പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ: പ്രത്യാശയും രോഗശാന്തിയും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള 9 രഹസ്യ വഴികൾ

മെയ്‌ 30, 2024

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ: പ്രത്യാശയും രോഗശാന്തിയും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള 9 രഹസ്യ വഴികൾ

ആമുഖം

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തിയുമായി പൊരുതുന്ന വ്യക്തികൾ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവരുടെ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കരകയറാനും പുതിയ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നേടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ.

പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളുടെയും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ടീം നിങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികൾ മനസിലാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സാ സമീപനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ പങ്കിടാൻ സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ അവരുടെ ദീർഘകാല വീണ്ടെടുക്കലിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു.

പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ആസക്തി അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അവരുടെ ചികിത്സയിലും വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിലും സഹായിക്കുന്നതിനാൽ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്[1]:

 1. ഘടനാപരമായതും സുരക്ഷിതവുമായ പരിസ്ഥിതി:

  ലഹരി ആസക്തിയുമായി ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതവും ഘടനാപരവുമായ പാരിസ്ഥിതിക ക്രമീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു, അത് അവരെ എളുപ്പത്തിൽ തുറക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചികിത്സാ പ്രക്രിയയിൽ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 2. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രൊഫഷണലുകൾ:

  പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾ പ്രത്യേക ആസക്തി ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ പരിശീലനം നേടിയ സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണലുകളാണ്.

 3. തെളിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സകൾ:

  ഈ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സാ സമീപനങ്ങൾ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സകൾ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ പിന്തുണയുള്ളതാണ്.

 4. സാമൂഹ്യ ബോധം:

  പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, വ്യക്തികൾ സമാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു, അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമാന പ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരും കടന്നുപോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഒരു സമൂഹബോധം കൊണ്ടുവരുന്നു.

 5. ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയും സാമുദായിക പ്രവർത്തനങ്ങളും:

  ലഹരി ആസക്തിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സമപ്രായക്കാരുടെ പിന്തുണയും സാമുദായിക പ്രവർത്തനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ പുനരധിവാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമൂഹബോധം നൽകുകയും ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ വികാരം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 6. റിലാപ്‌സ് പ്രതിരോധവും ജീവിത നൈപുണ്യവും:

  പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് ആസക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു, ആസക്തിയുടെ ജൈവ മാതൃക, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യ സൂചകങ്ങൾ. ആവർത്തനം.

 7. നേരിടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ:

  ജീവിത സമ്മർദങ്ങളും ട്രിഗറുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ, പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തികളെ കോപ്പിംഗ് തന്ത്രങ്ങളും പുതിയ ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങളും പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, അത് വ്യക്തികളെ സുരക്ഷിതമായി തുടരാനും ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

 8. ബന്ധങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കുന്നു:

  ആസക്തിയെക്കുറിച്ച് മാനസിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും അവരുടെ പുനരധിവാസത്തിലെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഫാമിലി തെറാപ്പി സെഷനുകളിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നു. സമൂഹവുമായി വീണ്ടും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യക്തികൾ അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു.

 9. ദീർഘകാല വീണ്ടെടുക്കലിനായി വ്യക്തികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു:

  ദീർഘകാല വീണ്ടെടുപ്പ് നേടുന്നതിന് പുതിയ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തികളെ ശാക്തീകരിക്കാൻ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ത് സേവനങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്?

പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പുനരധിവാസ സേവനങ്ങൾ, ആസക്തി വീണ്ടെടുക്കലിൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായ വശങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ പിന്തുണയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു[2]:

പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ത് സേവനങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്?

 1. വിലയിരുത്തലും വിലയിരുത്തലും:

  നിങ്ങൾ ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുള്ള ആദ്യ പടി, ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ തരം, ഒരു വ്യക്തി ഏത് കാലയളവ് മുതൽ മയക്കുമരുന്ന് എടുക്കുന്നു, സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള സമഗ്രമായ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേക മരുന്ന് ലഭ്യമാണ്. മറ്റേതെങ്കിലും മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ ആരോഗ്യാവസ്ഥ, കുടുംബത്തിലെ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് ചരിത്രം എന്നിവ പോലെയുള്ള മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ, വ്യക്തിക്ക് ഒരു വ്യക്തിഗത ചികിത്സാ പദ്ധതി വിലയിരുത്താനും വിലയിരുത്താനും വികസിപ്പിക്കാനും ഡോക്ടറെ സഹായിക്കുന്നു.

 2. വിഷവിമുക്തമാക്കൽ:

  ഒരു വ്യക്തിയെ പുനരധിവാസത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മേൽനോട്ടത്തിൽ ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കാൻ വിദഗ്ധർ അവരെ സുരക്ഷിതമായും സുഖകരമായും പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സഹായിക്കുന്നു.

 3. വ്യക്തിഗത കൗൺസിലിംഗ്:

  ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുമൊത്തുള്ള ഒറ്റയൊറ്റ തെറാപ്പി സെഷനുകൾ ആസക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കോപ്പിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആസക്തി പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ സർട്ടിഫൈഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്കായി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒറ്റത്തവണ തെറാപ്പി സെഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സെഷനുകളിൽ, മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ ആസക്തിയുടെ കാരണങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും സാഹചര്യപരമായ സൂചനകളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും നേരിടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യക്തികളെ വ്യക്തിപരമായി വളരാനും ഈ സെഷൻ സഹായിക്കുന്നു.

 4. ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി:

  ആസക്തി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സമപ്രായക്കാരുടെ പിന്തുണ, ബന്ധം, സഹാനുഭൂതി എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

 5. ഫാമിലി തെറാപ്പി:

  പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആസക്തി പ്രശ്നങ്ങളുമായി മല്ലിടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഫാമിലി തെറാപ്പി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കാരണം ചികിത്സയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിനും ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും രോഗശാന്തി പ്രക്രിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

 6. ഹോളിസ്റ്റിക് തെറാപ്പികൾ:

  ഒറ്റത്തവണ തെറാപ്പി സെഷനുകളും ഫാമിലി തെറാപ്പി സെഷനുകളും ഒഴികെ. സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കൽ, സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കൽ, മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ആർട്ട് തെറാപ്പി, മ്യൂസിക് തെറാപ്പി, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്, യോഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് സമീപനങ്ങളും പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്നു.

 7. വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ:

  പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് മാനസിക വിദ്യാഭ്യാസ സെഷനുകൾ നൽകുന്നു. ഈ മാനസിക-വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിൽ ആസക്തി, ആവർത്തന പ്രതിരോധം, വീണ്ടെടുക്കലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 8. ആഫ്റ്റർകെയർ പ്ലാനിംഗ്:

  ഔട്ട്‌പേഷ്യൻ്റ് തെറാപ്പി, സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ശാന്തത നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള നിരന്തരമായ പിന്തുണ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിഗത ആഫ്റ്റർകെയർ പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ തേടുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ തേടുന്നത് ആസക്തിയുമായി മല്ലിടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു[3]:

 1. ഘടനാപരമായ പരിസ്ഥിതി:

  ആസക്തി പ്രശ്നങ്ങളുമായി മല്ലിടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഘടനാപരമായ അന്തരീക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിനുള്ളിലെ പരിസ്ഥിതി വ്യക്തികളെ ട്രിഗറുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സാഹചര്യ സൂചനകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയും അവരുടെ വീണ്ടെടുക്കലിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 2. പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം:

  പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകൾ, മനശാസ്ത്രജ്ഞർ, മറ്റ് വെൽനസ് വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ സംഘം ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ആസക്തിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരാണ്. ആസക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരായ പ്രൊഫഷണലുകളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം, രോഗശാന്തിയിലേക്ക് വിജയകരമായി നീങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

 3. സമഗ്രമായ പിന്തുണ:

  മരുന്നുകളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ചികിത്സയും ഒറ്റയാൾ തെറാപ്പി സെഷനുകളും കൂടാതെ, ആസക്തിയുമായി ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി, ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, യോഗ, ധ്യാന വ്യായാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് സേവനങ്ങളും പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 4. സമപ്രായക്കാരുടെ പിന്തുണ:

  ഒരു പുനരധിവാസ ക്രമീകരണത്തിൽ, സമാനമായ ആസക്തി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികളുമായി ഒരു വ്യക്തി ഇടപഴകുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുകയും ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുക, ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തികളെ അവരുടെ വികാരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കിടാൻ അനുവദിക്കുന്നു; ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ വികാരങ്ങളെ നേരിടാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കും.

 5. സുരക്ഷിതമായ വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കൽ:

  പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ മരുന്നുകളിലൂടെ സൂപ്പർവൈസുചെയ്‌ത വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കുന്നു, ഇത് പിൻവലിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസക്തിയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി പിന്മാറാനും വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നു.

 6. നൈപുണ്യ നിർമ്മാണം:

  പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ചികിത്സാ പരിപാടികൾ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, റിലാപ്സ് പ്രിവൻഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ, സ്വസ്ഥത നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ലൈഫ് സ്കിൽസ് പരിശീലനം.

 7. കോമോർബിഡിറ്റി:

  പല പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും സഹ-സംഭവിക്കുന്ന മാനസികാരോഗ്യ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് സംയോജിത ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഒരേസമയം ആസക്തിയെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

 8. ആഫ്റ്റർകെയർ പ്ലാനിംഗ്:

  ഒരു വ്യക്തിഗത ആഫ്റ്റർകെയർ പ്ലാൻ വികസിപ്പിച്ച്, നിലവിലുള്ള പിന്തുണ, ഔട്ട്‌പേഷ്യൻ്റ് തെറാപ്പി, സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയുമായി അവരെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പുനരധിവാസ സൗകര്യം വിട്ട ശേഷവും വീണ്ടെടുക്കൽ നിലനിർത്താൻ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നു.

 9. മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം:

  ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ തേടുന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാനും ബന്ധങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താനും ആത്മാഭിമാനം പുനർനിർമ്മിക്കാനും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അനുവദിക്കുന്നു.

എൻ്റെ അടുത്തുള്ള മദ്യ പുനരധിവാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്കായി ശരിയായ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

ശരിയായ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന സൂചിപ്പിച്ച പോയിൻ്ററുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്[4]:

നിങ്ങൾക്കായി ശരിയായ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

 1. സ്വയം പ്രതിഫലനം:

  നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ആസക്തി ശീലങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും, ചികിത്സാ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളും, ആസക്തി പ്രശ്‌നത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സഹ-സംഭവിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകളുമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി.

 2. ഗവേഷണം:

  പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുക, അവലോകനങ്ങളും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും വായിക്കുക, ശരിയായ ലൈസൻസിംഗ് നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

 3. ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകൾ:

  റീഹാബിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൺലൈനായി ഗവേഷണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുക, പുനരധിവാസത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾക്ക് അനുസൃതമാണോ എന്ന് അറിയാൻ ലഭ്യമായ ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

 4. സ്റ്റാഫ് വൈദഗ്ദ്ധ്യം:

  പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗ്യതകളും വൈദഗ്ധ്യവും നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അവരുടെ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും ലൈസൻസും പരിശോധിക്കുക.

 5. വ്യക്തിഗത ചികിത്സ:

  വ്യക്തിഗത പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക – നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ ചികിത്സ മനസ്സിലാക്കുകയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി തിരയുക.

 6. ആഫ്റ്റർകെയർ സപ്പോർട്ട്:

  ദീർഘകാല വീണ്ടെടുക്കലിലേക്കുള്ള സുഗമമായ മാറ്റം ഉറപ്പാക്കാൻ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും പുനരധിവാസ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക.

 7. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾ:

  ചികിത്സാ നിരക്കുകളെ കുറിച്ചും അവ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് സ്വീകരിക്കണോ അതോ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ പേയ്‌മെൻ്റ് ഓപ്‌ഷനുകൾ സ്വീകരിക്കണോ എന്നറിയാൻ, ഏതെങ്കിലും പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുക.

 8. സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കുക:

  പുനരധിവാസം കാണുന്നതിനും ജീവനക്കാരെ കാണുന്നതിനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ചികിത്സാ പരിപാടിയും അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിനും പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഒരു സന്ദർശനമോ കൺസൾട്ടേഷനോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക .

ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക- മയക്കുമരുന്ന് ആവർത്തനം

ഉപസംഹാരം

ആസക്തിയോട് പോരാടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പിന്തുണയും ഘടനാപരമായ അന്തരീക്ഷവും നൽകുന്നു. പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തിഗത ചികിൽസാ പദ്ധതികളും വിദഗ്‌ധ മാർഗനിർദേശങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ സമഗ്രമായ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ, ആസക്തിയും ആവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യ സൂചനകളും മനസ്സിലാക്കാൻ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആസക്തി പ്രശ്‌നങ്ങളുമായി മല്ലിടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിലൂടെ പുനരധിവാസ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ആസക്തി പ്രശ്‌നങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, മാനസികാരോഗ്യ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ യുണൈറ്റഡ് വീ കെയർ സന്ദർശിക്കുക.

റഫറൻസുകൾ

[1] “ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്,” ആൽഫ ഹീലിംഗ് , 01-ജൂൺ-2017. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://alphahealingcenter.in/important-consider-rehabilitation-centre/. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 08-Jun-2023].

[2] വിക്കിപീഡിയ സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർ, “മയക്കുമരുന്ന് പുനരധിവാസം,” വിക്കിപീഡിയ, ദ ഫ്രീ എൻസൈക്ലോപീഡിയ , 04-മെയ്-2023. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Drug_rehabilitation&oldid=1153104325.

[3]JHP മൈനസും TPP മൈനസും, “പുനരധിവാസത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ,” Rehab Spot , 08-Apr-2019. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: https://www.rehabspot.com/treatment/before-begins/the-benefits-of-rehab /. [ആക്സസ് ചെയ്തത്: 08-Jun-2023].

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority