Rehabilitacja nowotworowa: 8 ważnych wskazówek, jak poprawić jakość życia

16 maja, 2024

10 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Rehabilitacja nowotworowa: 8 ważnych wskazówek, jak poprawić jakość życia

Wstęp

Rehabilitacja to rodzaj opieki zapewnianej osobom, które doświadczyły utraty zdolności umysłowych lub poznawczych w wyniku urazu, choroby lub skutków ubocznych leków. Programy rehabilitacji onkologicznej oferują wsparcie osobom, które w trakcie leczenia nowotworu stanęły przed wyzwaniami poznawczymi. Programy te mają na celu pomóc jednostkom odzyskać funkcjonalność poprzez interwencje, takie jak terapia, terapia zajęciowa, muzykoterapia, grupy wsparcia i inne.

Znalezienie programu rehabilitacji raka

Znalezienie programu rehabilitacji onkologicznej odpowiadającego Twoim konkretnym potrzebom wymaga rozważenia i przeprowadzenia badań. Oto kilka kroków, które pomogą Ci w wyszukiwaniu;

 1. Skonsultuj się ze swoim zespołem opieki zdrowotnej: Porozmawiaj ze swoim onkologiem lub zespołem opieki zdrowotnej na temat znaczenia rehabilitacji onkologicznej. Poproś o rekomendacje lub skierowania do programów.
 2. Przeprowadź badania w Internecie: Przeglądając programy rehabilitacyjne, sprawdź, czy placówka lub program jest akredytowany i specjalizuje się w świadczeniu usług rehabilitacji onkologicznej. Ponadto należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak lokalizacja, wiedza personelu i dostępne usługi. Przeczytaj recenzje i referencje poprzednich uczestników.
 3. Oceń specjalizacje programu: Przyjrzyj się usługom oferowanym w ramach każdego programu rehabilitacji onkologicznej i ustal, czy odpowiadają one Twoim unikalnym wymaganiom.
 4. Weź pod uwagę zakres ubezpieczenia i koszty: Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji przejrzyj opcje płatności za opłaty programowe. Potwierdź, czy placówka rehabilitacyjna akceptuje Twój plan ubezpieczenia.

Wykonując poniższe kroki, możesz przejść przez proces znajdowania programu rehabilitacji raka, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom. Upewnij się, że sprawdziłeś wydatki związane z programem i czy koszt programu rehabilitacji jest zgodny z Twoim budżetem [4]. Otrzymuj rekomendacje: Skontaktuj się z grupami wsparcia onkologicznego lub innymi osobami, które przeżyły raka, aby uzyskać sugestie dotyczące renomowanych programów. Odwiedź placówkę. Jeśli to możliwe, umów się na wizytę w ośrodku rehabilitacyjnym. Poznaj personel — poproś o materiały dotyczące programu rehabilitacji. Oceń podejście multidyscyplinarne: Oceń, czy w programie przyjęto podejście angażujące zespół pracowników służby zdrowia specjalizujących się w rehabilitacji onkologicznej. Rozważ lokalizację i dostępność: Rozważając lokalizację programu rehabilitacji, weź pod uwagę takie czynniki, jak bliskość domu, możliwości transportu i wszelkie szczególne potrzeby w zakresie dostępności. Skonsultuj się z innymi: Oceniając program rehabilitacji, przedyskutuj go z członkami rodziny, przyjaciółmi i pracownikami służby zdrowia zaangażowanymi w Twoje leczenie i opiekę. Więcej informacji na temat: Profilaktyka raka

Czym właściwie jest rehabilitacja onkologiczna?

Rehabilitacja onkologiczna obejmuje opiekę nad osobami przechodzącymi terapię onkologiczną. Specjaliści od rehabilitacji kierują nimi w utrzymaniu i przywracaniu dobrego samopoczucia emocjonalnego. Podejście to łączy terapie, takie jak terapia, terapia zajęciowa, terapia logopedyczna, techniki leczenia bólu, usługi wsparcia psychologicznego i poradnictwo żywieniowe. Podstawowym celem rehabilitacji onkologicznej jest poprawa jakości życia osób, które przeżyły chorobę nowotworową, poprzez pomoc w odbudowie sił i opanowaniu objawów związanych z leczeniem. Koncentruje się również na zmniejszeniu poziomu bólu, poprawie mobilności i funkcji oraz zaspokojeniu potrzeb psychologicznych. Ostatecznym celem jest pomoc jednostkom w powrocie do zdrowia poprzez promowanie niezależności i ogólnego dobrostanu [1].

Jakie są różne rodzaje rehabilitacji onkologicznej?

Programy rehabilitacji onkologicznej uwzględniają wpływ psychologiczny, jaki leczenie raka może mieć na poszczególne osoby. Uwzględniając te aspekty, programy te pomagają przywrócić funkcjonalność i dobre samopoczucie. Oto kilka typowych podejść powszechnie stosowanych w programach rehabilitacji onkologicznej[2]:

 1. Fizjoterapia: Terapia w rehabilitacji nowotworów skupia się na pomaganiu osobom z problemami związanymi z poruszaniem się i bólem, a także na poprawie ich ogólnej siły i funkcjonowania fizycznego.
 2. Terapia zajęciowa: W programach rehabilitacji onkologicznej terapia zajęciowa ma na celu wspieranie osób w wykonywaniu ich czynności, w tym czynności związanych z samoopieką i zadaniami związanymi z pracą.
 3. Terapia mowy i połykania: Osoby poddawane operacjom lub innym terapiom przeciwnowotworowym mogą mieć trudności z mową i połykaniem. Terapia logopedyczna i terapia połykania są częścią programu rehabilitacji mającego na celu rozwiązanie tych problemów.
 4. Leczenie bólu: Leczenie raka może być procesem. Terapia przeciwbólowa jest elementem programów rehabilitacji onkologicznej, pomagającym pacjentom skutecznie radzić sobie z bólem.
 5. Wsparcie psychologiczne i emocjonalne: Radzenie sobie z rakiem wiąże się nie tylko z bólem, ale także wyzwaniami psychologicznymi, takimi jak niska samoocena i stres emocjonalny. Programy rehabilitacyjne dla osób chorych na raka obejmują poradnictwo, psychoterapię i grupy wsparcia mające na celu rozwiązanie tych aspektów.
 6. Leczenie obrzęku limfatycznego: Obrzęk limfatyczny odnosi się do obrzęku części ciała, który może wystąpić w wyniku leczenia raka. Programy rehabilitacji raka obejmują również terapie i techniki skutecznego leczenia tej choroby.
 7. Poradnictwo żywieniowe: Poradnictwo żywieniowe lub dietetyczne odgrywa rolę we wspieraniu osób przechodzących leczenie raka, dostarczając im informacji na temat zdrowych wyborów żywieniowych i odpowiedniego spożycia kalorii, aby zapobiec niedoborom żywieniowym.

Jakie są zalety rehabilitacji onkologicznej?

Rehabilitacja onkologiczna oferuje szereg korzyści osobom, które przeszły leczenie onkologiczne. Korzyści te obejmują: Jakie są zalety rehabilitacji onkologicznej?

 1. Funkcja: Programy rehabilitacyjne pomagają pacjentom chorym na raka w poprawie ich zdolności fizycznych. Rak często może prowadzić do zmniejszenia siły, mobilności i ogólnej funkcjonalności, co utrudnia samodzielne dbanie o siebie. Specjaliści ds. rehabilitacji opracowują dostosowane do potrzeb programy, które odpowiadają na te wyzwania, umożliwiając pacjentom pracę nad odzyskaniem funkcjonowania.
 2. Leczenie bólu: Leczeniu raka może towarzyszyć ból, a osoby poddawane leczeniu mają trudności ze skutecznym radzenie sobie z nim. Programy rehabilitacyjne skupiają się na stosowaniu strategii leczenia bólu, które pomagają pacjentom pokonać ból i ułatwiają powrót do zdrowia.
 3. Jakość życia: Eliminując przeszkody napotykane podczas leczenia raka i zapewniając skuteczne techniki leczenia bólu, programy rehabilitacyjne przyczyniają się do poprawy ogólnej jakości życia jednostki. Program skupia się głównie na poprawie dobrostanu i ogólnej jakości życia osób po przebyciu leczenia nowotworu.
 4. Zwiększona energia i wytrzymałość: Leczenie raka może być długim procesem obejmującym kontrole, sesje chemioterapii i operacje. Procedury te obciążają jednostki zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Programy rehabilitacyjne mają na celu podniesienie poziomu jednostki poprzez opracowywanie interwencji zwiększających poziom energii i wytrzymałość. Dzięki temu mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, które sprawiają im przyjemność.
 5. Wsparcie emocjonalne i psychiczne: Program rehabilitacji ma na celu nie tylko poprawę zdolności, ale także zapewnia kluczowe wsparcie emocjonalne i psychiczne osobom poddawanym leczeniu raka.
 6. Lepszy obraz ciała i pewność siebie: Osoby poddawane leczeniu raka często doświadczają zmian i stresu psychicznego. Program rehabilitacji onkologicznej ma ich wspierać na całej tej drodze, pomagając im odbudować pewność siebie i poprawić wizerunek własnego ciała.
 7. Zwiększona przeżywalność: programy rehabilitacji nowotworowej edukują jednostki w zakresie długoterminowych skutków raka, wyposażając je jednocześnie w strategie radzenia sobie umożliwiające przeżycie.
 8. Pielęgnowanie społeczności: Programy rehabilitacyjne wzmacniają poczucie wspólnoty poprzez terapie grupowe lub zajęcia, podczas których jednostki łączą się z innymi, którzy dzielą się doświadczeniami w procesie leczenia. Wzmacnia to poczucie solidarności wśród osób walczących z rakiem i zapewnia ich, że nie są sami w swoich zmaganiach.

Jak znaleźć odpowiedni dla siebie program rehabilitacji onkologicznej?

Znalezienie programu rehabilitacji onkologicznej odpowiadającego Twoim konkretnym potrzebom wymaga rozważenia i przeprowadzenia badań. Oto kilka kroków, które pomogą Ci w wyszukiwaniu: Jak znaleźć odpowiedni dla siebie program rehabilitacji onkologicznej?

 1. Skonsultuj się ze swoim zespołem opieki zdrowotnej: Porozmawiaj ze swoim onkologiem lub zespołem opieki zdrowotnej na temat znaczenia rehabilitacji onkologicznej. Poproś o rekomendacje lub skierowania do programów.
 2. Przeprowadź badania w Internecie: Przeglądając programy rehabilitacyjne, sprawdź, czy placówka lub program jest akredytowany i specjalizuje się w świadczeniu usług rehabilitacji onkologicznej. Ponadto należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak lokalizacja, wiedza personelu i dostępne usługi. Przeczytaj recenzje i referencje poprzednich uczestników.
 3. Oceń specjalizacje programu: Przyjrzyj się usługom oferowanym w ramach każdego programu rehabilitacji onkologicznej i ustal, czy odpowiadają one Twoim unikalnym wymaganiom.
 4. Weź pod uwagę zakres ubezpieczenia i koszty: Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji przejrzyj opcje płatności za opłaty programowe. Potwierdź, czy placówka rehabilitacyjna akceptuje Twój plan ubezpieczenia.
 5. Wydatki: Upewnij się, że sprawdziłeś wydatki związane z programem i czy koszt programu rehabilitacji jest zgodny z Twoim budżetem [4].
 6. Otrzymuj rekomendacje: Skontaktuj się z grupami wsparcia onkologicznego lub innymi osobami, które przeżyły raka, aby uzyskać sugestie dotyczące renomowanych programów.
 7. Wizyta w Ośrodku: Jeśli to możliwe, umów się na wizytę w ośrodku rehabilitacyjnym. Poznaj personel — poproś o materiały dotyczące programu rehabilitacji.
 8. Oceń podejście multidyscyplinarne: Oceń, czy w programie przyjęto podejście angażujące zespół pracowników służby zdrowia specjalizujących się w rehabilitacji onkologicznej.
 9. Rozważ lokalizację i dostępność: Rozważając lokalizację programu rehabilitacji, weź pod uwagę takie czynniki, jak bliskość domu, możliwości transportu i wszelkie szczególne potrzeby w zakresie dostępności.
 10. Skonsultuj się z innymi: Oceniając program rehabilitacji, przedyskutuj go z członkami rodziny, przyjaciółmi i pracownikami służby zdrowia zaangażowanymi w Twoje leczenie i opiekę.

Naucz się wiedzieć – Proces rehabilitacji

Wniosek

Programy rehabilitacji onkologicznej mają wpływ na osoby poddawane leczeniu onkologicznemu. Programy te mają na celu poprawę jakości życia poszczególnych osób poprzez rozwiązywanie problemów emocjonalnych i psychologicznych poprzez wsparcie i wskazówki. Dzięki programom dostosowanym do ich potrzeb rehabilitacja onkologiczna pomaga pacjentom odzyskać pewność siebie i osiągnąć funkcjonalność. United We Care to platforma dedykowana wspieraniu osób stojących przed wyzwaniami zdrowotnymi, pomagająca im pokonać te trudności i znaleźć drogę do dobrego samopoczucia.

Bibliografia

[1] „Co to jest rehabilitacja nowotworowa?”, Cancer.net , 27 czerwca 2019 r. [Online]. Dostępne: https://www.cancer.net/survivorship/rehabilitation/what-cancer-rehabilitation. [Dostęp: 7 czerwca 2023 r.]. [2] ACRM, „Badania rehabilitacyjne: 3 rodzaje rehabilitacji nowotworowej”, ACRM , 10 kwietnia 2019 r. [Online]. Dostępne: https://acrm.org/acrm-news/3-types-of-cancer-rehabilitation/. [Dostęp: 7 czerwca 2023 r.]. [3] Steven, „Jakie są korzyści z rehabilitacji raka?”, Fundaigado America , 24 marca 2021 r. [Online]. Dostępne: https://fundahigadoamerica.org/en/news/2021/03/what-are-the-benefits-of-cancer-rehabilitation/?campaignid=1600383838&adgroupid=127683227945&keyword=&device=c&utm_source=Google_Ads&gclid=CjwKCAjw1YCkBhAOEi wA5aN4AebaLIYoytRiEUE6gtD7jqCb8l-jGoEO4d_9tViTnGAGx6MEuLYWDBoC0aEQAvD_BwE. [Dostęp: 7 czerwca 2023 r.]. [4] „Czego się spodziewać po rehabilitacji nowotworowej”, Cancer.net , 27 czerwca 2019 r. [Online]. Dostępne: https://www.cancer.net/survivorship/rehabilitation/what-expect-cancer-rehabilitation . [Dostęp: 7 czerwca 2023 r.].

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority