Zarządzanie zasobami ludzkimi: 7 zasadniczych przeglądów zarządzania zasobami ludzkimi

3 czerwca, 2024

9 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Zarządzanie zasobami ludzkimi: 7 zasadniczych przeglądów zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp

Kogo spotykasz jako pierwszego, idąc na rozmowę kwalifikacyjną do nowej firmy? Osoba do spraw kadr, prawda? Ale czy wiesz, jaka jest ich dokładna rola? Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) to dział w organizacji odpowiedzialny za zarządzanie ludźmi i polityką oraz ich rozwój. Myśląc o zarządzaniu zasobami ludzkimi, zwykle myślimy, że chodzi o zatrudnienie odpowiednich osób na konkretny profil stanowiska. Ale w rzeczywistości HRM to znacznie szersza koncepcja. Oprócz rekrutacji HRM zajmuje się szkoleniami, opracowywaniem polityki firmy i relacjami z pracownikami.

„Jestem przekonany, że nic, co robimy, nie jest ważniejsze niż zatrudnianie i rozwój ludzi. Ostatecznie stawia się na ludzi, a nie na strategie. -Lawrence Bossidy. [1]

Co to jest zarządzanie zasobami ludzkimi?

Termin „zasoby ludzkie” został ukuty w 1911 roku przez amerykańskiego inżyniera Fredericka Winslowa Taylora. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) to dział, który dba o pracowników organizacji. Nazywa się to HRM po prostu dlatego, że bez ludzi żadna organizacja nie może dynamicznie się rozwijać. Zatem prawdziwymi zasobami lub wartościowymi podmiotami w organizacji są jej pracownicy.

HRM polega na zatrudnianiu najlepszych ludzi, odpowiednich na dane stanowisko, szkoleniu ich w zakresie umiejętności potrzebnych na danym stanowisku i dbaniu o to, aby pozostali w firmie na długo. HRM zajmuje się także wynagrodzeniami i premiami pracowników. Dostarczają także rozwiązań wszelkich problemów, z jakimi mogą się spotkać pracownicy, a także prowadzą działania angażujące całą organizację, aby mogli się poznać i stworzyć pozytywne środowisko.

Pamiętacie Toby’ego z „Biura”? Kiedy jako nastolatek oglądałem ten program, miałem wrażenie, że menedżerowie HR, czyli HR, mają najnudniejszą pracę w historii i prawie nic nie robią, mimo że cały czas wydają się zajęci. Kiedy jednak zacząłem lepiej rozumieć tę dziedzinę, zacząłem zdawać sobie sprawę, że HRM jest podstawą organizacji. Muszą zajmować się tak wieloma różnymi obszarami w organizacji, że obciążenie pracą może ich czasem przytłoczyć. Od szkoleń, przez kwestie technologiczne, po globalizację – jesteśmy zależni od działów kadr, które zajmą się tym wszystkim [2].

Dowiedz się więcej o menedżerach raportujących.

Jakie jest znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi?

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) odgrywa kluczową rolę w organizacjach, a jego znaczenie jest widoczne w wielu obszarach [3]:

 1. Pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów: Pierwszą osobą, którą spotykamy w każdej organizacji, jest ktoś z działu HRM. Działy HR wysyłają wiadomości, w których informują, że zatrudniają nowe osoby do organizacji. Muszą także zadbać o to, aby firma była w stanie zatrzymać pracowników, którzy pomagają w jej sukcesie. Kiedy HR skutecznie wykonuje te zadania, pracownicy są szczęśliwsi i osiągają lepsze wyniki w pracy, co prowadzi do ogólnego rozwoju organizacji.
 2. Rozwój i zaangażowanie pracowników: Jednym z głównych obowiązków działu ZZL jest zapewnienie każdemu pracownikowi odpowiedniego szkolenia. W jednej z moich poprzednich organizacji podczas szkolenia dowiedziałem się tak wiele o firmie i mojej roli, że moja praca stała się płynniejsza. Oprócz tego nauczyli nas jeszcze kilku trików i narzędzi, których używam do tej pory. Takie możliwości pomagają rozwinąć karierę wykraczającą poza początkowy zestaw umiejętności. Po takim szkoleniu byłem bardzo zmotywowany i zadowolony z pracy, którą wykonywałem.
 3. Zarządzanie wydajnością: Znamy swoją rolę w każdej organizacji, ponieważ HRM projektuje opisy stanowisk i jasno określa oczekiwania. W rzeczywistości zapewniają również odpowiednią informację zwrotną i doceniają ciężką pracę i wysoką wydajność. Może to poprawić wydajność zespołu i poszczególnych pracowników oraz pomóc w rozwoju organizacji.
 4. Relacje pracownicze i dobre samopoczucie: HRM dba o to, aby wszyscy pracownicy pracowali ze sobą w harmonii. Jeśli pojawią się jakieś problemy, starają się je rozwiązać i stworzyć zdrowe i pozytywne środowisko pracy. Kiedy pracownicy są szczęśliwi i bezstresowi, osiągają lepsze wyniki, a firma automatycznie się rozwija.
 5. Dopasowanie strategiczne: HRM projektuje strategie i zasady, aby osiągnąć cele firmy. Kiedy obowiązują zasady i strategie, praca staje się płynniejsza i usprawniona. Pracowałem kiedyś w start-upie, w którym przez dobre dwa lata nic nie było gotowe. Zatrudniono wiele osób, ale wkrótce je opuściły, ponieważ brak strategii oznaczał, że ich praca nie była dobrze zarządzana i nie była doceniana. Dwa lata później firma zakończyła działalność.
 6. Zgodność z prawem: Przepisy prawa pracy obowiązujące w każdym kraju pomagają chronić pracowników. Dział HR musi zagwarantować, że zasady i polityka firmy działają zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju. Firma nie może wymagać 20 godzin pracy dziennie, ponieważ doprowadzi to do wypalenia zawodowego, zwiększenia poziomu stresu i innych problemów zdrowotnych. Jeśli jakakolwiek firma naruszy prawo, pracownik może podjąć kroki prawne, a dział zarządzania zasobami ludzkimi będzie za to odpowiedzialny.

Przeczytaj więcej na temat : Rola HR w promowaniu zdrowia psychicznego w miejscu pracy .

Jakie są etapy zarządzania zasobami ludzkimi?

ZZL to proces etapowy, który obejmuje [4]:

Krok 1: Planowanie strategii rozwoju i określenie, które działy wymagają większej liczby pracowników.

Krok 2: Wybór i zatrudnienie osób, które pasują do firmy.

Krok 3: Szkolenie zatrudnionego personelu w zakresie funkcjonowania organizacji i jego ról.

Krok 4: Przeprowadzaj regularne kontrole, aby upewnić się, że pracownicy właściwie wypełniają swoje role.

Krok 5: Zaprojektowanie struktury wynagrodzeń i upewnienie się, że pracownicy otrzymują terminową wypłatę składek.

Krok 6: Sprawdź, czy jacyś pracownicy mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące kierownictwa i jak najszybciej rozwiąż wszelkie konflikty.

Krok 7: Oceń dane, aby sprawdzić, czy firma wymaga nowych polityk lub czy istnieją jakieś obszary wymagające poprawy.

Ten realizowany krok po kroku proces może sprawić, że organizacja będzie się rozwijać wykładniczo, a jej pracownicy będą szczęśliwsi, a środowisko pracy będzie zdrowe.

Więcej informacji na temat: Jak zarządzanie czasem może pomóc w zrównoważeniu Twojego życia.

Jak stworzyć dział zarządzania zasobami ludzkimi w swojej organizacji?

HRM to najważniejszy dział w każdej organizacji. Zatem ustanowienie jednego musi być odpowiednio zaplanowane i wdrożone [5]:

Jak stworzyć dział zarządzania zasobami ludzkimi w swojej organizacji?

 1. Oceń potrzeby organizacyjne: Przeprowadź dokładną analizę luk i wyzwań stojących przed Twoją organizacją. Kiedy już to zrobisz, stwórz możliwości zgodnie z tym, jak chcesz, aby Twoja firma funkcjonowała i sprawdź, do czego dokładnie potrzebujesz działu HR, obecnie i w przyszłości.
 2. Opracuj strategie i zasady HR: Kiedy zakładasz firmę, jestem pewien, że wiesz, jakie cele masz na myśli. Zgodnie z tymi celami zastanów się, jakie strategie i zasady powinien stosować HRM. Prawdopodobnie możesz przeprowadzić badania na temat najlepszych praktyk w branży w zakresie rekrutacji, szkoleń, wynagrodzeń itp.
 3. Określ strukturę organizacyjną: W zależności od wielkości firmy możesz stworzyć strukturę i hierarchię dla organizacji. Na przykład może istnieć wiceprezes ds. zarządzania zasobami ludzkimi, pod którego przewodnictwem różne osoby mogą pełnić różne role HR.
 4. Zatrudnij specjalistów HR: Następnym krokiem jest faktyczne zatrudnienie odpowiednich kandydatów na stanowiska HR w firmie. Zanim to zrobisz, pamiętaj, aby sprawdzić stopnie naukowe i umiejętności potrzebne pracownikom.
 5. Wdrażaj systemy i procesy HR: Kiedy stworzysz odpowiedni system i proces HR, wszyscy pracownicy w organizacji będą wiedzieć, komu podlegać, jakie są ich role zawodowe i jak mogą poprawić funkcjonowanie firmy. Ponadto działy kadr mogą od czasu do czasu przeprowadzać oceny wyników, korzystając ze standardów ustalonych przez Ciebie.
 6. Komunikuj się i szkol: Jeśli Twoja firma jest nowa, ale zatrudnia już kilku pracowników, pamiętaj, aby poinformować ich, że otwierasz dział HRM. Być może możesz przeprowadzić szkolenie na temat roli HRM i niektórych zasad, które chciałbyś wprowadzić w swojej firmie. W ten sposób wszyscy pracownicy będą na tej samej stronie.
 7. Monitoruj i oceniaj: Dział HRM sprawdza wydajność pracowników, możesz także sprawdzić dział HRM, aby upewnić się, że oni również dobrze przestrzegają procesów i że w tym dziale nie ma konfliktów ani problemów.

Wniosek

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) to jeden z najważniejszych działów w każdej firmie. Jest to spoiwo spajające pracowników, czy to poprzez działania, czy politykę. HRM może odegrać kluczową rolę w tworzeniu pozytywnego środowiska pracy. Ich obowiązki mogą być nieograniczone; jednakże rolą kierownictwa jest dopilnowanie, aby dobrze się nimi opiekowano i aby nie doszło do wypalenia. Szczęśliwy HRM oznacza szczęśliwą organizację.

Musisz przeczytać o zaletach UWC

Jeśli jesteś częścią organizacji poszukującej programów maksymalizujących potencjał pracowników, tworzących pozytywne środowisko pracy i wspierających całościowe dobrostan swoich pracowników, skontaktuj się z nami w United We Care!

Bibliografia

[1] N. M, „Postawiasz na ludzi, a nie na strategie | Entrepreneur”, Entrepreneur , 19 lipca 2016 r. https://www.entrepreneur.com/en-in/leadership/you-bet-on-people-not-on-strategies/279251 [2] PB Beaumont, Zasoby ludzkie Zarządzanie: kluczowe pojęcia i umiejętności . 1993. [3] JH Marler i SL Fisher, „Oparty na dowodach przegląd e-ZZL i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi”, „Human Resource Management Review” , tom. 23, nie. 1, s. 18–36, marzec 2013, doi: 10.1016/j.hrmr.2012.06.002. [4] HD Aslam, M. Aslam, N. Ali i B. Habib, „Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w XXI wieku: perspektywa teoretyczna”, International Journal of Human Resource Studies , tom. 3, nie. 3, s. 87, sierpień 2014, doi: 10.5296/ijhrs.v3i3.6255. [5] RA Noe, B. Gerhart, J. Hollenbeck i P. Wright, Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi . Wydawnictwo Irwin Professional, 2013.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority