Zespół deficytu uwagi aktywowany wiekiem: kompleksowy przewodnik

23 maja, 2024

8 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Zespół deficytu uwagi aktywowany wiekiem: kompleksowy przewodnik

Wstęp

Aktywowany wiekiem deficyt uwagi to stan poznawczy, który dotyka ludzi w miarę starzenia się, zwykle po 50. roku życia. Utrudnia skupienie uwagi i utrzymanie koncentracji. Osoby z tą chorobą mogą mieć problemy z zapamiętywaniem rzeczy i wykonywaniem wielu zadań jednocześnie. Może sprawić, że codzienne czynności staną się większym wyzwaniem. Zrozumienie i zajęcie się tym schorzeniem jest ważne, aby znaleźć sposoby radzenia sobie ze zmianami w uwadze i pamięci, które pojawiają się wraz z wiekiem.

Co to jest zaburzenie uwagi aktywowane wiekiem?

Zespół deficytu uwagi aktywowany wiekiem lub zespół deficytu uwagi o późnym początku to stan poznawczy, który objawia się u osób w miarę starzenia się. Charakteryzuje się spadkiem uwagi i skupienia, co utrudnia koncentrację i utrzymanie zaangażowania umysłowego. Osoby z zespołem deficytu uwagi aktywowanym wiekiem mogą zmagać się z zadaniami wymagającymi ciągłej uwagi, przywoływania pamięci i wielozadaniowości [1]. Zespół deficytu uwagi aktywowany wiekiem różni się od innych form zaburzenia deficytu uwagi, takich jak ADHD, ponieważ pojawia się wyraźnie w późniejszym okresie życia. Dokładne przyczyny zespołu deficytu uwagi aktywowanego wiekiem nie są w pełni poznane, ale związane z wiekiem zmiany w strukturze i chemii mózgu mogą przyczyniać się do jego rozwoju. Objawy zespołu deficytu uwagi aktywowanego wiekiem mogą się różnić w zależności od osoby, ale często obejmują trudności w organizowaniu i wykonywaniu zadań, zapominanie i zmniejszoną szybkość przetwarzania poznawczego. Wyzwania te mogą mieć wpływ na codzienne czynności, wydajność pracy i ogólną jakość życia[2].

Czy Twoje ADHD nasila się wraz z wiekiem?

Wpływ ADHD może się różnić w zależności od wieku. Podczas gdy u niektórych osób objawy ADHD ulegają złagodzeniu lub stają się łatwiejsze do opanowania z biegiem czasu i doświadczenia, inne mogą zauważyć pogorszenie objawów w miarę stawiania czoła nowym wyzwaniom i obowiązkom. W wieku dorosłym osoby z ADHD mogą napotykać zwiększone wymagania w życiu osobistym i zawodowym, co pogłębia trudności w utrzymaniu organizacji, zarządzaniu czasem i utrzymaniu koncentracji. Co więcej, czynniki związane z wiekiem, takie jak zmiany poznawcze i zmiany hormonalne, mogą wchodzić w interakcje z objawami ADHD, potencjalnie wzmacniając określone wyzwania. Na przykład pogorszenie funkcji poznawczych związane ze starzeniem się może wpływać na funkcje wykonawcze już upośledzone w ADHD. Dodatkowo zmiany hormonalne, takie jak te zachodzące w okresie menopauzy, mogą wpływać na regulację nastroju i koncentrację[3]. Aby poradzić sobie z tymi zmianami, osoby z ADHD muszą szukać ciągłego wsparcia i odpowiednio dostosowywać swoje strategie radzenia sobie. Ściśle współpracując z pracownikami służby zdrowia, mogą opracować dostosowane do indywidualnych potrzeb podejście, aby skutecznie radzić sobie z objawami i optymalizować ogólne funkcjonowanie w miarę starzenia się. Przeczytaj więcej na temat: Jak starzeć się zdrowo

Czy ADHD aktywowane wiekiem pogłębia się, jeśli nie jest leczone?

Jeśli ADHD aktywowane wiekiem, znane również jako ADHD o późnym początku, nie jest leczone, może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie i jakość życia jednostki. Bez odpowiedniego leczenia i wsparcia objawy związane z ADHD aktywowanym przez wiek mogą z czasem się utrzymywać lub nasilać. Nieleczone ADHD aktywowane wiekiem może prowadzić do ciągłych trudności w skupieniu uwagi, kontroli impulsów i organizacji, wpływając na różne aspekty życia, w tym pracę, relacje i ogólne samopoczucie. Wyzwania związane z utrzymaniem koncentracji i zarządzaniem obowiązkami mogą skutkować zmniejszoną produktywnością, zwiększonym stresem i gorszą wydajnością w zadaniach wymagających ciągłej uwagi[4]. Co więcej, nieleczone ADHD aktywowane wiekiem może przyczyniać się do frustracji, niskiej samooceny i niepokoju emocjonalnego, gdy jednostki zmagają się z utrzymującymi się objawami bez odpowiednich strategii i wsparcia. Wpływ na zdrowie psychiczne może być znaczący i prowadzić do objawów lęku, depresji i obniżenia ogólnej jakości życia. Czytaj więcej – Co to jest ADHD?

Czy cierpisz na ADHD aktywowane wiekiem?

Życie z ADHD aktywowanym wiekiem może być wyjątkowym doświadczeniem, ponieważ może wiązać się z nowymi wyzwaniami w życiu codziennym. Oto kilka strategii radzenia sobie i rozwoju w przypadku ADHD aktywowanego wiekiem: Czy cierpisz na ADHD aktywowane wiekiem?

 1. Samoświadomość: rozwiń głębokie zrozumienie swoich objawów i ich wpływu na Ciebie osobiście. Rozpoznaj swoje mocne strony i obszary trudności, co pozwoli Ci dostosować się i znaleźć skuteczne mechanizmy radzenia sobie.
 2. Struktura i procedury: Ustal spójne praktyki i systemy w swoim codziennym życiu. Twórz harmonogramy, ustalaj priorytety zadań i dziel je na mniejsze, łatwe do wykonania etapy. Korzystanie z tego narzędzia może pomóc Ci zachować porządek i skoncentrować się na swoich celach.
 3. Systemy wsparcia: Szukaj wsparcia u bliskich, przyjaciół lub grup wsparcia, które rozumieją Twoje wyzwania. Dzielenie się doświadczeniami i otrzymywanie zachęty od innych może być nieocenione w leczeniu ADHD.
 4. Techniki zarządzania czasem: korzystaj z narzędzi, takich jak timery, alarmy i kalendarze cyfrowe, które pomogą Ci zachować koncentrację i efektywnie zarządzać czasem . Ustaw przypomnienia o ważnych zadaniach i terminach, aby uniknąć zwlekania.
 5. Strategie organizacji: wdrażaj systemy organizacyjne, które Ci odpowiadają, niezależnie od tego, czy używasz oznaczonych kolorami folderów, etykiet czy aplikacji cyfrowych do śledzenia dokumentów i informacji.
 6. Samoopieka i radzenie sobie ze stresem: Nadaj priorytet czynnościom związanym z samoopieką, w tym regularnym ćwiczeniom, zdrowemu odżywianiu, wystarczającej ilości snu i technikom radzenia sobie ze stresem, takim jak ćwiczenia uważności lub ćwiczenia relaksacyjne.

Wykorzystaj swoje mocne strony, szukaj wsparcia w razie potrzeby i świętuj swoje osiągnięcia. Dzięki właściwym strategiom i nastawieniu możliwe jest prowadzenie satysfakcjonującego i udanego życia z ADHD aktywowanym wiekiem. Przeczytaj więcej-ADHD Hyperfocus: Ujawnianie prawdziwego faktu

Jak pokonać zaburzenie deficytu uwagi aktywowane wiekiem?

Przezwyciężenie aktywowanego wiekiem zespołu deficytu uwagi wymaga połączenia strategii i interwencji mających na celu opanowanie objawów i poprawę ogólnego funkcjonowania poznawczego. Oto kilka podejść, które mogą okazać się pomocne[5]: Jak pokonać zaburzenie deficytu uwagi aktywowane wiekiem?

 1. Zasięgnij profesjonalnej porady: skonsultuj się z pracownikami służby zdrowia, takimi jak lekarze lub psychologowie specjalizujący się w zaburzeniach poznawczych. Potrafią trafnie postawić diagnozę, zaproponować spersonalizowane plany leczenia i poprowadzić Cię przez proces leczenia zespołu deficytu uwagi aktywowanego wiekiem.
 2. Leki: Czasami pracownicy służby zdrowia mogą zalecić leki, które pomogą poprawić uwagę i skupienie. Leki te mogą pomóc w regulacji substancji chemicznych w mózgu i złagodzić objawy zaburzenia deficytu uwagi aktywowanego wiekiem. Ściśle współpracuj ze swoim lekarzem, aby znaleźć odpowiednie leki i dawkowanie.
 3. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Terapia może pomóc w opracowaniu strategii poprawiających uwagę, organizację i pamięć. Może także pomóc zidentyfikować i zmodyfikować negatywne wzorce myślenia oraz wdrożyć praktyczne techniki poprawiające funkcjonowanie poznawcze.
 4. Korekty stylu życia: Przyjęcie zdrowych nawyków stylu życia może wspierać zdrowie poznawcze. Utrzymanie dobrego stanu zdrowia wymaga połączenia zdrowych nawyków żywieniowych, regularnych ćwiczeń, wystarczającej ilości snu i skutecznych technik radzenia sobie ze stresem. Te czynniki stylu życia mogą pozytywnie wpływać na uwagę i ogólne funkcjonowanie mózgu.
 5. Techniki organizacji i zarządzania czasem: Wdrażanie strategii organizacyjnych, takich jak kalendarze, planery i systemy przypomnień, może pomóc w przezwyciężeniu wyzwań związanych z utrzymaniem organizacji i zarządzaniem zadaniami. Podziel zadania na mniejsze, łatwe do wykonania etapy, aby poprawić koncentrację i produktywność.
 6. Techniki uważności i relaksacji: Praktyki takie jak medytacja, ćwiczenia głębokiego oddychania i uważność mogą pomóc poprawić koncentrację, zmniejszyć stres i zwiększyć odporność poznawczą.

Pamiętaj, że przezwyciężanie deficytu uwagi aktywowanego wiekiem to proces, który może wymagać cierpliwości oraz prób i błędów, aby znaleźć to, co będzie dla Ciebie najlepsze. Ścisła współpraca z pracownikami służby zdrowia, wdrażanie dostosowanych strategii i aktywne radzenie sobie z objawami może znacznie poprawić codzienne funkcjonowanie i ogólne samopoczucie.

Wniosek

Aktywowany wiekiem deficyt uwagi może stwarzać wyzwania w codziennym życiu, ale dzięki odpowiednim strategiom i wsparciu jednostki mogą skutecznie zarządzać jego skutkami i utrzymywać dobre samopoczucie poznawcze. Platforma United We Care zapewnia dostęp do zasobów, ekspertów i narzędzi dotyczących dobrego samopoczucia psychicznego, które wspierają jednostki w ich drodze do lepszego zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu.

Bibliografia

[1] „ADHD u osób starszych”, WebMD. [Online]. Dostępne: https://www.webmd.com/add-adhd/adhd-older-adults. [Dostęp: 13 czerwca 2023 r.]. [2] Współautorzy Wikipedii, „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dorosłych”, Wikipedia, The Free Encyclopedia, 13 maja 2023 r. [Online]. Dostępne: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Adult_attention_deficit_hyperactivity_disorder&oldid=1154628115 . [3] K. Cherney, „Czy ADHD nasila się z wiekiem? Twoje często zadawane pytania”, Healthline, 7 lipca 2022 r. [Online]. Dostępne: https://www.healthline.com/health/adhd/can-adhd-get-worse-as-you-age. [Dostęp: 13 czerwca 2023 r.]. [4]L. Martin, „Czy ADHD może się pogorszyć z wiekiem, czy może się poprawić?”, Medicalnewstoday.com, 11 maja 2021 r. [Online]. Dostępne: https://www.medicalnewstoday.com/articles/adhd-getting-worse-with-age. [Dostęp: 13 czerwca 2023 r.]. [5] S. Collier: „Z wiekiem masz problemy z uwagą i organizacją? To może być ADHD, a nie demencja”, Harvard Health, 21 kwietnia 2020 r. [Online]. Dostępne: https://www.health.harvard.edu/blog/struggling-with-attention-and-organization-as-you-age-it-could-be-adhd-not-dementia-2020042119514. [Dostęp: 13 czerwca 2023 r.].

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority