ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸೀಕರ್ಸ್ ಗೈಡ್

ಮೇ 27, 2022

1 min read

Avatar photo
Author : United We Care
ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸೀಕರ್ಸ್ ಗೈಡ್

ಸಂತೋಷವು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸೀಕರ್ಸ್ ಗೈಡ್

ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಂತೋಷ; ಒಬ್ಬ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರನಿಗೆ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಜೀವಂತವಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಮಗುವಿಗೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮೂರ್ಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ! ಸಂತೋಷದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೂತ್ರವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ – ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಎಂದರೇನು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ

ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಯಿಮರಿಯನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುವುದೆಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೇಕ್ ಸ್ಲೈಸ್ ತಿನ್ನುವುದು. ನೀವು ಯೋಚಿಸುವಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ, ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ.

ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆ ಭಾವನೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು, “”ಸಂತೋಷವು ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಂತ್ಯ.”

ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೋನ್ ಇರುವ ಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುರಿಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಸಂತೋಷದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ!

Our Wellness Programs

ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ

ಸಂತೋಷವು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ವಿವರಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು, ಸಂತೋಷವು ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಬೂಟುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಪತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು; ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ, ಸಂತೋಷವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ? ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಡೋಪಮೈನ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಚಲಿಸುವ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಂವೇದನೆಯು ಕೆಲವು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳ ಕೋಲಾಹಲವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ, ನೀವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವು.

Looking for services related to this subject? Get in touch with these experts today!!

Experts

ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಎಂದರೇನು?

“”ಸಂತೋಷವು ಒಂದು ಗುರಿಯಲ್ಲ … ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನದ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.”
ಎಲೀನರ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್

ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ (ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ). ನೀವು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ, ” ನಾನು ಏಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? â€ , ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಠಿಣ ಗುರಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಅಥವಾ ಸರಳ, ದೈನಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿದೆಯೇ! ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂತೋಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?

 • ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವುದು ಆಂತರಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.
 • ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ: ಧ್ಯಾನ, ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
 • ಸಂತೋಷದ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ: “ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ” ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆಶಾವಾದಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ರಹಸ್ಯ

ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಗು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಅವನು ಈ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

 • ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಠಿಣ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಬದಲು ಜೀವನದ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
 • ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಯೋಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ.
 • ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದು.

ಹೌದು, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್‌ಸ್ಟಾಯ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, “”ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

“” ನಾನು ಏಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಾರದು? “”

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ, “ನಾನು ಏಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?” , ಮೇಲಿನ ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೇರೇನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು (ನಿರಾಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು) ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅವಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ಈ ಅವಧಿಗಳು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೆನಪಿಡಿ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬದುಕುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಬದುಕುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ!

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority