Przewodnik po życiu z pogranicznym funkcjonowaniem intelektualnym

27 stycznia, 2023

6 min read

Avatar photo
Author : United We Care
Przewodnik po życiu z pogranicznym funkcjonowaniem intelektualnym

Czym jest pograniczne funkcjonowanie intelektualne? Poznaj objawy i przyczyny pogranicza funkcjonowania intelektualnego? Pograniczne funkcjonowanie intelektualne lub pograniczne upośledzenie umysłowe to stan dotyczący zdolności intelektualnych jednostki. Gdy zdolności poznawcze jednostek są poniżej średniej, są oni klasyfikowani jako intelektualiści z pogranicza. W pogranicznym funkcjonowaniu intelektualnym IQ osoby wynosi 70-85. Inaczej jest w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, gdzie dana osoba ma IQ poniżej 70.

Pograniczne funkcjonowanie intelektualne i trudności w uczeniu się

Większość dzieci z pogranicznym funkcjonowaniem intelektualnym ma trudności z radzeniem sobie z nauką w szkole. Większość z nich to „wolno uczący się”. Większość z nich nawet nie zemdlała z liceum. W rezultacie ich status społeczny pozostaje niski.

Dzieci z pogranicza funkcjonowania intelektualnego cierpią na trudności w uczeniu się. Te niepełnosprawności nie ograniczają się jednak do żadnej konkretnej dziedziny, takiej jak czytanie lub pisanie. Mają też problem z uwagą i zdolnościami motorycznymi.

Pograniczne funkcjonowanie intelektualne może wpływać na zdolność uczenia się dziecka. Dlatego ci uczniowie muszą otrzymać dodatkowe pomoce w klasie.

Definicja BIF: co to jest graniczne funkcjonowanie intelektualne ?

Definicja graniczna funkcjonowania intelektualnego odnosi się do poziomu poznania intelektualnego u ludzi. Jest niepodobny do żadnego zaburzenia psychiatrycznego/psychologicznego. Problem z osobami z BIF polega na tym, że ich niepełnosprawność intelektualna nie jest diagnozowana, ale ich iloraz inteligencji lub IQ jest niski.

Osoby z BIF doświadczają wielu problemów fizycznych i psychicznych. Pograniczne funkcjonowanie intelektualne po szkole średniej utrudnia osiągnięcie życiowego sukcesu, prowadząc do potencjalnej biedy. Mają trudności z samodzielnym osądem, a co za tym idzie, zmagają się w miejscu pracy. Stawiają czoła wielu wyzwaniom i otrzymują niewiele możliwości pracy. W konsekwencji cierpią na niepokój, depresję i niską samoocenę.

Ostatnie badania wprowadziły zmiany w definicji BIF. Kod na granicy intelektualnego funkcjonowania DSM 5 mówi, że przedział IQ 70-85 został usunięty jako marker intelektu.

Przyczyny granicznego funkcjonowania intelektualnego

Jeśli zdarzy się coś, co zakłóci normalny rozwój mózgu danej osoby, może to prowadzić do granicznych funkcji intelektualnych. Pograniczne funkcjonowanie intelektualne może być spowodowane w dowolnym momencie przed ukończeniem osiemnastego roku życia z powodu urazu, jakiejkolwiek choroby lub nieprawidłowości mózgu. Może to być spowodowane odpowiedzialnością genetyczną, czynnikami biologicznymi, statusem społeczno-ekonomicznym i stresem matki.

 • Genetyczny : W wielu przypadkach graniczne funkcjonowanie intelektualne może być spowodowane nieprawidłowościami w genach lub błędami wynikającymi z kombinacji genów.
 • Fizyczne : niektóre choroby, takie jak odra, zapalenie opon mózgowych lub krztusiec, mogą prowadzić do granicznych funkcji intelektualnych. Niedożywienie może również prowadzić do granicznych funkcji intelektualnych .
 • Środowiskowe : problemy w mózgu płodu podczas ciąży mogą prowadzić do granicznych funkcji intelektualnych. Wcześniactwo i niedobór tlenu w dzieciństwie oraz urazowe uszkodzenie mózgu mogą powodować BIF.

Objawy granicznego funkcjonowania intelektualnego

Pograniczne objawy lub oznaki funkcjonowania intelektualnego są następujące:

 • Funkcjonowanie intelektualne związane z myśleniem abstrakcyjnym, rozwiązywaniem problemów, uczeniem się na doświadczeniach, rozumowaniem, planowaniem i zajęciami programowymi będzie poniżej średniej.
 • Dziecko lub osoba dorosła o pogranicznym funkcjonowaniu intelektualnym będzie miała trudności z przystosowaniem się do nowych wydarzeń lub radzenie sobie z nowymi umiejętnościami.
 • Będą też mieli trudności w prowadzeniu samodzielnego życia. Będą potrzebować pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, a także w uczestniczeniu w zajęciach społecznych, takich jak interakcja z innymi.
 • Osoby o pogranicznym funkcjonowaniu intelektualnym napotykają trudności w radzeniu sobie ze swoimi uczuciami i gniewem. Cierpią na wahania nastroju i łatwo się irytują.
 • Ich zdolność rozumowania jest bardzo słaba.
 • Są na ogół zdezorganizowani, ze słabą koncentracją i czasem reakcji.
 • Pograniczne objawy funkcjonowania intelektualnego u dorosłych polegają na tym, że nie mogą wykonywać wielozadaniowości i nie mogą postępować zgodnie ze złożonymi instrukcjami.

Jak diagnozować i testować intelektualne funkcjonowanie na granicy?

Pograniczne funkcjonowanie intelektualne diagnozuje się poprzez problemy w funkcjonowaniu intelektualnym i adaptacyjnym ludzi. Oceniany jest na podstawie egzaminu przez lekarza, a także poprzez standaryzowane testy.

Testy IQ na pełną skalę nie są już wymagane do diagnozowania granicznych funkcji intelektualnych. Wynik IQ 70-75 wskazuje na graniczne funkcjonowanie intelektualne, ale wynik należy interpretować w kontekście ogólnych zdolności umysłowych danej osoby. W większości przypadków wyniki są różne. W rezultacie pełny wynik IQ może nie dawać doskonałych wyników.

Funkcjonowanie adaptacyjne jest testowane za pomocą standardowych środków z uwzględnieniem trzech obszarów:

 • Koncepcyjne : czytanie, pisanie, język, pamięć, rozumowanie i matematyka.
 • Społeczny : ocena społeczna, umiejętności komunikacyjne, empatia, zdolność do przestrzegania zasad i zdolność do utrzymywania przyjaźni.
 • Praktyczne : Zdolność do bycia niezależnym, zdolność do podejmowania obowiązków zawodowych, zarządzania pieniędzmi i zadaniami zawodowymi.

Strategie radzenia sobie z graniczną funkcją intelektualną

Pograniczne funkcjonowanie intelektualne to stan na całe życie, ale interwencja w odpowiednim czasie może poprawić funkcjonowanie i pomóc człowiekowi się rozwijać. Gdy zostaniesz zdiagnozowany na granicy funkcjonowania intelektualnego, zostaną ocenione mocne i słabe strony danej osoby. Przy odpowiednim wsparciu osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą być w pełni włączone do społeczności.

Strategie przyjęte w celu pomocy osobom z pogranicza funkcjonowania intelektualnego to:

 • Wczesna interwencja u małych dzieci i niemowląt.
 • Edukacja specjalna pomoże im radzić sobie w szkole i liceum.
 • Wsparcie rodziny jest ważne dla akceptacji społecznej.
 • Usługi przejścia
 • Programy dzienne
 • Zarzadzanie sprawą
 • Programy zawodowe
 • Opcje mieszkaniowe

Edukacja specjalna i usługi pokrewne powinny być bezpłatne dla każdego kwalifikującego się dziecka z graniczną funkcją intelektualną . Ponadto osoby o pogranicznym funkcjonowaniu intelektualnym powinny otrzymać wsparcie od przyjaciół, rodziny, członków społeczności i współpracowników. Pracodawcy mogą zapewnić coaching pracy. Dzięki odpowiedniemu wsparciu i strategiom, osoby o granicznych funkcjach intelektualnych mogą odnieść sukces w produktywnych rolach społecznych.

Leczenie BIF: Terapia Pogranicza Intelektualnego Funkcjonowania

Różne terapie mogą poprawić graniczne funkcjonowanie intelektualne. Niektóre z nich zostały omówione poniżej:

 • Terapia zajęciowa : Terapia zajęciowa obejmuje samoopiekę, zajęcia domowe, zajęcia rekreacyjne i umiejętności zawodowe.
 • Terapia mowy : Terapia mowy poprawia umiejętności komunikacyjne osoby, artykulację mowy, słownictwo i umiejętności ekspresji.
 • Fizjoterapia : Fizjoterapia poprawia mobilność i jakość życia. Poprawia również integrację sensoryczną.
 • Terapia ortomolekularna : Osoby z graniczną funkcją intelektualną mogą cierpieć z powodu niedożywienia. Terapia ortomolekularna polega na podawaniu witamin i suplementów mineralnych w celu poprawy intelektu.
 • Leki : Stosowanie leków nootropowych (które poprawiają wydajność mózgu) jest przepisywane w celu rozwinięcia czynności uczenia się danej osoby.

Życie z intelektualnym funkcjonowaniem na pograniczu

Pograniczne funkcjonowanie intelektualne wpływa na zdolności poznawcze jednostek. Istnieje potrzeba stworzenia świadomości stanu. Takie osoby można zintegrować ze społeczeństwem poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej i strategii wsparcia.

Unlock Exclusive Benefits with Subscription

 • Check icon
  Premium Resources
 • Check icon
  Thriving Community
 • Check icon
  Unlimited Access
 • Check icon
  Personalised Support
Avatar photo

Author : United We Care

Scroll to Top

United We Care Business Support

Thank you for your interest in connecting with United We Care, your partner in promoting mental health and well-being in the workplace.

“Corporations has seen a 20% increase in employee well-being and productivity since partnering with United We Care”

Your privacy is our priority