ADHD and Depression

Związek między ADHD a depresją

Wstęp Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i depresja są ze sobą ściśle powiązane. Depresja jest częstą chorobą współistniejącą u dzieci z ADHD, z odsetkiem sięgającym 12-50% [1]. Związek między nimi jest złożony i pośredniczy kilka przyczyn społecznych, psychologicznych i genetycznych. Ten artykuł bada związek między ADHD a depresją. Jaki jest związek między ADHD […]

Związek między ADHD a depresją Read More »