सोशल मीडिया सौंदर्य मानकांवर परिणाम करते का?

YouTube player

सोशल मीडिया तुम्हाला आदर्श शरीर प्रकाराच्या संकल्पनेवर विश्वास ठेवण्यास प्रवृत्त करू शकते, अशा प्रकारे अवास्तव सौंदर्य मानकांशी स्वतःची तुलना सतत केली जाते.

Share this article

Scroll to Top

Do the Magic. Do the Meditation.

Beat stress, anxiety, poor self-esteem, lack of confidence & even bad behavioural patterns with meditation.