എഡിഎച്ച്ഡി ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ: എന്താണ് എഡിഎച്ച്ഡി ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ, ലക്ഷണങ്ങളും കോപ്പിംഗ് തന്ത്രങ്ങളും

ജൂൺ 7, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
എഡിഎച്ച്ഡി ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ: എന്താണ് എഡിഎച്ച്ഡി ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ, ലക്ഷണങ്ങളും കോപ്പിംഗ് തന്ത്രങ്ങളും

ആമുഖം

ADHD, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ്/ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ, ഒരു ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മാനസികാരോഗ്യ അവസ്ഥയാണ്. ഈ പ്രത്യേക ക്രമക്കേട് വ്യക്തിയുടെ ഏകാഗ്രത, ആവേശം നിയന്ത്രിക്കൽ, അവർ അവരുടെ ഊർജ്ജം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിധം എന്നിവയെ അസാധുവാക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഹൈപ്പർഫിക്സേഷനെ എഡിഎച്ച്ഡിയുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാം, കാരണം രണ്ട് അവസ്ഥകളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതാണ്ട് സമാനമാണ്. ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ എന്നത് ചിലപ്പോൾ എഡിഎച്ച്ഡിയെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അയഞ്ഞ പദമാണ്. ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധാരണയായി അങ്ങേയറ്റത്തെ ഏകാഗ്രത, ഒരു പ്രത്യേക ഹോബി, പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യം എന്നിവയോടുള്ള അഭിനിവേശം അനുഭവപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഹൈപ്പർഫിക്സേഷന് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമോ മാനസികമോ ആയ ഒരു ഔപചാരിക നിയമാനുസൃതമായ പദമില്ല.

എന്താണ് ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ?

ADHD ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക ഹോബിയിലോ വിഷയത്തിലോ പ്രയത്നത്തിലോ അമിതമായി താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഇതിനെ സാധാരണയായി ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നാഡീശാസ്ത്രപരമായി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ബാധ്യതകളും മറക്കാൻ ഇത് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാന സാഹചര്യത്തെ മറക്കുന്നതിനോ അവഗണിക്കുന്നതിനോ ഇത് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകമോ ഉൽപ്പാദനക്ഷമമോ ആയ ചില മേഖലകളിൽ പ്രകടനം നടത്താൻ ഈ ക്രമക്കേട് സഹായിക്കുന്നു! ADHD ബാധിതരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കും സംഭാഷണങ്ങളിലേക്കും ദിവസത്തിൽ പലതവണ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്‌നമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ, അവർ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റ് വഴി വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, അത് അത്ര പ്രധാനമല്ലെങ്കിലും. എഡിഎച്ച്‌ഡി സ്വന്തമായി ഒരു ഡിസോർഡറും ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഒരാളുടെ എഡിഎച്ച്‌ഡിയുടെ ഒരു ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ലളിതമായ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ADHD ഉള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഹൈപ്പർഫിക്സേഷനും ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു പൊതു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം പ്രകൃതിയിൽ ലളിതമാണ്, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഹൈപ്പർ ആക്റ്റിവിറ്റി എന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ അസ്വസ്ഥതയും ആവേശവുമാണ്. മറുവശത്ത്, രണ്ടാമത്തേത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ താൽപ്പര്യമാണ്. തീർച്ചയായും വായിക്കണം – ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ vs ഹൈപ്പർഫോക്കസ്

ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

കൃത്യമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ പൂർണ്ണമായും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു രോഗമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ വിവാദപരമായി, താഴെ, ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഫോക്കസ് ചെയ്യുക

ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്തുടരാനും സമയം നൽകാനും താൽപ്പര്യമുള്ള വളരെ കൃത്യമായി ചില വിഷയങ്ങളിലും വിഷയങ്ങളിലും ലേസർ ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രത്യാഘാതം, വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ മറക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ സ്വയം മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ ആണ്. പലപ്പോഴും ഇത് അവരുടെ മറ്റ് ദൈനംദിന പ്രതിബദ്ധതകളുടെയോ ജോലികളുടെയോ ചെലവിലാണ്.

ചിന്തകൾ

ചിലപ്പോൾ, ചില ചിന്തകളോ സങ്കൽപ്പങ്ങളോ ഈ വൈകല്യമുള്ള ആളുകളെ വളരെയധികം ശരിയാക്കുന്നു, അതിനാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം ചിന്തകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ADHD-യിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമിതമായ ഹൈപ്പർഫിക്സേഷനായി മാറുന്നു.

കാലതാമസം

എഡിഎച്ച്‌ഡിയും ഹൈപ്പർഫിക്സേഷനും ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഡിസോറിയൻ്റേഷൻ സാധാരണമാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും എത്ര സമയം കടന്നുപോയി എന്ന് അവരെ മറക്കുന്നു.

ബാധ്യതകൾ

ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രകൃതിയിൽ വളരെ സാധാരണമായ ഒരു പ്രശ്നം അവരുടെ ഫിക്സേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ അവരുടെ ബാധ്യതകൾ മറക്കുന്നു. ഭക്ഷണം, ഉറങ്ങൽ, വീട്ടുജോലികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ, അവരോടുള്ള മറ്റ് ആളുകളുടെ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ ഈ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രതിബദ്ധതകൾ

ADHD ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഹൈപ്പർഫിക്‌സേഷന് പൊതുവെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്, അവർ പ്രണയബന്ധത്തിലോ സൗഹൃദത്തിലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള പെരുമാറ്റം കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക – ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ

ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ

ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷനെ വിശദമായും ചില സൂക്ഷ്മതകളോടെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, അതിലൂടെ സാധാരണക്കാർക്ക് അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ ദൈനംദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ചുവടെ, നിങ്ങൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളും എന്തിനാണ് ഈ താൽപ്പര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച്, ഹൈപ്പർഫിക്സേറ്റിനുള്ള ഒരു ഫിക്സേഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തും.

ശേഖരിക്കുന്നതിൽ

സ്റ്റാമ്പുകൾ, ആക്ഷൻ ഫിഗറുകൾ, വിൻ്റേജ് റെക്കോർഡുകൾ, വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ, കോമിക്‌സ് തുടങ്ങിയ ചരക്കുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു. ഈ താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ, അവർ തങ്ങളുടെ ശേഖരം അമിതമായി ഗവേഷണം ചെയ്യാനും വാങ്ങാനും വ്യാപാരം ചെയ്യാനും സംഘടിപ്പിക്കാനും മണിക്കൂറുകളും ഒരുപക്ഷേ ദിവസങ്ങളും ചെലവഴിക്കും എന്നതാണ്.

ഹോബികൾ

ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ നിരവധി ഹോബികളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. അവർ സാധാരണയായി അവരുടെ ഹോബിയിൽ വളരെക്കാലം ചെലവഴിക്കുന്നു. ഈ ഹോബികൾ പെയിൻ്റിംഗ്, പാട്ട്, മരപ്പണി തുടങ്ങി ഏത് കായിക വിനോദവും ആകാം. ഇവിടെ ആശ്ചര്യം എന്തെന്നാൽ, മിക്കപ്പോഴും അവർ അവരുടെ അവസ്ഥ കാരണം പോലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നതാണ്.

ഗെയിമിംഗ്

വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ, അത് ഏത് തരത്തിലായാലും, ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഉള്ള ആളുകളെ ആകർഷിക്കുകയും തീവ്രമായ ഫോക്കസ് ട്രിഗർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഉള്ള ഗെയിമർമാർ മണിക്കൂറുകളും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളും കളിക്കാനും അവരുടെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ലെവലുകൾ ഉയർത്താനും അവരുടെ ഗെയിമുകളിൽ അവരുടെ അടിസ്ഥാന കഥാപാത്രങ്ങളെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ചെലവഴിക്കുന്നു.

ഗവേഷണം

ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ മറ്റൊരു സ്വഭാവം, ശ്രദ്ധയും ആകർഷകത്വവും ഒരു പരമപ്രധാനമായ അവസ്ഥയിൽ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള കഴിവാണ്. ഇത് സാധാരണയായി വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, വിഷയത്തോടുള്ള അവരുടെ തീവ്രതയും അവരുടെ കോൺഡോറും അനുസരിച്ച്.

DIY പ്രോജക്റ്റുകൾ

ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് DIY പ്രോജക്റ്റുകൾ. ഈ പ്രോജക്ടുകളിൽ വ്യക്തമായും, ക്രാഫ്റ്റിംഗ്, സങ്കീർണ്ണമായ മോഡലുകൾ നിർമ്മിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പുതിയ കഴിവുകൾ

ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷന് പര്യവേക്ഷണത്തിനും പുതിയ പഠനങ്ങൾക്കും ഒരു അർത്ഥം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അവരുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാരണം, കോഡിംഗ്, ഭാഷകൾ, അപരിചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര, ഒരു വിഷയത്തിൽ അമിതമായി സ്വയം ബോധവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ അവർ മാനസികമായി കൂടുതൽ തുറന്നവരാണ്. ഈ ഫിക്സേഷനുകൾ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേക മേഖലയിലുള്ള പ്രധാന താൽപ്പര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പോപ്പ് സംസ്കാരം

ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ടിവി ഷോകളിലും സിനിമകളിലും ഫിക്സേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് ഫാൻ ഫിക്ഷൻ്റെ ഒരു ശേഖരവും ഫാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ സജീവമായ പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടാകാനുള്ള ആഗ്രഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓട്ടിസം ഹൈപ്പർഫിക്സേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക

എഡിഎച്ച്ഡി ഹൈപ്പർഫിക്സേഷനെ എങ്ങനെ നേരിടാം

ഏതെങ്കിലും വൈകല്യമോ അവസ്ഥയോ പൂർണ്ണമായും നിർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ചിലപ്പോൾ അസാധ്യവുമാണ്. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അത് വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അത്തരം ധാരണകൾ ഒരു പ്രത്യേക രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് പ്രതിധ്വനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ മെയിൻ്റനൻസ് ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ചോ സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കാനും തുറന്ന മനസ്സ് നിലനിർത്താനും സുരക്ഷിതമായ ഇടം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എഡിഎച്ച്‌ഡി ഹൈപ്പർഫിക്‌സേഷൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൻ്റെ പുരോഗതി നിർത്താനോ നിലനിർത്താനോ ഉള്ള നുറുങ്ങുകൾ ചുവടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

അതിരുകൾ സജ്ജമാക്കുക

അവരുടെ ഹൈപ്പർഫിക്സേഷനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വയം ആരോഗ്യകരമായ അതിരുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക ഫിക്സേഷനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവരുടെ എപ്പിസോഡുകളിൽ, സമയനഷ്‌ടവും മുൻഗണനകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഈ എപ്പിസോഡുകൾക്ക് മുമ്പോ അതിനിടയിലോ അവർക്ക് അലാറങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാനാകും. ഫിക്സേഷൻ സ്ട്രീക്ക് ആയി ടൈമറുകൾ സജ്ജമാക്കുക, അതുവഴി ഒരു വ്യക്തിയെ വിസ്മൃതിയിലാക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും.

മുൻഗണനകൾ സജ്ജമാക്കുക

ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഫിക്സേഷനുകൾക്കിടയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, ഓരോ മുൻഗണനയ്ക്കും ചെയ്യേണ്ട സമയവും തീയതിയും നൽകിക്കൊണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് മുൻഗണനാ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കാം. ദൈനംദിന ജോലികളിലോ മറ്റ് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത താൽപ്പര്യങ്ങളിലോ വരുമ്പോൾ ഇത് വ്യക്തിയെ കുറച്ചുകൂടി ശാന്തനാക്കുന്നു.

കുഞ്ഞിക്കാൽവെപ്പുകൾ

ജീവിതത്തിലോ പൊതുവെയോ വലിയ ചുവടുകൾ പോലെ തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജോലികളും കുഞ്ഞിൻ്റെ ചുവടുകളായി വിഭജിക്കുകയും സാവധാനം മുൻഗണന നൽകുകയും വേണം. ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അമിതമായ ഒരു സാധാരണ ലക്ഷണമാണ്. ഹൈപ്പർഫിക്സേഷനിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്ക് ഇത് സുഗമമാക്കിയേക്കാം.

ഉത്തരവാദിത്തം

ഈ അവസ്ഥയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെയോ അടുത്ത സുഹൃത്തിനെയോ അവരുടെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഏൽപ്പിക്കണം, കൂടാതെ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതകൾ പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം.

അവബോധം

ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സഡ് വ്യക്തിയുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ അവബോധം പ്രധാനമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ അവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും വിവരണവും അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ അത് നന്നായി ചികിത്സിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി പ്രൊഫഷണൽ സഹായം നേടാം.

സമയ മാനേജ്മെൻ്റ്

പോമോഡോറോ ടെക്നിക് പോലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് വശങ്ങൾക്കായി ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ADHD ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകളെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കും. ഈ സാങ്കേതികത അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനിടയിൽ ഒരു ഇടവേളയുണ്ട്, ഇത് ആസക്തിയുടെ മൂല വശത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ADHD-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ ഒരു സങ്കീർണ്ണ രോഗത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുടെയും കൗതുകകരമായ വിഷയമാണ്. ഈ അവസ്ഥ ADHD യുടെ ഏറ്റവും മികച്ചതും മോശവുമായ ഭാഗങ്ങളും അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ്റെ വശങ്ങളും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഇത് ലേസർ ഫോക്കസും സ്ഥിരതയും ഒരു പ്രത്യേക താൽപ്പര്യത്തിൽ ശക്തമായ താൽപ്പര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിലും അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഈ ഗുണം സഹായിക്കുന്നു. അതിന് അതിൻ്റേതായ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്, ദൈനംദിന ഗാർഹിക, ഗാർഹിക മുൻഗണനകളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തീവ്രമായ അഭിനിവേശം. ADHD ബാധിതരായ ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രവർത്തന രീതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും മാനസികമായി സന്തോഷകരവും ആരോഗ്യകരവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ഹൈപ്പർഫിക്സേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ് വീ കെയറിൽ ‘ ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ, നോൺ-ക്ലിനിക്കൽ അവസ്ഥകളുള്ള രോഗികളുടെ മാനസിക ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഏത് അവസ്ഥയ്ക്കും മാനസിക രോഗത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൊഫഷണലുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ട്!

റഫറൻസുകൾ

[1] ഗോൺസാലസ്, സാമുവൽ, “രീതിപരമായ ഭ്രാന്ത്: എഡിഎച്ച്ഡി ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു” (2023). സ്കോളർ തീസസുകളെ ബഹുമാനിക്കുക. 217, DePauw യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കോളർലി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്. https://scholarship.depauw.edu/studentresearch/217 [2] Huang, C. (2022). ADHD-ലേക്കുള്ള ഒരു സ്നാപ്പ്ഷോട്ട്: കൗമാരം മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെയുള്ള ഹൈപ്പർഫിക്സേഷനുകളുടെയും ഹൈപ്പർഫോക്കസിൻ്റെയും ആഘാതം. ജേണൽ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻ്റ് റിസർച്ച് , 11 (3). https://doi.org/10.47611/jsrhs.v11i3.2987 [3] വിൽസൺ, എബി, “സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന് പേര് നൽകാൻ മറക്കരുത്!” (2022). ഇംഗ്ലീഷ് സീനിയർ ക്യാപ്‌സ്റ്റോൺ. 16. https://pillars.taylor.edu/english-student/16 [4] O’Hara, S. (nd). ഉത്തേജക മരുന്നിനുള്ള ഒരു ഗൈഡ്: ADHD ലക്ഷണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ മരുന്ന്. എ.ഡി.എച്ച്. https://www.adh-she.com/the-blog

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority