ತುರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನಿಸಾದ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ನವೆಂಬರ್ 1, 2022

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Clinically approved by : Dr.Vasudha
ತುರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನಿಸಾದ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಉಪನಿಸಾದ್ ಎಂದರೇನು?

ವೇದಾಂತ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉಪನಿಸಾದ್ ಹಿಂದೂ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಮಾರ್ಗದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ವೇದಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಉಪನಿಸಾದ್ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾದ ದಾಖಲಿತ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿವಿಧ ತಾತ್ವಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ದಾನ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸ್ವಯಂ-ಸದಾಚಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಾದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪನಿಷದ್‌ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಉಪನಿಸಾದ್ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಯೋಗವು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಸಾಧನಾವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಪನಿಸಾದ್ ಲಿಪಿಗಳು ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು (ಸ್ವಯಂ) ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವನನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸುವ ಬಂಧವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉಪನಿಸಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು?

ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಾಮವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪನಿಸಾದ್‌ನ ಬೋಧನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಮಾತು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪಠಣಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಉಪನಿಸಾದ್ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ “ಐದು ಅಗ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಮಾರ್ಗಗಳು” ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪುಟವು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು-ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಾವಿನ ಆಚೆಗಿನ ಜೀವನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

 • ದೇವಯಾನ- ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ದೇವತೆಗಳ ಅಥವಾ ದೇವರುಗಳ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು (ವನಸ್ಪತಿ) ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನದ ನಿಜವಾದ ಅನ್ವೇಷಕರು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅದರ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾರೆ.
 • ಪಿತ್ರಿಯಾಣ ಅಥವಾ ಪಿತೃಗಳ ಮಾರ್ಗ: ಈ ಮಾರ್ಗವು ಆಚರಣೆಗಳು, ತ್ಯಾಗಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ದಾನದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾವಿನ ಮೊದಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಂತರ ಅವರು ಮರಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಅಕ್ಕಿ, ಬೀನ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ.

ತುರಿಯಾ, ಕೈವಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ- ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ: ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿ, ಕನಸಿನ ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲದೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ತುರಿಯಾ. ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಯ ಒಳನೋಟವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ದುಃಖವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು. ತುರಿಯಾವು ಶಾಶ್ವತ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಇತರ ಮೂರು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ತಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಕೈವಲ್ಯ ಅಥವಾ “ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ” ಎಂಬುದು “ಪುರುಷ”, ಅಂದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಥವಾ ‘Prakriti’. ಪ್ರಕೃತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪುರುಷ ನಿರಂತರ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಆತ್ಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವು ಕರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂಧಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈವಲ್ಯವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ “ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ” ಅಥವಾ “ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ” ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವು ಮಾನವನ ಸ್ವಯಂ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ವಿಮೋಚನೆ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಆತ್ಮವು ಶಾಶ್ವತ, ನಾಶವಾಗದ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪ್ನಿಸಾದ್‌ಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು?

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವೇದಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಠಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಪನಿಸಾದ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅರಿವಿನ ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಿಂದಲೂ, ಉಪನಿಸಾದ್‌ಗಳು ಬಹು ಧರ್ಮಗಳ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾಗವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಗೀತಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯಿಂದ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂತರಂಗದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟೇಕ್-ಹೋಮ್ ಸಂದೇಶ

ತುರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಅತಿಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಚ್ಚರ, ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನರಹಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತುರಿಯಾವು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಅರಿವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದದ ಸದಾ ಹೊಸ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಅನಂತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವನು ಕೈವಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೈವಲ್ಯವು ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅಹಂಕಾರ, ವಿರಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಗ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೈವಲಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ-ಸ್ವಯಂ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ನಿರ್ಭೀತ ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತುರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವಯಂ-ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮಗ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಓಂ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಶಾಂತ, ಆಳವಾದ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಮತ್ತು ಮೌನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority