യക്തതയും ആന്തരിക സമാധാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക അറിവും പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ജീവിതകലയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളുമായി ഇടപഴകുന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു:

ജീവിതകലയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

 1. സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കൽ:

  ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ, ധ്യാന പരിശീലനങ്ങൾ, യോഗ രീതികൾ എന്നിവ അവരുടെ ദിനചര്യകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, വ്യക്തികൾക്ക് ഫലപ്രദമായി കഴിയും. സ്ട്രെസ് ലെവലുകൾ കുറയ്ക്കുക.

 2. ശാരീരിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു:

  യോഗയും ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളും വഴക്കം, ഭാവം, രക്തചംക്രമണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സിസ്റ്റത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 3. മാനസിക വ്യക്തതയും ശ്രദ്ധയും:

  ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രത്തിലും ധ്യാന പരിശീലനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നത് ഏകാഗ്രതയും മാനസിക വ്യക്തതയും മൊത്തത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനവും ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും.

 4. വൈകാരിക സുഖം:

  ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് വികാരങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈകാരിക പ്രതിരോധം വളർത്തുന്നതിനും വിഭവങ്ങൾ നൽകുന്നു.

 5. സ്വയം അവബോധവും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും:

  സ്വയം പ്രതിഫലനത്തിലും ആത്മപരിശോധനയിലും ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ, വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

 6. മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ:

  ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും വൈരുദ്ധ്യ പരിഹാര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യോജിപ്പിലും ധാരണയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ബന്ധങ്ങളെ വളർത്തുന്നു.

 7. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി:

  ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ വഴിയിൽ മാർഗനിർദേശവും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിക്കുമ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു.

 8. മാനുഷിക ആഘാതം:

  പ്രോജക്റ്റുകളിലും സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് സേവനബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു.

 9. ഒരു ലക്ഷ്യബോധം:

  ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് വ്യക്തികളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവും പൂർത്തീകരണവും കൂടുതൽ ലക്ഷ്യബോധവും കണ്ടെത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

ജീവിതകലയെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

 1. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക: ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ, ധ്യാന പരിശീലനങ്ങൾ, യോഗ സെഷനുകൾ, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ട്രെയിനിംഗ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഏർപ്പെടുക.
 2. സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും മനസ്സാന്നിധ്യത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് തത്വങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുക: ധ്യാനം ഉൾപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ ക്രമേണ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഫോക്കസ്, അവബോധം, സമാധാനം കണ്ടെത്തൽ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം, ഗൈഡഡ് ധ്യാനം തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുക. വഴക്കവും ശക്തിയും സന്തുലിതാവസ്ഥയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗ ആസനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കുക. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് യോഗ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോ സാങ്കേതികതകൾക്കായി വീഡിയോകൾ പിന്തുടരുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
 3. കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക: സേവനത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗമായി മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്യുക. ഇത് അനുകമ്പയും കൃതജ്ഞതയും പരസ്പര ബന്ധത്തിൻ്റെ ബോധവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.
 4. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളോടും മൂല്യങ്ങളോടും യോജിക്കുന്ന ഒരു ദിനചര്യ സൃഷ്ടിക്കുക : നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ഓരോ ദിവസവും സമയം നീക്കിവയ്ക്കുക.
 5. സ്വയം പ്രതിഫലനത്തിനും ആത്മപരിശോധനയ്‌ക്കും നിമിഷങ്ങൾ എടുക്കുക: ജേണലിങ്ങ്, വിചിന്തനം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, വികാരങ്ങളുടെയും ചിന്തകളുടെയും വ്യക്തതയും ധാരണയും നൽകുകയും ജീവിതത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കുകയും ചെയ്യും.
 6. പ്രാദേശിക ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലോ ചേരുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെടുക: ഒത്തുചേരലുകൾ, ഗ്രൂപ്പ് ധ്യാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാനും പിന്തുണ നേടാനും പഠിപ്പിക്കലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണ ആഴത്തിലാക്കാനും കഴിയുന്ന മറ്റ് ഇവൻ്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക.
 7. അനുകമ്പ, വിവേചനരഹിതം, കൃതജ്ഞത തുടങ്ങിയ തത്ത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക: നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് സഹായകമായ തത്ത്വങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ജീവിതവും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.
 8. ഫോസ്റ്റർ കണക്ഷനുകൾ: കണക്ഷനുകൾ, ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം, നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിൽ യോജിപ്പ് എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും അനുയോജ്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ് [2].

ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഒരു യാത്രയാണ്, അവിടെ നിങ്ങളുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന രീതികളും സമീപനങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ധാരണ ആഴത്തിലാക്കുകയും നേട്ടങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ക്രമേണ വികസിപ്പിക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക – നന്നായി ഉറങ്ങുക, നന്നായി ജീവിക്കുക

ആർട് ഓഫ് ലിവിംഗ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈനംദിന ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനാകും?

പോസിറ്റീവായ ഒരു ചിന്താഗതി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ സന്തോഷവും സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുന്നതിലാണ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ സത്ത. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് തത്വങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ ഇതാ:

ആർട് ഓഫ് ലിവിംഗ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈനംദിന ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനാകും?

 1. കൃതജ്ഞത ആലിംഗനം ചെയ്യുക: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുക. പോസിറ്റീവുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക . നിങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സന്തോഷങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുക [3].
 2. സന്നിഹിതരായിരിക്കുക, ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക: ഓരോ നിമിഷത്തിലും മുഴുകുക, ഓരോ അനുഭവവും വികസിക്കുമ്പോൾ അത് ആസ്വദിക്കുക. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിലും നടക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിലും, നിറഞ്ഞുനിൽക്കുക.
 3. പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക: അതിഗംഭീരമായിരിക്കാനും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനും സമയം നീക്കിവയ്ക്കുക. പാർക്കുകളിലോ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലോ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലോ നടക്കുക.
 4. ഹോബികളും അഭിനിവേശങ്ങളും നട്ടുവളർത്തുക: നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും പൂർത്തീകരണവും നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
 5. ഹോബികൾ: പെയിൻ്റിംഗ്, ഉപകരണം വായിക്കൽ, പൂന്തോട്ടപരിപാലനം, പാചകം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ഔട്ട്‌ലെറ്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഹോബികളിൽ മുഴുകുക. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിശ്രമത്തിനും ആത്മപ്രകാശനത്തിനും ശുദ്ധമായ സന്തോഷത്തിനും ഒരു ഉപാധി നൽകാൻ കഴിയും.
 6. ദയ: പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ദയ പ്രചരിപ്പിക്കുക. പോസിറ്റിവിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നത് അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നില്ല, മറിച്ച് അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
 7. നന്ദി: ദിവസം മുഴുവനും സംഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളെ വിലമതിക്കാൻ പഠിക്കുക. അത് മനോഹരമായ ഒരു സൂര്യാസ്തമയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയോ ഹൃദയംഗമമായ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരുമായി ചിരി പങ്കിടുകയോ ആകാം.
 8. ബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങളെ വിലമതിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കുക, അവരുമായി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുക, പങ്കിട്ട അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. പോസിറ്റീവ് കണക്ഷനുകൾക്ക് സന്തോഷവും സ്നേഹവും സ്വന്തമായ ഒരു ബോധവും നൽകാൻ കഴിയും.
 9. സ്വയം പരിചരണം: നിങ്ങളുടെ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് സ്വയം പരിചരണം നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക. പതിവ് വ്യായാമ മുറകൾ ചൈതന്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു; പോഷകപ്രദമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഉപജീവനം നൽകുന്നു; വിശ്രമിക്കുന്ന ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നത് പുനരുജ്ജീവനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു; നിങ്ങളെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഊർജം പകരുന്നു.
 10. സമീപനം: ഒരു മാനസികാവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള തിരിച്ചടികൾ. വഴിയിൽ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളർച്ചയ്ക്കും വ്യക്തിഗത വികസനത്തിനുമുള്ള അവസരങ്ങളായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കണം- പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാം

ഉപസംഹാരം

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിരിയും കളിയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്തുകയും സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്യും. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് വളർച്ചയ്ക്കും സ്വയം കണ്ടെത്തലിനും അർത്ഥപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ, പഠിപ്പിക്കലുകൾ, മാനുഷിക ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ, സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും അവരുടെ സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിനും സംഭാവന നൽകാനും ഇത് വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സാന്നിധ്യം, യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ തേടുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, UWC ആപ്പ് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു—നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്ന ഒരു മികച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോം.

റഫറൻസുകൾ

[1] വിക്കിപീഡിയ സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർ, “ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ,” വിക്കിപീഡിയ, ദ ഫ്രീ എൻസൈക്ലോപീഡിയ , 27-മെയ്-2023. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Art_of_Living_Foundation&oldid=1157267874. [2] ഗുരുദേവ്, “ഇന്നത്തെ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കല,” ഗുരുദേവ് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ ജ്ഞാനം , 03-ജൂലൈ-2021. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://wisdom.srisriravishankar.org/art-of-living-in-the-present-moment /. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 30-May-2023].

[3] “ഹൃദയത്തിൽ സംതൃപ്തിയും നന്ദിയും തോന്നുക: 3 നന്ദി ധ്യാനങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് ആഘോഷിക്കൂ,” ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് (ഗ്ലോബൽ) , 15-ജനുവരി-2019. .

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority