ಯೋಗ ಸಲಕರಣೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ: ಯೋಗ ಕಂಬಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಕುಶನ್‌ಗಳು?

ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳು ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ನೀವು ಹರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೋಗಾಸನಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಯೋಗದ ಆಸರೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಯೋಗದ ದಿನಚರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಯೋಗ ಚಕ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳು ಗಾಯಗಳ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಮಗ್ರ FAQ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು
yoga-equipment

 

ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳು ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೆಂದರೆ ಶಾಂತ ಪರಿಸರ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳನ್ನು (ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಾರರು ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಹೊದಿಕೆಗಳು, ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಯೋಗ ರಂಗಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ಸ್

 

ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯಾಸದಾಯಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಲು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಯೋಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಧುಮುಕೋಣ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಯೋಗ ಉಪಕರಣಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಯೋಗಾಸನಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಯೋಗದ ಆಸರೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಪರಿಕರಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳು ಯಾವುವು?

 

ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹರಿಕಾರನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಯೋಗದ ದಿನಚರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಯೋಗ ಚಾಪೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ರಂಗಪರಿಕರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇತರ ಪರಿಕರಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.

ಯೋಗ ಉಪಕರಣವು ಗಾಯದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಯೋಗ ಚಾಪೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಚಾಪೆಯ ಮೃದುವಾದ ಕುಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ನೆಲದ ನಡುವೆ ನಿರೋಧಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಯೋಗ ಚಾಪೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

Our Wellness Programs

ಯೋಗ ತಾಲೀಮು ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿಧಗಳು

 

ಯೋಗ ಚಾಪೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಿಗಣಿಸಲು ಹಲವಾರು ಯೋಗ ರಂಗಪರಿಕರಗಳಿವೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾದ ಪರಿಕರಗಳಾಗಿವೆ. ಯೋಗ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್‌ಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಭಂಗಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಉದ್ದನೆಯ ಕುಶನ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಯೋಗ ಕಂಬಳಿಗಳು ಬಹು-ಉದ್ದೇಶದ ಯೋಗ ರಂಗಪರಿಕರಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಂಬಳಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು.

ಯೋಗ ಚಕ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಚಕ್ರಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಯೋಗದ ಕೆಲವು ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಸನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಅವಶ್ಯಕ.

Looking for services related to this subject? Get in touch with these experts today!!

Experts

ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳ ಉದ್ದೇಶ

 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಗ ಪರಿಕರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳು ಗಾಯಗಳ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯೋಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೋಗ ಚಾಪೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ವಿವೇಕಯುತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜಾರಿಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

  • ಯೋಗ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು- ಭಂಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ
  • ಯೋಗ ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್‌ಗಳು – ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ
  • ಯೋಗ ಕಂಬಳಿ- ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ
  • ಯೋಗ ಚಕ್ರ – ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ
  • ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಗಳು- ಚಲನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

 

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೇಕೇ?

 

ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಯೋಗ ರಂಗಪರಿಕರಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಬೋಧಕರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ರಂಗಪರಿಕರಗಳು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಯೋಗ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳಾಗಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಯೋಗ ರಂಗಪರಿಕರಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದಂತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಕರು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಯಿಸುವ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಕರಗಳು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಯೋಗದ ಆಸನಗಳು ಯೋಗದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ರಂಗಪರಿಕರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಾಣವನ್ನು ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗ ಸಲಕರಣೆಗಳು: ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು

 

ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯೋಗದ ಪರಿಕರಗಳು ಗಾಯಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಯೋಗ ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಂಗಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ನಂತರ, ಯೋಗ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಕರಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನೆಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೋಗ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೋಡಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನವೀನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ರಂಗಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಪರಿಕರಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹವಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಗೈಡ್

 

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯೋಗದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸಮಗ್ರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಂತರಿಕ ಆತ್ಮದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇತಿಹಾಸ , ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಮಗ್ರ FAQ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು

 

Share this article

Scroll to Top

Do the Magic. Do the Meditation.

Beat stress, anxiety, poor self-esteem, lack of confidence & even bad behavioural patterns with meditation.