ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್: 5 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಮೇ 30, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್: 5 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಪರಿಚಯ

ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಸನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊದಲು ವ್ಯಸನದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಔಷಧಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿ-ನೆರವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಾಪಸಾತಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಚಿತ್ತತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು?

ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅನುಕೂಲತೆ, ಬೆಂಬಲ, ಆರೈಕೆಯ ನಿರಂತರತೆ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ವಿವಿಧ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡರೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ OPD ಸೆಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಮುದಾಯದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯಿರಿ- ಚಟ ಚೇತರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ

ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

 1. ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ : ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 2. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
 3. ಆರೈಕೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ : ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರದ OPD ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಂತರದ ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 4. ಪೀರ್ ಬೆಂಬಲ : ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಪು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ವ್ಯಸನ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ [1].
 5. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ : ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಳರೋಗಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು[2]:

 • ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ : ಆಗಮನದ ನಂತರ, ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಮಾದಕದ್ರವ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ, ವಸ್ತುವಿನ ಬಳಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ : ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣವು ವಾಪಸಾತಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ 24/7 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 • ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ : ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿಗಳು, ಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಗುಂಪು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೋವೈದ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಪೋಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ : ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಸನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆಗಳು : ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ.
 • ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿಭಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು : ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನ, ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾನಸಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
 • ಆಫ್ಟರ್‌ಕೇರ್ ಯೋಜನೆ : ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ನಂತರದ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಂತರದ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರವೂ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಲೇಬೇಕು- ನೀವು ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು

ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸರಿಯಾದ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

 • ಸಂಶೋಧನೆ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ.
 • ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ : ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
 • ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು : ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಿಸಿ.
 • ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರ್ಹತೆಗಳು : ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡವು ವ್ಯಸನದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
 • ವಿಮಾ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ : ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
 • ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ : ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಸನದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ.

ನೀವು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ನೀವು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

 • ಆಫ್ಟರ್‌ಕೇರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ : ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ನ ನಂತರದ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನಂತರದ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೊರರೋಗಿ ಸೇವೆಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
 • ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ : ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಭಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡುಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರದ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ: ನೀವು ವ್ಯಸನದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 12-ಹಂತದ ವ್ಯಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗಣನೀಯ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ[3].
 • ಸ್ವಯಂ-ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ : ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಂತಹ ಸ್ವಯಂ-ಆರೈಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಒತ್ತಡ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ : ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಕರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
 • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ : ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾವಧಾನತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
 • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ : ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.

ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ- ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ

ತೀರ್ಮಾನ

ಹತ್ತಿರದ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಸನದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿ ಕೇರ್ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

[1] K. Sclar, “ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ 3-ದಿನ, 5-ದಿನ, 7-ದಿನ ಮತ್ತು 10-ದಿನದ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು,” Drugabuse.com , 10-Jan-2014. [ಆನ್‌ಲೈನ್]. ಲಭ್ಯವಿದೆ: https://drugabuse.com/blog/what-3-day-5-day-and-7-day-detox-programs-are-like/. [ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ: 05-Jun-2023].

[2]ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಮೂಲಕ: “ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು,” ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ , 10 ನವೆಂಬರ್-2015. [ಆನ್‌ಲೈನ್]. ಲಭ್ಯವಿದೆ: https://americanaddictioncenters.org/alcohol-rehab/what-to-expect. [ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ: 05 ಜೂನ್-2023].

[3]“ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು: ಏನು ತಿಳಿಯಬೇಕು,” WebMD . [ಆನ್‌ಲೈನ್]. ಲಭ್ಯವಿದೆ: https://www.webmd.com/mental-health/addiction/alcohol-detox-programs. [ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ: 05-Jun- 2023].

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority